UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 21. oktober 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Jeg har ikke sŒ mye annet Œ si denne fredagen enn Œ ¿nske dere alle en riktig god helg. Her er litt kreativ matematikk for de som vil ha en myk overgang til helgen.

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Forskning pΠdetektorsystemer for PET ved IFT

F¿rsteamanuensis II Renate GrŸner forklarer i denne videoen produsert av Univisjon, om tverrfaglig forskning pŒ detektorsystemer for PET (Positron­emisjons­tomografi).  Dette er et prosjekt finansiert av Helse Vest med hensikt Œ gj¿re bildene av kroppens indre enda bedre - og dermed kunne stille sikrere diagnoser. PhD-student NjŒl Brekke som ogsŒ er med i filmen, tar sin doktorgrad pŒ dette.

 

Linux klientdrift

IT-avdelingen vil fra starten av 2012 gŒ over fra Fedora til Ubuntu nŒr det gjelder klientdrift for linux. Se brev om dette til ber¿rte institutter. Instituttet har fŒtt frist til 31.10 for Œ komme med kommentarer til dette.Dersom noen har synspunkt pŒ dette, kan de sende det til Magne HŒvŒg som vil koordinere det.

 

pen forelesning i PHYS 328 Utvalde emne innan mŒleteknologi

Direkt¿r for forretningsutvikling i Roxar Emerson Process Management, Eivind Dykesteen, holder forelesning i PHYS 328 som alle interesserte er velkomne til:

 • Industrial Instrumentation Development? From Idea to Product
 • Onsdag 26. oktober 12.15-13.45 i rom 292, IFT.

Dykesteen vil dr¿fte de mange utfordringene som ligger i Œ ta en konsept gjennom helt til et kommersiell produkt. Han har i sin mangeŒrige rolle i fronten av utvikling og kommersialisering av flerfase str¿mningsmŒlere, f¿rstehŒnds kjennskap og erfaring med dette temaet.

 

Tekna inviterer til lunsjseminar

 • Onsdag 26. oktober kl. 12.15 i auditorium 4 i 4. etasje i Realfagsbygget.
 • Egil Lillest¿l: Energi for fremtiden
 • PŒmelding

I senere Œr har han v¾rt opptatt av globale energisp¿rsmŒl og en mulig l¿sning pŒ de globale energiproblemene i form av en akseleratordrevet kjernereaktor basert pŒ Thorium. Dette engasjementet har f¿rt til mye debatt og medieoppslag for Lillest¿l, med sterke diskusjoner for og imot mulighet for kjernekraft i Norge. Mer informasjon internt pŒ Mi side.

 

Subsea outlook 2011

 • I Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bullsplass 1, Bergen
 • 10. november 17:00 - 20:00

NCE Subsea inviterer bachelor og masterstudenter som er interessert i undervannsteknologi, innovasjon og entrepren¿rskap til seminar med tekniske presentasjoner og anledning til nettverksbygging. Program og pŒmelding (innen 8. november).

 

Magne Espedal hedret med minneprofessorat

Professor Magne Espedal (1942-2010) var en av pionerene innen petroleumsforskning ved UiB. Det ble i Œr opprettet et Magne Espedal professorat, en II-stilling finansiert av UiBs Akademiaavtalen med Statoil, for Œ hedre hans innsats. Professor Margot Gerritsen ved Energy Resources Engineering, Stanford University, California og Director of the Institute for Computational & Mathematical Engineering at Stanford since 2001, ble tilsatt i denne stillingen i perioden 2011-2013. Mer informasjon fra Interpore FlashNews.

 

ETIKK TIL FROKOST 

Registerforskning - Forenlig med forskningsetikken? 

 • Sted:  Studentsenteret "Egget"
 • Dato:  7. desember 2011
 • Tid:    0800 - 1000    

Invitasjon til seminar om etikk som inkluderer gratis frokost

Program og pŒmelding.

BSc og MSc

Subsea outlook 2011

 • I Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bullsplass 1, Bergen
 • 10. november 17:00 - 20:00

NCE Subsea inviterer bachelor og masterstudenter som er interessert i undervannsteknologi, innovasjon og entrepren¿rskap til seminar med tekniske presentasjoner og anledning til nettverksbygging. Program og pŒmelding (innen 8. november).

PhD

Seminar over selvvalgt emne

MSc. Gleb Pisarev avholder seminar over selvvalgt emne:

 • Industrial aspects of membrane technology
 • Mandag 24. oktober kl10.15 i rom 368, IFT

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Publikasjoner (ISI)

á      Askeland S.; Sorngard S. A.; Pilskog I.; Nepstad, R.; Forre, M.: Stabilization of circular Rydberg atoms by circularly polarized infrared laser fields PHYSICAL REVIEW A  Volume: 84 Issue: 3 Article Number: 033423 DOI: 10.1103/PhysRevA.84.033423.

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B Volume: 703 Issue: 4 Pages: 428-446 DOI: 10.1016/j.physletb.2011.08.042.

á      Cheng Yun; Yan Yu-Liang; Zhou Dai-Mei; Csernai, Laszlo P. et al.: Longitudinal fluctuations in the partonic and hadronic initial state PHYSICAL REVIEW C Volume: 84 Issue: 3 Article Number: 034911 DOI: 10.1103/PhysRevC.84.034911.