UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 9. desember 2011

Bilde2

Fra instituttleder

I dag har vi den store glede Œ annonsere at hele 8 av instituttets PhD-studenter skal disputere i l¿pet de kommende 6 virkedagene – den f¿rste i dag! Ellers leser du nŒ Œrets siste ordin¾re nummer av IFT, neste fredag kommer en kortfattet Œrsmelding eller oppsummering av 2011.

Riktig god helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

Overf¿ring av ferie til pŒf¿lgende ferieŒr/ forskuttering av ferie

De som ¿nsker Œ benytte seg av ordningen med overf¿ring av ferie til pŒf¿lgende Œr/eventuelt forskuttering av ferie, mŒ inngŒ skriftlig avtale om dette.  Last i sŒ fall ned og fyll ut overf¿ringsskjema og returner det i undertegnet stand innen  31. desember 2011 til Karen-Margrete Hovland, eventuelt pŒ epost.

NB! Uten slik avtale vil eventuelle feriedager til gode ikke bli  overf¿rt!

 

Regnskapsfrister

For Œ fŒ registret bilag pŒ 2011-regnskapet mŒ disse v¾re Harald God¿ Gjerdahl i hende senest:

á      Omposteringer: mandag 12. desember

á      Reiseregninger: l¿rdag 31. desember

á      Fakturaer til UiB: l¿rdag 31. desember

á      Fakturaer fra UiB: tirsdag 3. januar

Alt som kommer senere blir kommer i regnskapet for 2012. Ta kontakt med Harald hvis du har sp¿rsmŒl eller noe er uklart.

 

Ny direkt¿r pŒ UNIS

Gunnar Sand takker ved nyttŒrsskiftet av som direkt¿r ved UNIS etter 5½ Œr ved roret. Alle som har interesse for Svalbard og nordomrŒdene kan ha interesse av Œ lese serien pŒ 4 leserbrev i Svalbardposten hvor han reflekterer over det som har skjedd i hans virketid og det som er viktig fremover. UNIS-styret vedtok i m¿te sist l¿rdag og gi Lasse L¿nnum som i dag er universitetsdirekt¿r i Troms¿, tilbud om stillingen som direkt¿r.

 

Registrering i Cristin

Fristen er ikke f¿r pŒ nyŒret, men det er kanskje en god idŽ Œ allerede nŒ begynne Œ legge inn Œrets bragder i Cristin der man mŒ logge inn som UiB-anstatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette ogsŒ kronikker, debattinnlegg, formidling – ogsŒ pŒ radio og TV, og sŒ videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, sŒ har f¿rsteforfatter ansvar for Œ legge inn data.

 

Institutt for fysikk og teknologi ble i sommer medlem i Den nasjonale forskerskolen i nanoteknologi og mikrosystemer som er ledet av Professor Jostein Grepstad ved NTNU. Nanostrukturlaboratoriet ved IFT har nŒ fŒtt finansiering fra forskerskolen til Œ utvikle et PhD-kurs i Nanostrukturering og elektronstrŒlelitografi som etter planen skal gŒ f¿rste gang h¿sten 2012.

 

Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Norges ForskningsrŒd (NFR) arrangerer fellessymposium:

  • Onsdag 1. februar 2012 kl. 1700, Akademiets hus, Drammensvn. 78, Oslo

Blant andre skal Olje- og energiminister Ola Borten Moe delta og snakke om Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen. Se her for lenker til fullstendig program og pŒmelding.

 

 

Norges Tekniske Vitenskapsakademi  inviterer til julem¿te i Bergen :

Tirsdag 13. desember 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47.

MSc- og BSc-studenter

Avsluttende mastergrad mandag 12. desember 2011 kl. 09:00 (rom 3069, Realfagbygget):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Svenn Erik Gr¿nnestad

PetroleumsteknologiReservoarfysikk:

ÒA 2-D Visualisation Study of the Mechanics behind Increased Recovery due to Polymer Injection in SandstoneÓ

Arne Skauge (Uni CIPR)

 

Avsluttende mastergrad mandag 12. desember 2011 kl. 13:15 (rom 3069, Realfagbygget):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Ingvild Klokk

PetroleumsteknologiReservoarkjemi:

ÒAn Experimental Study of Polymer Flooding in SandstonesÓ

Harald H¿iland (Kjemisk institutt)

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 19. desember 2011 kl. 09:15 (rom 366):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Magnus Roscoe

Fysikk – Mikroelektronikk:

ÒTechnical Benchmarking of Detector Module Components for ESAÕs ASIM MissionÓ

Kjetil Ullaland (IFT)

 

 

Fagutvalget ¿nsker DEG HJERTELIG VELKOMMEN til JULEBORD!!!

Julebordet blir FREDAG 16. DESEMBER, kl. 19.00, i BACHELORROMMET. Det er spesielt Œpent for alle BACHELOR- og MASTERSTUDENTER, men alle ansatte pŒ instituttet er ogsŒ hjertelig velkommen! Det vil koste 200,- og da fŒr du PINNEKJ¯TT og en enhet drikke :) Ellers vil vi ha baren Œpen.

