UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 25. februar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Invitasjon til bachelorstudentene og Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for fysikk og teknologi stŒr for bort mot en fjerdedel av fakultetets uteksaminerte masterkandidater hvert Œr og det kommer stadig vekk gode tilbakemeldinger fra instituttets masterstudenter bŒde pŒ det faglige og det som har med arbeidsmilj¿ og trivsel Œ gj¿re. Det gleder vi oss over!

Samtidig vet vi at situasjonen ikke er likedan for bachelorstudentene som sogner til instituttet. Det vi Œ gj¿re noe med! Derfor inviterer vi i samarbeid med Fagutvalget alle bachelorstudenter velkommen til instituttet pŒ Fagkritisk dag slik at vi kan finne mer ut hvor skoen trykker under tema:

á      ÓHvordan kan bachelorstudentene finne seg godt til rette ved IFT
Fredag 4. mars kl. 1300 i Auditoriefl¿yen

Vi begynner med at instituttet spanderer en litt sen lunsj (pizza og drikke). Deretter vil vi fortelle litt om instituttet bŒde med hensyn til forskning og utdanningsmuligheter. Dette skjer i Auditorium B.  Vi legger opp til en uformell samling der vi etter presentasjonen hŒper pŒ innspill fra bŒde studenter og ansatte.

Vi oppfordrer alle bachelorstudentene om Πdelta!

Nyheter og generell informasjon                            

Jan R. Lien blir emeriti

Mandag 28. februar har Jan R. Lien sin siste arbeidsdag som ansatt ved IFT. I den anledning inviterer vi alle pΠinstituttet til kake og kaffe i kantinen kl 14.00.

 

 Description: Langbanner_7fjellskonf_FornybarEnergi_2011

Sammen med Norsk Industri, Bergen N¾ringsrŒd, og Norsk Klimastiftelse er Universitetet i Bergen med Œ arrangere 7-fjellskonferansen om Fornybar Energi  i Grieghallen 31. mars og 1. april. Konferansen vil bli en viktig faglig og sosial m¿teplass for  forskere, politikere,  leverand¿rer, grŸndere og utbyggere som arbeider med fornybar energi. PŒ konferansen vil spennende foredragsholdere fra bŒde inn- og utland ta for seg relevante og interessante tema. Foredragsholderne er fremtredende akt¿rer innenfor sektoren.

Bes¿k konferansens webside for mer informasjon om program og pŒmelding. For heltidsstudenter vŒren 2011 er det mulig Œ delta gratis pŒ konferansens dagprogram.

Konferansen er en oppf¿lging av de tidligere ECT-konferansene (Energy Climate Technology), men med st¿rre vekt pŒ n¾ringsutvikling. Konferansen er planlagt arrangert Œrlig med mŒl om Œ bli den viktigste m¿teplassen for akt¿rene innen fornybar energi i Norge.

 

Program for BFS-dag: Fra det minste til det st¿rste

Den 9. mars arrangerer IFT i samarbeid med Bergens Forskningsstiftelse til BFS-dag i tidsskriftsalen. Vi presenterer instituttets tre forskningsprosjekter som har fŒtt st¿tte fra Bergens Forskningsstiftelse under mottoet ÓFra det minste til de st¿rsteÓ. Dette er et uttrykk for spennvidden i prosjektene: Fra Morten F¿rres og vekselvirkning mellom ultrakorte laserpulser og atomer, til Bodil Holst og atomoptikk med nanoteknologi og videre til Heidi Sandakers jakt pŒ den m¿rke materie i universet Vi benytter ogsŒ anledningen til Œ offisielt Œpne det nye Nanostrukturlaboratoriet. Programmet er som f¿lger:

10.00  Velkommen ved Instituttleder Professor Geir Anton Johansen

10.05  Professor Bodil Holst: Atomer som lys, arkeologiske tekstiler og bergkrystall: Et kort overblikk over resultater fra mitt             Bergens Forskningsstiftelses Prosjekt.

