UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 18. november 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Statistisk sentralbyrŒ offentliggjorde 1. oktober en utdanningsstatistikk som blant annet viser at andelen i befolkingen som tar lang h¿yere utdanning (> 4 Œr) har ¿kt med 2 prosentpoeng de siste 10 Œrene. Ingen bombe, men det bekrefter presset vi har pŒ mastergrad der kapasiteten pŒ flere omrŒde er sprengt. Samtidig blir vi hele tiden blir minnet pŒ behovet for flere ingeni¿rer og realfagskandidater, senest av NHO-sjef John G. Bernander pŒ Bergen N¾ringsrŒds Œrskonferanse i gŒr.

N¾rings- og samfunnslivet forventer at vi som har masterutdanning skal bidra ved Œ ¿ke kapasiteten pŒ pressede omrŒder. Utfordringen vŒr er at veilederkapasiteten i prosjektene som mŒ styrkes - kursdelen er mindre problematisk. Enten mŒ vi selv gj¿re noe med dette, eller sŒ mŒ vi i st¿rre grad bruke ekstern veiledning. Da er samarbeid med h¿gskolene i regionen pŒ omrŒder der det faller naturlig, spesielt interessant. Stadig flere av de faglig ansatte der har forskerutdanning og kan bidra med god veiledning. Det kan i sin tur f¿re til at h¿yskolene selv bli akkreditert, gjerne med en sterke profesjonsprofil pŒ utdanningen. Dette har vi eksempler pŒ blant annet gjennom TeknoVest-samarbeidet, men kanskje det er pŒ tide Œ begynne Œ arbeide enda mer systematisk med dette? Det handler altsŒ ikke bare om flere kandidater innen bestemte omrŒder, men ogsŒ flere pŒ masternivŒ.

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Fellesseminar i dag

Professor Cecilia Jarlskog, Lund:

  • The Marvelous year 1911. Curie 2 - Rutherford 1
  • Fredag 18. november kl 14:15, Auditorium B, AllŽgaten 66                                                        

Two important happenings in 1911 were the discovery of the atomic nucleus by Rutherford and the award of Nobel Prize in chemistry to Marie Curie. Based largely on material in Nobel archives, these events will be discussed, and the question of why Curie got two Prizes but the discovery of the atomic nucleus was not honored.

Kringle og kaffe serveres fra kl 14:00.

 

Julebord  2011

PhD-studenter,  ansatte & emeriti ¿nskes varmt velkommen til Œrets IFT-julebord og oppfordres samtidig pŒ det sterkeste om Œ bli med i hyggelig lag.

  • Fredag 9. desember kl. 17.00 i Bachelorrommet/ kantinen.

PŒmelding innen 2. desember i ekspedisjonen. Prisen er kr. 200 per person for tradisjonell julemat inkludert noe drikke, kaffe, kake og underholdning. Ekstra drikke (vin, ¿l og mineralvann) kan kj¿pes. Det blir  underholdning og levende akustikkmusikk.

 

HASTER: Fagmesse ved Nordahl Grieg videregŒende skole

Tirsdag 22. november kl 1200-1400 skal 16-Œringene ved Nordahl Grieg videregŒende skole ha fagmesse i forbindelse med at de skal finne ut hvilke fag de skal velge i 2. klasse. Er det noen ved IFT som kunne tenke seg Œ stille pŒ stands for Œ synliggj¿re de spennende mulighetene som finnes hos oss? I fjor ble det arrangert en tilsvarende fagmesse, med bes¿k av en rekke UiB-milj¿er (se avsnittet ÇFagmesse 25 novÈ). Ta i sŒ fall kontakt med Arve Aksnes i l¿pet av i dag fredag.

 

Seminar om SuperMAG: Globale observasjoner av koplingen mellom jorden og verdensrommet

Professor Jesper W Gjerl¿v flyttet i sommer fra sin mangeŒrige arbeidsgiver Applied Physics Lab ved John Hopkins University i Maryland til Institutt for fysikk og teknologi. Med seg i bagasjen hadde han et unikt  forskningsverkt¿y innen romfysikk som han gir alle interesserte en introduksjon til:

  • Fredag 26. november kl 14:15, Auditorium B, AllŽgaten 66. Det serveres kake og kaffe fra 14.00.