Det vil bli PYNTET og vi lover koselig JULESTEMNING! PMELDINGSFRIST er MANDAG 12. desember. Man kan melde seg pŒ N, eller senere, ved Œ sende mail til Fagutvalget. Da venter vi pŒ DIN tilbakemelding - og vi ¿nsker deg en god og forhŒpentligvis lykkelig eksamenstid enn sŒ lenge!!!"

PhD

Velkommen til Œ h¿re pŒ hele 7 disputaser pŒ 7 pŒf¿lgende virkedager ved IFT:

MSc. ¯yvind Svensen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

Elastic and inelastic scattering by algae

 

i dag fredag 9. desember kl.13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget.

MSc. Gleb Pisarev disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

Experimental and numerical study of the End of the Vortex phenomenon

 

Mandag 12. desember kl. 13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget.

MSc. Nicolausi Ssebiyonga disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

Applications of Fluorescence measurements for estimation of algae photosynthesis

 

Tirsdag 13. desember kl. 13.15 i Auditorium 307 (ÓPiÓ), Matematisk institutt, Johannes Brunsgate 12.

MSc. Lijiao Liu disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

L0/L1 trigger generation by the ALICE PHOS detector

 

Onsdag 14. desember kl. 13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget.

Cand.scient. Bartek Florczyk Vik disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

Characterization and Representative Elementary Volume for a Vuggy Carbonate

 

Torsdag 15. desember kl. 13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget.

Siv.ing. Nils-Erik Bomark disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

Supersymmetry with Trilinear R-Parity ViolationImplications for Cosmology and the LHC

 

Fredag 16. desember kl. 14.00 i Auditorium 2, Realfagbygget.

MSc. Alif Be disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

Multiphase Flow in Porous Media with Emphasis on CO2 Sequestration

 

Mandag, 19. desember kl.13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget.

 

MSc. Ingjald Pilskog disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

A theoretical study of the response in atomic and molecular systems to time-dependent external fields

 

Torsdag 15. desember ved Laboratoire de Chimie Physique - Matire et Rayonnement, UniversitŽ Pierre et Marie Curie i Paris. Dette er en cotutelle-grad med IFT.

 

Pr¿veforelesninger

Ingeni¿rfysiker Arshak Tonoyan vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

Antiparticles from Space

Mandag 12. desember kl. 11.15 i rom 546, IFT

 

Cand.scient. Anak Bahadur Bhandari vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

MŒlinger av lynnedslag

Onsdag 21. desember kl. 11.15 i rom 546, IFT

Personal

Vi har den glede Œ ¿nske to nye stipendiater velkomne til instituttet:

¯rjan Dale er tilsatt som stipendiat i astro-partikkelfysikk for 4 Œr fra og med 19. desember 2011.

Beate Kr¿vel Humberset er tilsatt som stipendiat i romfysikk for 4 Œr fra og med 1. januar 2012.

IFT i media

Publikasjoner (ISI)

á      Gjesteland T.; Ostgaard N.; Collier A. B.; Carlson, B. E.; et al.: Confining the angular distribution of terrestrial gamma ray flash emission JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 116 Article Number: A11313 DOI: 10.1029/2011JA016716

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in 1 fb(-1) of pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B Volume: 705 Issue: 1-2 Pages: 28-46 DOI: 10.1016/j.physletb.2011.09.093

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the gamma(1S) production cross-section in pp collisions at root s=7 TeV in ATLAS ATLAS Collaboration

á      PHYSICS LETTERS B  Volume: 705 Issue: 1-2 Pages: 9-27 DOI: 10.1016/j.physletb.2011.09.092

á      Grzadkowski Bohdan; Osland Per: Natural Two-Higgs-Doublet Model FORTSCHRITTE DER PHYSIK-PROGRESS OF PHYSICS  Volume: 59 Issue: 11-12   Special Issue: SI   Pages: 1041-1045   DOI: 10.1002/prop.201000098

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for high mass dilepton resonances in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS experiment PHYSICS LETTERS B  Volume: 700   Issue: 3-4   Pages: 163-180 DOI: 10.1016/j.physletb.2011.04.

á      Selsto Solve; Birkeland Tore; Kvaal Simen; Nepstad Raymond; Forre, Morten: A master equation approach to double ionization of helium JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS  Volume: 44 Issue: 21 Article Number: 215003   DOI: 10.1088/0953-4075/44/21/215003

á      Anekallu C. R.; Palmroth M.; Pulkkinen T. I.; Haaland, S. E.; et al.: Energy conversion at the Earth's magnetopause using single and multispacecraft methods

á      JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 116 Article Number: A11204   DOI: 10.1029/2011JA016783

á      BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Searches for rare or forbidden semileptonic charm decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84 Issue: 7  Article Number: 072006 DOI: 10.1103/PhysRevD.84.072006

á      Gjerloev J. W.; Ohtani S.; Iijima T.; et al.: Characteristics of the terrestrial field-aligned current system ANNALES GEOPHYSICAE  Volume: 29   Issue: 10 Pages: 1713-1729   DOI: 10.5194/angeo-29-1713-2011

á      Viljanen A.; Tanskanen E.: Climatology of rapid geomagnetic variations at high latitudes over two solar cycles ANNALES GEOPHYSICAE  Volume: 29 Issue: 10 Pages: 1783-1792  DOI: 10.5194/angeo-29-1783-2011