UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 11.11.11 kl 11.11

Bilde2

Fra instituttleder

Denne uken introduserer vi IFT Alumni som vi hŒper mange vil slutte seg til. Det er en ypperlig anledning til Œ holde kontakt med vŒre studenter etter de avslutter sin utdannelse ved instituttet, samtidig som det ogsŒ er mulig for studentene Œ holde kontakt seg i mellom. Nettverk er viktig og alumnusnettverk er spesielt nyttig for Œ stimulere samhandling mellom akademia og n¾rings- og samfunnsliv, til gjensidig nytte. SŒ jeg oppfordrer herved flest mulig Œ henge seg pŒ Œ bruke noen minutter til registrering som forklart under.

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

IFT Alumni

Denne uken har vi altsŒ opprettet IFT Alumni som verkt¿y prim¾rt for Œ holde kontakt med instituttets studenter etter de er ferdige pŒ instituttet, eller i det minste for Œ kunne f¿lge med pŒ hvor de gŒr videre i arbeidskarrieren. IFT Alumni er Œpen for nŒv¾rende og tidligere studenter (master og PhD) og ansatte ved instituttet. Det er frivillig om man vil registrere seg eller ikke, men vi hŒper som flest mulig vil bli med. Vi har valgt to parallelle l¿sninger for dette:

á      LinkedIn som allerede har mange brukere som jevnlig oppdaterer sin profil. LinkedIn er litt enkelt sagt karrierenettverk eller medium med noen fellestrekk med Facebook, og det kan brukes til langt mer enn IFT Alumni for de som er interessert i det. Det er lett Œ opprette bruker og legge inn sŒ mye informasjon som man ¿nsker. Etter registrering velger man groups og s¿ker pŒ ÓInstitutt for fysikk og teknologi, UiBÓ. Mange av IFTs tidligere studenter og ansatte er allerede brukere av LinkedIn og trenger bare Œ s¿ke pŒ gruppen. Det er for ¿vrig en lang rekke andre fag- og interessegrupper man kan knytte seg til.

á      UiB Alumni som er UiBs egen nettportal med en rekke grupper. En av disse er Fysikk og teknologi og der kan man registrere seg ved Œ logge in med brukernavn og passord for UiBs datasystem, og deretter velge ÓAlumnusgrupperÓ, Ó>FagligÓ og sŒ ÓFysikk og teknologiÓ og Ó>Meld pŒ". Studenter kan gj¿re dette inntil ett Œr etter siste eksamen. Utover ett Œr mŒ tidligere studenter registrere seg manuelt. OgsŒ her er det andre grupper man kan knytte seg til.

Det er flott om begge tas i bruk, det tar ikke lang tid Œ legge inn informasjon. Husk at epost-adresse og mobilnummer er det minimale som skal til for at vi skal kunne holde kontakt med hverandre. Utover tiden det tar Œ registrere seg og oppdatere informasjon, er det er ingen kostnader forbundet med dette. Hensikten med IFT Alumni er i f¿rste omgang Œ ha kontaktinformasjon samlet og tilgjengelig for alle som deltar, men bŒde i gruppen pŒ UiB Alumni og LinkedIn er det mulig Œ starte og delta i diskusjoner for de som ¿nsker det. Det er ogsŒ mulig Œ selv bestemme hvor mye epost man skal fŒ tilsendt automatisk.

Vi hŒper flest mulig blir med. Gi gjerne et ord til tidligere ansatte og studenter dere fortsatt har kontakt med, og be dem spre ordet videre!

 

rets julebord

Som flere allerede har fŒtt med seg ¿nsker vi i Œr Œ arrangere et eget julebord for alle ansatte pŒ instituttet. Det er utelukkende fordi vi ¿nsker Œ stimulere til at flere ansatte blir med enn hva som har v¾rt tilfelle de siste Œrene.  Som vi snakket om pŒ seminaret pŒ Voss i mai, og som omtalt i strategiplanen, sŒ trenger vi arenaer som dette for de ansatte med tanke pŒ det sosiale milj¿et pŒ instituttet. De at studentene har v¾rt i flertall de siste Œrene og stŒtt for store deler av arrangementet, har naturlig nok gjort at det er blitt mye pŒ studentenes premisser og at ansatte ikke kommer. I Œr vil vi lage en fest bare for de ansatte (selvsagt inkludert stipendiater og pensjonister) og anmoder alle som har anledning til Œ prioritere det og bli med. Dette er viktig for at vi som institutt skal best mulig arbeidsmilj¿ og kunne gj¿re en best mulig jobb. Julebordet blir altsŒ fredag 9. desember og vil kommer tilbake med mer informasjon om pŒmelding neste fredag. Sett av tiden og prioriter dette!

