UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 7. oktober 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Statsbudsjettet er presentert og fra U&H-sektoren lar ikke kommentarene vente pŒ seg: ÓTraust og ambisjonsl¿stÓ, ÓVisjonsl¿st forskningsbudsjettÓ, ÓFra hvileskj¾r til havari?Ó for Œ nevne noen. Og skal Norge v¾re og bli en bedre kunnskapsnasjon, sŒ mŒ det annet krutt til. Men det er gledelig at budsjettet matcher universitetenes utfordring om styrke Friforsk ved Œ selv bidra med 100 mill kr, noe som betyr at flere av de gode s¿knadene som hvert Œr kommer her, kan bli finansiert.

Vi merker nŒ godt at tildelingen av PhD-stipender gradvis overf¿res fra ForskningsrŒdet til Kunnskapsdepartementet. ForskningsrŒdet f¿lger opp dette og antall stipender derfra synker. Men det er et stort problem at departementet ikke f¿lger opp og at budsjettet ikke inneholder ene eneste ny rekrutteringsstilling. Fakultetsdirekt¿ren bekrefter som dr¿ftet i fakultetets budsjettforslaget, at antall PhD-Œrsverk ved fakultetet synker med den f¿lge at antall avlagte doktorgrader ved fakultetet er pŒ vei ned ned - selv om 2011 blir et toppŒr og at flere n¾rings-PhDer kompenserer for noe av dette. HŒpet er at arbeidsgruppen som departementet har nedsatt, ser alvoret i dette for milj¿er som har veilederkapasitet og hvor kandidatene er etterspurt.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Fysikk pΠstudentersamfunnet: Kvantefysikkens mysterier

  • Tid: 11.oktober kl. 19.00
  • Sted: Teglverket, Kvarteret
  • M¿teleder: Thomas Sekkelsten
  • Innleder: Stipendiat Sigurd Askeland ved IFT

Kvantefysikk er en relativt ung vitenskap, knapt hundre Œr gammel. Etter at Einstein lanserte relativitetsteorien mente mange at man n¾rmet seg en komplett forstŒelse av naturlovene. Det ble imidlertid gjort eksperimenter med resultater som klassisk fysikk ikke var i stand til Œ forklare. NŒr man studerer partikler, naturens minste byggesteiner, gjelder ikke lenger de klassiske fysiske lovene. Ny avansert matematikk mŒtte introduseres for Œ beskrive partiklenes oppf¿rsel. Dette ledet igjen til uventede fenomener. I dag brukes matematikk for Œ beskrive disse fenomenene og denne kunnskapen utnyttes i moderne vitenskap og teknologi. Imidlertid er denne virkeligheten sŒ forskjellig fra vŒr egen at det er vanskelig for mennesker Œ forstŒ kvantefysikken. Man blir n¿dt til Œ revurdere sin forstŒelse av hvordan verden fungerer.

 

Da har Anja Hegen & co gjort oktobernummeret av FunderFinder klart for nedlastning – obligatorisk lesing for alle vitenskapelig ansatte!

 

NTVA inviterer til temam¿te i Bergen:

Tirsdag 18. oktober 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47. Etter m¿tet blir det enkelt mŒltid med fiskesuppe og selskapelig samv¾r. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. PŒmelding innen kl. 15.00 torsdag 13. oktober, men det er bare n¿dvendig for de som vil delta pŒ middagen.

 

Forskningsinstituttenes Fellesarena – FFA

Universitets- og h¿yskolerŒdet (UHR) og FFA – Forskningsinstituttenes fellesarena inviterer til Œpent dagsseminar 18. oktober 2011 pŒ HŒndverkeren i Oslo. Arrangementet er en del av VitenskapsŒret og vil fokusere pŒ samarbeid pŒ tvers av institusjonsgrenser. Hva slags samarbeid mellom universiteter, h¿yskoler og forskningsinstitutter kan bringe norsk forskning videre?

Seminaret bestŒr av bŒde foredrag, korte presentasjoner og samtaler. Innlegg og diskusjoner vil v¾re ledd i forberedelsene av den nye forskningsmeldingen. Det er satt av god tid til kommentarer og sp¿rsmŒl. Blant innledere og debattanter finner vi statsrŒd Tora Aasland, statssekret¾r Kyrre Lekve, direkt¿r i ForskningsrŒdet Arvid HallŽn og president i Tekna, Marianne Harg.

Mer informasjon om program og pŒmelding innen 10. oktober. Deltakeravgiften er kr. 500,- (faktura tilsendes).

 

Spenstig forslag om romforskning fra kommersielle satellitter.

A UiB based team has proposed a multi satellite mission to be funded by ESA and flown on the commercial Iridium NEXT constellation.  The instrumentation is based on UiB's successful science and engineering record with X-ray imagers.  The TErrestrial GAmma- and X-ray (TEGAX) mission will position Norway in a key role in international space weather monitoring and enable closure to compelling science objectives as identified by NASA's decadal report.  Feel free to contact the PI Dr. Jesper W Gjerloev.

Personal

Nye ansatte

Ketil R¿ed ble tilsatt som Postdoc i strŒlingsfysikk 4 Œr fra 1. oktober.

Description: IMG_0509

Bianca Ross er midlertidig tilsatt som seniorkonsulent ved IFT med virkning fra 3. oktober 2011. Arbeidsoppgavene er tilknyttet SFI Michelsensenteret inkludert Bergensskolen i mŒlevitenskap og Nasjonal forskerskolen i petroleumsfag.

 

Vi ¿nsker Ketil og Bianca velkomne til instituttet!

IFT i media                   

á      Jakob Stamnes og ¯yvind Frette: Bedre klima med Kina H¿yden 30. september

á      Heidi Sandaker: Brutt lyshastigheten. Hva ? Forskning.no 24. September

Publikasjoner (ISI)

á      Hjertaker B. T.; Maad R.; Johansen G. A.: Dual-mode capacitance and gamma-ray tomography using the Landweber reconstruction algorithm MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 22 Issue: 10 Article Number: 104002   DOI: 10.1088/0957-0233/22/10/

á      Bomark Nils-Erik; Choudhury Debajyoti; Lola Smaragda; Osland, Per: Flavour structure of R-violating neutralino decays at the LHC JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 7  Article Number: 070 DOI: 10.1007/ JHEP07(2011)070

á      Olaussen K.; Osland P.; Solberg M. Aa: Symmetry and mass degeneration in multi-Higgs-doublet models JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 7     Article Number: 020 DOI: 10.1007/JHEP07(2011)020