UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 25. november 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Vi ¿nsker alle PhD-studenter, ansatte og emeriti hjertelig velkomne til Œrets julebord 9/12 kl 17.00 og anmoder om snarlig registrering i ekspedisjonen hos Karen-Margrete. Egenandelen er kr 200,-. Bli med Œ bruk denne anledningen til Œ bli bedre kjent med dine kolleger - mange nye er komt til i 2011!

Riktig god helg til dere alle,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Dagens fellesseminar om SuperMAG

Professor Jesper W Gjerl¿v flyttet i sommer fra sin mangeŒrige arbeidsgiver Applied Physics Lab ved John Hopkins University i Maryland til Institutt for fysikk og teknologi. Med seg i bagasjen hadde han et unikt  forskningsverkt¿y innen romfysikk som han gir alle interesserte en introduksjon til:

  • SuperMAG: Globale observasjoner av koplingen mellom jorden og verdensrommet
  • I dag fredag 26. november kl 14:15, Auditorium B, AllŽgaten 66. Det serveres kake og kaffe fra 14.00.

Seminaret er ogsΠen markering av at UiB overtar ansvaret for SuperMAG som for tiden finansiert av NASA, NSF og ESA.

 

Rapport fra Œrets mini-vinterskole pŒ CERN

rets mini-vinterskole pŒ CERN samlet 15 studenter fra Universitetet i Bergen (fra kurset PHYS115) og 5 studenter fra Universitetet i Oslo. Skolen varte i tre dager og inneholdt en god blanding av foredrag og bes¿k til eksperimenter. Som foredragsholder hadde vi blant annet Johannes Wessels (visetalsmann for ALICE), Peter Jenni (tidligere talsmann for ATLAS) og John Ellis (teoretiker ved King's College London). Bes¿kene til eksperimenter dekket store deler av spennvidden til forskningen pŒ CERN: ATLAS (h¿yenergi partikkelfysikk), ALICE (h¿yenergi kjernefysikk), AD (antimaterieforskning) og kontrollrommet til AMS (antimaterieeksperiment plassert pŒ den internasjonale romstasjonen). I tillegg var det ogsŒ omvisning pŒ IT-avdelingen og i LHC-kontrollrommet.

Her kan du lese mer om programmet for skolen.

MSc

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 2. desember 2011 kl. 10:15 (rom 292):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Maja Aarland

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

The effect of surface roughness on the maximum experimental safe gap

Pawel Kosinski

Boris V. Balakin

IFT i media

á      Per Olsland: Tester st¿tter funn av partikler som reiser raskere enn lyset Aftenposten 18. november
                       Nye tester: - Einstein tok feil Bergens Tidende 18. november

Publikasjoner (ISI)

á      Lees J. P.; Poireau V.; Tisserand V.; Eigen G.; Stugu B.; Sun L. et al.: Observation of the baryonic B decay (B)over-bar(0) -> Lambda(+)(c)(Lambda)over-barK(-) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84 Issue: 7 Article Number: 071102 DOI: 10.1103/PhysRevD.84.071102

á      Lees J. P.; Poireau V.; Prencipe E.; Eigen G.; Stugu B.; Sun L. et al.:  Study of radiative bottomonium transitions using converted photons PHYSICAL REVIEW D Volume: 84 Issue: 7 Article Number: 072002 DOI: 10.1103/PhysRevD.84.072002