UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 30. september 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Denne fredagen vil jeg kort og godt oppfordre alle til Œ lese gŒrsdagens glimrende kronikk i Bergens Tidende – skrevet av en av Bachelorstudentene i fysikk, Thea K. rrestad, se lenke under. Til ettertanke for bŒde fysikere og andre naturvitere!

God helg
Geir Anton 

Nyheter og generell informasjon                            

H¿stens f¿rste fellesseminar i dag

Det ¿nskes velkommen til h¿stens f¿rste fellesseminar i dag 30. september kl. 14.15 i auditorium B. Postdoktor Trygve Buanes ved IFT setter lys pŒ et h¿yaktuelt tema etter de siste n¿ytrinomŒlingene:

Kaffe og te serveres som vanlig i vestibylen fra kl. 14.00.

 

Tekna inviterer til lunsjseminar

  • Onsdag 26. oktober kl. 12.15
  • Egil Lillest¿l: Energi for fremtiden

I senere Œr har han v¾rt opptatt av globale energisp¿rsmŒl og en mulig l¿sning pŒ de globale energiproblemene i form av en akseleratordrevet kjernereaktor basert pŒ Thorium. Dette engasjementet har f¿rt til mye debatt og medieoppslag for Lillest¿l, med sterke diskusjoner for og imot mulighet for kjernekraft i Norge. Mer informasjon internt pŒ Mi side.

 

SIU-konferanse om Utdanning og arbeidsliv: : Merverdier av internasjonalt samarbeid

SIU inviterer til konferanse I Oslo 10. november 2011 om arbeidsmarkedets kompetansebehov, utdanningssystemenes mulige respons – og hvordan internasjonalisering kan bidra til ¿kt og bedre samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.

 

Konferanse om Forskningsuniversitetet og globale utfordringer

 

 

á      Tid: 29. november 2011, kl. 09.00 - 15.30

á      Sted: Egget i Studentsenteret ved Universitetet i Bergen

Vil du v¾re med Œ diskutere fremtidens globale utfordringer og hvordan vi skal m¿te disse med ny viten? I anledning VitenskapsŒret inviterer Universitetet i Bergen, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, til en nasjonal konferanse om grunnforskningens rolle i vŒr stadig mer globaliserte verden.

Perspektivet for konferansen er: "Betydningen av fri grunnleggende vitenskap for Œ m¿te globale utfordringer - hvordan kan Norge bli et foregangsland for Œ skaffe gode vilkŒr for fri og grunnleggende vitenskap?"

Konferansen Œpnes av forsknings- og h¿yere utdanningsminister, Tora Aasland, og det vil ellers v¾re foredrag av nasjonale og internasjonale fremragende forskere, som blant andre Geoffrey Boulton og Merle Jacob.

Konferansen vil presentere gode eksempler pŒ grunnleggende forskning som har betydning i m¿te med ulike globale utfordringer. Samtidig vil deltakere, bidragsytere og et eget panel bli invitert til Œ dr¿fte hva universitetene b¿r og kan bidra med av ny kunnskap i utviklingen av vŒr felles fremtid.

Mer informasjon om program, pŒmelding og VitenskapsŒret.

 

Nok et jubileum i kjernefysikk

Denne gangen har vi gleden av Œ ¿nske Professor emeritus og tidligere rektor ved UiB, Arnfinn Graue hjertelig til lykke med 85 Œrsdagen i morgen 1. Oktober!

Personal

Ny ansatt

Kjetil Haukalid  ble tilsatt som stipendiat i elektromagnetisk mŒleteknologi for 3 Œr fra og med 19. September. Velkommen til instituttet Kjetil!

PhD

Kommende disputaser

Diplomingeni¿r Thomas Reisinger disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Free-standing, axially-symmetric diffraction gratings for neutral matter-waves: experiments and fabrication

Tirsdag 4. oktober kl. 09.15 i Auditorium 2 i Realfagbygget

Sivilingeni¿r ge Oterhals disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Decontamination of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil. Process optimization and modeling

Fredag 7. oktober kl. 10.15 i Auditorium 2 i Realfagbygget

 

IFT i media                   

á      Thea K. rrestad: Vis oss fysikkens skj¿nnhet Bergens Tidende 29. september.

á      Jan Petter Hansen: Hvilke sp¿rsmŒl er store? Bergens Tidende 25. september.

á      Dieter Ršhrich og Jan S. Vaagen Vitenskapshistorier: Atomkjernen er 100 Œr PŒ H¿yden 26. september.

Publikasjoner (ISI)

á       Grov A.; Opsvik H. E. Z.; Eckhoff R. K.: Effects of significant damage of flame gap surfaces in flameproof electrical apparatus on flame gap efficiency JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES  Volume: 24   Issue: 5   Pages: 552-557   DOI: 10.1016/j.jlp.2010.12.006

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the inelastic proton-proton cross-section at root s=7 TeV with the ATLAS detector NATURE COMMUNICATIONS  Volume: 2 Article Number: 463 DOI: 10.1038/ncomms1472

á      Simonsen S. I.; Kocbach L.; Hansen J. P. Long-range interactions and state characteristics of interacting Rydberg atoms JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS  Volume: 44   Issue: 16 Article Number: 165001 DOI: 10.1088/0953-4075/44/16/165001