 SuperMag er et verdensomspennende samarbeid mellom institusjoner og nasjonale organisasjoner som i skrivende stund driver mer enn 300 magnetometre plasserte pŒ bakkenivŒ. Dette omfattende nettverket av data er virkelig unikt fordi det gir kontinuerlige og tiln¾rmet mŒlinger av en viktig og fundamental parameter, magnetfeltet pŒ bakkenivŒ. Magnetometeret har sine r¿tter tilbake til Gauss pŒ 1800-tallet, men har aldri v¾rt brukt i nettverk med samordnede data pŒ denne mŒten. Samordningen muliggj¿r studier av ikke bare lokale forhold, men det globale elektriske str¿msystemet i magnetosf¾ren og dets kopling til det n¾re verdensrommet. SuperMAG er for tiden finansiert av NASA, NSF og ESA og blir nŒ altsŒ drevet av UiB.

I presentasjonen vil Gjerl¿v gi en generell introduksjon til SuperMAG, forklare hvordan det har fŒtt verdens­omspennende tilslutning og gi eksempler pŒ vitenskapelige sp¿rsmŒl det har gjort det mulig Œ finne svar pŒ. SuperMAG er ikke en lukket klubb, men Œpent for alle som ¿nsker Œ slutte seg og fremme ny viten til gode for forskere, l¾rere, studenter og folk flest. Denne presentasjonen markerer oppstart av den nye UiB-baserte SuperMAG-serveren.

 

Underwater Technology Conference 2012 - call for papers

The first Underwater Technology Conference was held in 1980. It was an immediate success and the Conference in 2012 will be the 18th annual UTC. The Conference has become one of the largest international forums and meeting grounds for the Subsea environment. UTC is a widely recognized conference which attracts participants from all parts of the international petroleum community. More than 700 delegates and 50 exhibitors are expected to attend the event in Bergen, Norway 13-14th of June 2012. Delegates at UTC are Executives, Managers, Engineers and other strategic and planning personnel related to the subsea field of the petroleum industry. Fore more information see here or send an e-mail to Possibility. Submission deadline is 1 December 2011.

 

Leie av garasjeplasser

Garasjeplasser for utleie i parkeringshuset i Dokkeveien leies ut pŒ nytt ved hvert Œrsskifte. Plassene kan leies ut til ansatte og studenter med medisinske eller lignende behov, eller som er avhengig av Œ bringe barn i barnehage. Utover dette leies det ut til ansatte etter ansiennitet. Fristen for Œ s¿ke om leie av garasjeplass for 2012 er 25. november 2011. Rundskriv og s¿knadsskjema.

 

Nye rutiner for velferdstilbud

Fra og med 1. januar 2012 vil velferdstilbud bli sendt ut til hver og en som vil ha tilbudet direkte pŒ e-post. Av- og pŒmelding gj¿res her for tilbud som teaterbilletter, konserter, byvandringer, trekning av hytter, og l¿pende velferdstiltak som Ulriken og treningstilbud.

MSc

Avsluttende mastergrad ved instituttet i dag, fredag 18. november 2011 kl. 14:00 (rom 546):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Daniel Gilje Fonnes

ProsessteknologiFlerfasesystem:

ÒInvestigation of Particle Trajectories in Hydrocyclones using Positron Emission Tomography and Numerical SimulationsÓ

Alex C. Hoffmann

PhD

Pr¿veforelesninger

MSc Lijiao Liu vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for PhD-graden:

The use of NMR in cancer research

Tirsdag 22. november 2011, kl 10.15 i Aud. B, Allegt. 66

                                                                           

MSc Gleb Pisarev vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for PhD-graden:

The stability of the bicycle

Tirsdag 22. november 2011, kl 11.15 i Aud. B, Allegt. 66

                                                                           

Alle er velkomne til Œ h¿re pŒ!

Publikasjoner (ISI)

á      Meric Ilker; Johansen Geir A.; Holstad Marie B.; Lee, Kyoung O.; Calderon, Adan F; Wang, Jiaxin; Gardner, Robin P.: A single scatter electron Monte Carlo approach for simulating gamma-ray stopping efficiencies of Geiger-Muller counters NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume: 654 Issue: 1 Pages: 279-287 DOI: 10.1016/j.nima.2011.06.065

á      Kosinski Pawel; Hoffmann Alex C: Extended hard-sphere model and collisions of cohesive particles PHYSICAL REVIEW E  Volume: 84 Issue: 3 Article Number: 031303 DOI: 10.1103/PhysRevE.84.031303