UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 4. mars 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Per Osland til Swedish Collegium for Advanced Study

Denne uken gratulerer vi Per som har takket ja til en invitasjon om gjesteforskeropphold ved Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala i mai og juni i Œr.

Per har fŒtt et Senior Scholar Fellowship som er et solid hŒndtrykk og anerkjennelse for forskning med h¿y kvalitet. SCAS tilbyr et levende og tverrfaglig forskningsmilj¿ med dialog pŒ tvers av faggrenser der kandidatene stŒr fritt til Œ konsentrere seg om egen forskning.

Nyheter og generell informasjon                            

Endring i programmet for BFS-dagen: Fra det minste til det st¿rste

Som tidligere annonsert inviterer IFT i samarbeid med Bergens Forskningsstiftelse til BFS-dag i tidsskriftsalen. Av praktiske Œrsaker er programmet litt endret og er nŒ som f¿lger:

10.00  Velkommen ved Instituttleder Professor Geir Anton Johansen

10.05  Forsker Heidi Sandaker: Dark Matter news and plans for LHC

10.50  Invited speaker: Professor Subir Sarkar (Oxford University): Darkness visible

12.05  Pause

12.15  Forsker Morten F¿rre: Supersterke laser-molekyl vekselvirkninger

12.45  Lunsj i IFT kantine, Fysikkshow Bergen opptrer         

13.30  Professor Bodil Holst: Atomer som lys, arkeologiske tekstiler og bergkrystall:
Et kort overblikk over resultater fra mitt Bergens Forskningsstiftelseprosjekt
.

13.55  Instituttleder Rolf Reed, Institutt for biomedisin:
Forskerrekruttering: Utfordring og muligheter

14.10  Professor Knut B¿rve, Kjemisk institutt, programstyreleder: Nanoteknologiutdannelsen ved UiB

14.25  Pause

14.30  Professor Bodil Holst: Veien frem til E-beam-lab ved IFT

14.40  Professor Karl Berggren, Direkt¿r for MIT Nanostructures Laboratory:
Electron-Beam Lithography: Harnessing Nature at the Nanoscale

15.10  Direkt¿r KŒre Rommetveit, Bergens forskningsstiftelse:
BFS- Hva har vi fŒtt til?

15.30  SpesialrŒdgiver Dag H¿vik, ForskningsrŒdet

15.40  pning av E-beam-lab, Trond Mohn     

16.00  Avslutning

Vi ¿nsker sammen med BFS alle velkommen til et spennende arrangement.

 

 ETIKK TIL FROKOST

"Når premissene endres i forskningen"

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til morgensamling om etikk!

Tid: Tirsdag 15. mars 2011, fra kl 0800-1000

Sted: Studentsenteret – ÓEggetÓ

Hva skjer når du som forsker har fulgt alle etiske standarder, men oppdager at en uforutsett hendelse medf¿rer at dine forskningsresultater som kanskje allerede er publisert må revurderes? I 2009 publiserte kreftforskere ved UiB urovekkende resultater om at enkelte stamceller kunne utvikle seg til kreftceller. Et år senere avdekket egne kontrollrutiner at det hele var krysskontaminering på laboratoriet. (Jf. På H¿yden 28.8.10). På dette frokostseminaret får vi bes¿k at professor Rolf Bjerkvig en av kreftforskerne ved UiB. Han skal fortelle om hendelsen som ber¿rte et helt forskningsfelt.

For dette fagfeltet så ble det dramatisk, men finnes det fagfelt som ser det som en naturlig del av vitenskapelig framskritt - at man identifiserer og forkaster feil og for å så "komme n¾rmere sannheten"? Er det å ta feil ikke bare er "lov", men også en n¿dvendig komponent i vitenskapens utvikling? Innledningen av Berkvig etterf¿lges av professor Ragnar Fjelland som vil sette problemstillingen ÓNår premissene endres i forskningenÓ inn i et vitenskapsteoretisk kontekst.

Til slutt åpnes det for diskusjon med salen.

Program:

0800                Gratis frokost i bistroen

0830 – 0835  Velkommen ved prorektor Berit Rokne

0835 – 0805  ÓHva skjer når vi får data som går i mot vår egen forskning?Ó ved professor Rolf Bjerkvig, Institutt for biomedisin

0805 – 0925  "Du skal v¾re mer oppmerksom på at du kan ta feil enn at du har rett." (Karl Popper) ved professor Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori

0925 – 1000  Debatt

Påmelding senest 2 dager f¿r!

 

Personal

Trygve Buanes Postdoc ved IFT

Trygve Buanes kommer fra en forskerstilling ved CMR og er tilsatt som Postdoc ved IFT i en 4-Œrsperiode. Han er tilknyttet Heidi Sandakers BFS-gruppe DAMARA og skal blant annet arbeide med m¿rk materie ved ATLAS, veilede studenter, samt hjelpe til med Œ starte nye prosjekter i astropartikkelfysikk. Vi ¿nsker Trygve tilbake til instituttet!

 

 Gratulerer med doktorgrad til Linga!

Overingeni¿r Linga Reddy Cenkeramaddi avholdt pr¿veforelesning og disputert ved NTNU onsdag denne uken med avhandlingen:

ÒNanoscale Analog Front-end Amplifiers for Medical Ultrasound ImagingÓ

Vi gratulerer Linga!

PhD-nytt

Disputas f¿r sommeren? Siste frist for innlevering av avhandling.

Vi minner igjen om at siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i innev¾rende semester, er onsdag 27. april. Da mŒ veileder ha forslag til opponenter klart ved innlevering. Siste mulige disputasdato f¿r sommeren er torsdag 30. juni.

                            

 

Siste nummer av PhD-nytt, nr 1 2011, kan nΠlastes ned.

IFT i media                                                             

 Heidi Sandaker: Skyter med antistrŒler, Forskning.no 25. februar.

Publikasjoner (ISI)        

á      Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastansas A, Lipniacka A, Mohn B, Oie OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonoyan A, Ugland M et al.:  Search for quark contact interactions in dijet angular distributions in pp collisions at root s=7 TeV measured with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B Volume: 694 Issue: 4-5 Pages: 327-34

á      Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Munkejord M, Nystrand J, Ovrebekk G, Pommeresche B, Richter M Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV PHYSICS LETTERS B Volume: 696 Issue: 4 Pages: 328-33

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for the rare decay B -> Kv(v)over-bar PHYSICAL REVIEW D Volume: 82 Issue: 11 Article Number: 112002

á      Grzadkowski B, Osland P: Tempered two-Higgs-doublet model PHYSICAL REVIEW D Volume: 82 Issue: 12 Article Number: 125026

á      Kosinski P, Simos T: Preface: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION   Volume: 217 Issue: 11 Special Issue: SI Pages: 5015-5015

á      Pisarev GI, Hoffmann AC, Peng WM, Dijkstra HA: Large Eddy Simulation of the vortex end in reverse-flow centrifugal separators APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Volume: 217 Issue: 11 Special Issue: SI Pages: 5016-5022

á      Kosinski P: Explosion suppression by a cloud of particles: Numerical analysis of the initial processes APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION   Volume: 217   Issue: 11 Special Issue: SI Pages: 5087-5094

á      Ilea CG, Kosinski P, Hoffmann AC: Numerical study on the dynamics of a jet-vortex interaction APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Volume: 217 Issue: 11   Special Issue: SI   Pages: 5103-5112