10.30  Instituttleder Rolf Reed, Institutt for Biomedisin: Forskerrekruttering: Utfordring og Muligheter

10.45  Professor Knut B¿rve, Kjemisk institutt, programstyreleder: Nanoteknologiutdannelsen ved UiB

11.00  Professor Bodil Holst: Veien frem til E-beam-lab ved IFT

11.10  Professor Karl Berggren, Direkt¿r for MIT Nanostructures Laboratory: Electron-Beam Lithography: Harnessing Nature at the Nanoscale

11.40  Direkt¿r KŒre Rommetveit, Bergens forskningsstiftelse:  BFS- Hva har vi fŒtt til?

12.00  SpesialrŒdgiver Dag H¿vik, ForskningsrŒdet

12.10  pning av E-beam-lab, Trond Mohn

12.30  Lunsj i IFT kantine, Fysikkshow Bergen opptrer

13.15  Dr. Morten F¿rre: Supersterke laser-molekyl vekselvirkninger

13.45  Dr. Heidi Sandaker: Dark Matter news and plans for LHC

14.30  Pause

14.45  Invited speaker: Professor Subir Sarkar (Oxford University): Darkness visible

16.00  Avslutning

Vi ¿nsker sammen med BFS alle velkommen til et spennende arrangement.

Section of Nanostructured Zoneplate written in Bergen February 2011

 

Norske fysikkstudenters konferanse

Vi minner om Norske fysikkstudenters konferanse som arrangeres her ved UiB Den 11.-13. mars av Fagutvalget/ NoFFo.

 

Seminar: Livet etter doktorgraden

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) inviterer til det nasjonale  seminaret "Livet etter doktorgraden":

á      Egget pŒ Studentsenteret ved UiB mandag 7. mars klokken 10.00-16.00.

Det er et uttalt ¿nske bŒde nasjonalt og pŒ europeisk nivŒ at  samfunnet trenger flere med doktorgradskompetanse. Samtidig er det  ikke alltid en fŒr tilstrekkelig innsikt i hvordan en skal komme seg  videre etter endt doktorgrad. Hvilke muligheter finnes for Œ s¿ke   akademiske stillinger eller midler til forskning i inn- og utland? Til hva slags jobber trengs personer med doktorgradskompetanse i resten av samfunnet? Er det en myte at mange arbeidsgivere vegrer seg for Œ ansette personer med doktorgrad? Hva forventer arbeidsgivere av nyansatte med doktorgrad? Hvordan kan samfunnet bedre anvende kompetansen til de som innehar doktorgrad?

Seminaret retter seg mot bŒde de som holder pŒ med eller har fullf¿rt  en doktorgrad, de som vurderer Œ ta en doktorgrad, de som jobber med doktorgradsutdanning, og andre interesserte.

Mer informasjon om programmet og fullstendig invitasjon finnes pŒ SiNs nettsider. Seminaret er gratis og Œpent for alle, men siden lunsj er inkludert, trenges det pŒmelding fra alle som har til hensikt Œ delta pŒ hele seminaret. Meld dere pŒ sŒ fort som mulig og senest 28. februar ved Œ  sende en e-post  til stipendiatene@gmail.com.

PhD-nytt

Disputas f¿r sommeren? Siste frist for innlevering av avhandling.

Siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i innev¾rende semester er onsdag 27. april. Da mŒ veileder ha forslag til opponenter klart ved innlevering.

Siste mulige disputasdato f¿r sommeren er torsdag 30. juni.

Masternytt                           

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 28. februar 2011 kl. 12.30, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Selda Ekiz

 

Fysikk – MŒlevitenskap og instrumetering:

ÒA new approach to compound specific gas detectionÓ

Bodil Holst

IFT i media                                                             

 Heidi Sandaker: Skyter med antistrŒler, Intervju i PŒ H¿yden 24. februar.

Publikasjoner (ISI)        

á      Postema M, Gilja OH: Contrast-enhanced and targeted ultrasound , WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 17 Issue: 1 Pages: 28-41

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Performance of the ATLAS detector using first collision data JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 9 Article Number: 056