UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 6. november 2011

Bilde2

Fra instituttleder

pent eller lŒst IFT? UiB er som de fleste kanskje har fŒtt med seg fra oppslag i PŒ H¿yden, inne i en prosess der det vurderes Œ lŒse  universitetet slik at alle mŒ n¿kkelkort for Œ komme inn. For studenter og ansatte vil dette fungere, men utfordringen er alle de andre bes¿kende som betyr at det mŒ v¾re en ÓresepsjonistÓ for Œ slippe disse inn. Ved IFT ble det for snart tre Œr siden installert videoovervŒking som er alternativ til Œ oppnŒ bedre sikkerhet. Det medf¿rte en signifikant reduksjon i antall innbrudd.

IFT skal nŒ uttale seg om saken og dersom det er noen ansatte eller studenter ved instituttet med sterke meninger om dette, sŒ hadde det v¾rt flott om dere tar kontakt med Grete eller meg i l¿pet av neste uke.

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

Fellesseminar i dag

Da er alle hjertelig velkomne til fellesseminar i dag:

 • Professor Helge Holden, NTNU:

"Store problemer i matematikk: L¿ste og ul¿ste"

 • Auditorium B, fredag 6. november kl 14.15

                                  

S¿knadsdatabasen for Meltzerfondet og Universitetsfondet er nŒ Œpen.

 • Meltzerfondet deler ut  midler til forskningsprosjekter, forskningspriser, reisestipend for forskere, og prosjektstipend til studenter og PhD-kandidater.
 • Universitetsfondet deler ut midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.

S¿knad om midler skal skje elektronisk, se her for Meltzerfondet og her for Universitetsfondet. S¿knadsfristen er 1. desember.

Meltzerprisene

Meltzerfondet deler Œrlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling. Professorer og instituttledere ved UiB kan foreslŒ kandidater til Meltzerfondets priser. Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes fondet innen 1. desember. For n¾rmere opplysninger og svar pŒ de vanligste sp¿rsmŒlene om prisene og fremgangsmŒten ved nominering av kandidater se her for retningslinjer og her for sjekkliste for forslagsstillere. For ytterligere sp¿rsmŒl kontakt Bente Kross¿y (55582023) ved Universitetsdirekt¿rens kontor.

 

Novembernummeret av FunderFinder klart for nedlastning – obligatorisk lesing for alle vitenskapelig ansatte!

 

 Description: Description: 4

Frokostm¿te om samspill mellom  n¾ringsliv og akademia i Bergen

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer i samarbeid med Bergen N¾ringsrŒd til frokostm¿te

 • Tirsdag 22. november 2011 kl. 08:30
 • Sted: Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass 1, Bergen
 • Samspill mellom n¾ringsliv og akademia i Bergen

Foredrag av:

 • Adm. dir. Per Heum, SNF
 • Professor Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiB
 • Adm. dir. Arvid N¿ttvedt, CMR

Mer informasjon om frokostm¿tet ligger fra NTVA. M¿tet er Œpent for alle interesserte.

 

Temaserie fra IT-avd, nr. 4: Utskriftstjenester

PŒ en kunnskapsinstitusjon som Universitetet i Bergen er utskriftstjenester viktig, bŒde for studenter og ansatte. Utviklingen har gŒtt mot blant annet bedre kvalitet og mer fleksible tjenester. Milj¿ og ¿konomiske hensyn har ogsŒ bidratt til at dette er tjenester i endring.

Utskrift, kopiering, skanning og optisk tegngjenkjenning er blant det vi nŒ regner inn under vŒre utskriftstjenester. I IT-avdelingens nye nummer i temaserien kan du lese mer om disse tjenestene. Kanskje du finner noe du ikke visste at du lurte pŒ.

PhD

Pr¿veforelesning

 • MSc. Ingjald Pilskog vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden

"Kan vi varsle romv¾ret?"

Torsdag 10. november kl 13.15 i Rom 292, IFT

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

IFT i media

smund Haugen: Millionsatsing over dammen, Dagens N¾ringsliv 28. oktober.

Publikasjoner (ISI)

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of inclusive jet and dijet cross sections in proton-proton collisions at 7 TeV centre-of-mass energy with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 2     Article Number: 1512   DOI: 10.1140/epjc/s10052-010-1512-2