UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 28. januar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Denne uken gratulerer vi Dr. Crina-Silvia Ilea for Norsk Hydrogenforums pris for fremragende PhD-arbeid. Prisen som deles ut i Trondheim i slutten av februar er gitt med basis i hennes forskning dokumentert i  artikkelen NiO/YSZ nanoparticles obtained by new sol–gel route, Chemical Engineering Journal, 140, No. 1-3, (2008) 586-592.  Crina disputerte i 2007 med avhandlingen New Materials for Solid Oxide Fuel Cells Based on Nanoparticles og ble veiledet Alex Hoffmann. Hun er nŒ ansatt i CMR Prototech.

Nyheter og generell informasjon                            

ForskningsrŒdet informerer om N¾rings-Phd i Bergen

Sted: ForskningsrŒdets regionale kontor, Statens hus (11. etg.), Kaigaten 9
Dato/tid: Onsdag 2. februar 2011, 14:00 – 15:30
Program:

  1. N¾rings-PhD-ordningen v/Annette Linda Vestlund, ForskningsrŒdet

a.    Hva er en N¾rings-Phd?

b.    Kjennetegn ved ordningen

c.     Ting som avklares f¿r s¿knad

d.    Hva er utfordringene?

    1. S¿knadsprosedyrer og evaluering av s¿knader
  1. Noen eksempler 
  2. Kort diskusjon/erfaringsutveksling. Hvordan fŒr vi dette til i praksis?

PŒmelding til Atle Markussen snarest og senest innen torsdag 27.01.2011, kl 16.00. Husk Œ pŒf¿re navn og bedrift/organisasjon.

Har du forskningssamarbeid med en bedrift b¿r du merke deg muligheten med N¾rings-PhD som oppsummert inneb¾rer 50% deling av l¿nn mellom bedriften og ForskningsrŒdet, gjerne i forbindelse med en nyansettelse i bedriften. Vedkommende som ansettes mŒ s¿ke om opptak til PhD-studiet pŒ helt vanlige betingelser. SŒ fremt prosjektforslaget som utarbeides av bedriften i samarbeid med UiB er av tilfredsstillende kvalitet, er det relativt h¿y innvilgelsesandel i denne ordningen.

Bes¿k i enkeltbedrifter

Annette Vestlund, leder for ordningen, vil v¾re i Bergen 2. og 3. februar og kan bes¿ke bedrifter som har behov for Œ diskutere prosjekter.  Ta i fall kontakt med Atle Markussen.

 

 

NTVA inviterer sammen med EnergiForum til m¿te i Bergen:

Tirsdag 15. februar 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47. Etter m¿tet blir det enkelt mŒltid med fiskesuppe og selskapelig samv¾r. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. PŒmelding innen kl. 15.00 torsdag 10. februar, men det er bare n¿dvendig for de som vil delta middagen.

 

Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities in 2011. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economical support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Funding for the following activities can be applied for:

  1. Research stay at a foreign University or research institution
  2. Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc.
  3. Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level
  4. Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.
  5. Research courses in science subjects.

The doctoral training activity must be completed within 01.09.11. See more information and find the application form here. Deadline 15.02.11. Please fill out the application form and return it to one of the student advisors at the department.

 

 S¿knadsfrist for felt- og seminarst¿tte for masterstudenter 2011

Har du reist eller planlegger du Œ reise pŒ feltarbeid, konferanse/seminar i 2011? Da kan du s¿ke om st¿tte (maks. kr. 5000,-). Du finner informasjon og s¿knadsskjema her. Reisen det s¿kes st¿tte for mŒ avsluttes innen 1.9.2011. Ferdig utfylt s¿knad kan leveres til en av studiekonsulentene ved instituttet innen tirsdag 15. februar.

 

Christiekonferansen 2011

rets Christiekonferanse som er den andre i rekken, arrangeres i Grieghallen 27. april 2011. Perspektivet for Christiekonferansen 2011 er: UiB - et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitetet utenfor hovedstaden. Hvilke muligheter og utfordringer gir det for Bergen, Vestlandet og Norge?

Kandidater til Christieprisen kan nomineres innen 1. februar.

Masternytt                     

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 4. februar 2011 kl. 13.15, rom 366

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Aksel Lindtner

 

ProsessteknologiSikkerhetsteknologi:

ÒSammenligning av spredningsmodellering med kodene PHAST og FLACS, for Òtyngre en luftÓ gassjeter med horisontalt sammenst¿t, og valideringssimuleringer av MUST fors¿keneÓ

Bj¿rn J. Arntzen

PhD-nytt                        

Kommende disputaser

MSc. ¯yvind Jensen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

ÒSpectroscopic Factors with the Coupled-Cluster method, Connecting ab initio Nuclear Structure to ReactionsÓ

Fredag 04.02.11 kl.13.15 i Auditorium 2 i Realfagbygget

Publikasjoner (ISI)                                                  

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Readiness of the ATLAS liquid argon calorimeter for LHC collisions EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C , Volume: 70, Issue: 3, Pages: 723-753

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Drift Time Measurement in the ATLAS Liquid Argon Electromagnetic Calorimeter using Cosmic Muons EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 70, Issue: 3, Pages: 755-785

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: The ATLAS Inner Detector commissioning and calibration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 70, Issue: 3, Pages: 787-821

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A , Ugland M et al.: The ATLAS Simulation Infrastructure, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 70, Issue: 3, Pages: 823-874

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Commissioning of the ATLAS Muon Spectrometer with cosmic rays EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 70, Issue: 3, Pages: 875-916

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Readiness of the ATLAS Tile Calorimeter for LHC Colissions EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 70, Issue: 4, Pages:  1193-1236