Dette betyr ikke at vi ikke vil v¾re sammen med masterstudentene, vi setter stor pris pŒ dem og er takknemlige for deres innsats ogsŒ pŒ julebordene de siste Œrene. Vi vil har derfor spurt Fagutvalget om Œ arrangere et eget julebord for bŒde bachelor- og masterstudenter der vi vil v¾re med Œ legge til rette og sponse, og der det ogsŒ er mulig for ansatte Œ v¾re med.

Vi er klar over at mange ansatte og studenter ikke liker at vi gj¿r det pŒ denne mŒten, men ber om forstŒelse. Vi vil pr¿ve dette i Œr og lover Œ evaluere det i etterkant i sammen med Fagutvalget. Det er mulig det blir et eget arrangement for studentene, det skal vi i sŒ fall komme tilbake til.

 

pen forelesning i PHYS 328 Utvalde emne innan mŒleteknologi

Leder for CMR Instrumentation, Eivind Dahl holder forelesning i PHYS 328 som alle interesserte er velkomne til:

  • Trends in Measurement Science Research and Industrial Applications
  • Onsdag 16. november 12.15-13.30 i rom 292, IFT.

Dahl vil gi en oversikt av noen hovedtrender innen forskning i mŒlevitenskap, , det siste pŒ omrŒdet og teknologigap for en rekke industrielle anvendelser inkludert petroleum (pŒ land/ platform, pŒ havbunnen og i borehull), fiskeri og akvakultur, og vindenergi.

 

Ny bok i fysikkdidaktikk

Vi gratulerer Stein Dankert Kolst¿ med bidrag til nok en ny bok, denne gangen Fysikkdidaktikk utgitt pŒ H¿yskoleforlaget. Forfatterne er Carl Angell, Berit Bungum, Ellen K. Henriksen, Stein Dankert Kolst¿, Jonas Persson og Reidun Renstr¿m. Boka gir en introduksjon til fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og en hŒndbok for fysikkl¾rere og fysikkl¾rer­studenter. Mer informasjon og anmeldelse er tilgjengelig pŒ bokas webside pŒ H¿yskoleforlaget.

PhD

Pr¿veforelesninger

Siv.ing. Nils-Erik Bomark vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

"Hvor presist kan vi mŒle tiden?"

Fredag 18. november 2011 kl 09.15 i rom 546, IFT

 

MSc. Alif Be vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

ÒMethods for generating digital rock reconstruction"

Fredag 18. november 2011 kl 11.15 i Rom 4060, Realfagbygget

                                                  

Cand.scient. Bartek Florzcyk Vik vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

ÒMetoder for Œ oppdage oljeutslipp pŒ havoverflaten"

Fredag 18. november 2011 kl 13.15 i Rom 4060, Realfagbygget

                                                                        

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Stab

Vi ¿nsker to nye doktorgradsstudenter innen fagdidaktikk velkomne til instituttet – litt pŒ etterskudd:

Nils Petter Hauan som er ansatt som N¾rings-PhD ved VilVite

 

Anders Sivle 30.03.11 som er ansatt ved Meteorologisk institutt

Publikasjoner (ISI)

á      Collier Andrew B.; Gjesteland Thomas; Ostgaard Nikolai: Assessing the power law distribution of TGFs JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 116     Article Number: A10320 DOI: 10.1029

á      Juusola L.; Ostgaard N.; Tanskanen E.; et al.: Earthward plasma sheet flows during substorm phases JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 116 Article Number: A10228   DOI: 10.1029/2011JA016852   Published: OCT 22 2011

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Limits on the production of the standard model Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 71 Issue: 9 Article Number: 1728 DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1728-9

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of inclusive jet and dijet cross sections in proton-proton collisions at 7 TeV centre-of-mass energy with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71 Issue: 2 Article Number: 1512 DOI: 10.1140/epjc/s10052-010-1512-2