Fredag 6. januar 2012

Fra instituttledeR

Det er en stor glede å ønske dere alle et riktig godt nyttår gjennom IFT-posten som her kommer i ny drakt – takk til Kommunikasjonsavdelingen for hjelpen i den forbindelse. Vi fikk ellers en god start på det nye året ved at vår ISP-søknad ”Strategic development of the Group for Optics and Atomic Physics” fikk god evaluering og er blitt innvilget av Forskningsrådet – vi gratulerer gruppen og oss selv! De øvrige to ISP-søknadene våre innen teoretisk partikkelfysikk og romfysikk er formelt ikke ferdigbehandlet da de blir sett i sammenheng med de respektive følgeforskningsprogrammene henholdsvis mot CERN og i romforskning. ISP står for Instituttforankret strategisk prosjekt og er Forskningsrådets oppfølging av de internasjonale evalueringene av forskning ved de norske universitetene.

Vi ønsker Jakob Stamnes velkommen tilbake til instituttet etter avsluttet forskningstermin i 2011 ved Stevens Institute of Technology og Per Osland alt godt for sin forskningstermin på CERN i vårsemesteret.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Registrering i Cristin

Fristen for registrering er 15. februar, men det er en god idé å allerede nå begynne å legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data.

Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med tidligere direktør Ola M Johannessen, Nansensenteret for miljø og fjernmåling:

 • Nansen og Johannessen i Polisen
  • Eventyrlyst – A sense of adventure:
Bildeshow om Fridtjof Nansens liv og virke
  • Fridtjof Nansens contribution to modern Oceanography

tirsdag 25. januar kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 19. januar, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Utlysning av midler 2012 under UiBs avtale med BKK

Midlene skal bidra til ny kunnskap om teknologiske og samfunnsmessige konsekvenser av sentrale problemstillinger relatert til fornybar energi og videreutvikling av Vestlandet som kompetent aktør innen fornybar energiproduksjon og fremtidsrettet infrastruktur.

Midlene vil som hovedregel gis som en ett-årig bevilgning, men det åpnes for tildelinger i inntil 4 fire år. Støtte kan bl.a. gis til drift, utstyr og vitenskapelig assistanse. Maksimum årlig støtte det kan søkes om, er NOK 300 000. Det er ønskelig med en bred faglig profil for prosjektene, og følgende faglige problemstillinger kan være aktuelle:

 • Teknologiske og naturvitenskapelige utfordringer med relevans for fornybare energiressurser
 • Samfunnsmessig og juridiske spørsmål knyttet, til forvaltning, organisering og distribusjon av fornybar energi
 • Verdisetting av natur og naturressurser
 • Klimatenkning og vannkraft: klima – miljø - teknologi

Disse fem områdene er ikke ment å være uttømmende, og andre problemstillinger knyttet til avtalens formål er selvsagt også aktuelle. Søknadene sendes via fakultetene som prioriterer søknadene. Hver søknad skal inneholde:

 • Sammendrag av prosjektet (maks. ½ side)
 • Prosjektbeskrivelse (formål, organisering - maks. 3 sider)
 • Budsjett.

For midler som tildeles i 2012 gjelder ordningen for institutt, fagmiljøer ved UiB samt forskere i fast stilling ved UiB. Søknadene skal til fakultetet innen 20. januar på dette skjemaet.

Kurs i digital fotografering

Skolelaboratoriet arrangerer i samarbeid med Hordaland fylkeskommune kurs om teknologien bak digital fotografering med Johannes Sølhusvik fra Aptina Imaging - en av landets fremste eksperter på sitt felt:

Onsdag 18. januar kl 11:30 i auditorium 5 på Realfagbygget. Alle er velkomne, men de som vil delta på lunsj kl. 11.00 må melde seg på via nettet eller direkte på e-post til Olaug Vetti Kvam.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Balakin Boris; Hoffmann Alex C.; Kosinski Pawel: The collision efficiency in a shear flow CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE  Volume: 68   Issue: 1   Pages: 305-312   DOI: 10.1016/j.ces.2011.09.042

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a Standard Model Higgs Boson in the H -> ZZ -> l(+)l(-)v(v)over-bar Decay Channel with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 107   Issue: 22     Article Number: 221802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.221802

o   Carlson B. E.; Gjesteland T.; Ostgaard N.: Terrestrial gamma-ray flash electron beam geometry, fluence, and detection frequency JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 116 Article Number: A11217   DOI: 10.1029/2011JA016812

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to tau(+)tau(-) pairs in proton-proton collisions root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 705   Issue: 3   Pages: 174-192   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.10.001

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Study of Y(3S, 2S) -> eta Y(1S) and Y(3S, 2S) -> pi(+) pi(-) Y(1S) hadronic transitions PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 9     Article Number: 092003   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.092003

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Evidence for the h(b)(1P) meson in the decay Y(3S) -> pi(0)h(b)(1P) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 9     Article Number: 091101   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.091101

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for diphoton events with large missing transverse energy with 36 pb(-1) of 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 10     Article Number: 1744   DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1744-9

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of W gamma and Z gamma production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 9 Article Number: 072 DOI: 10.1007/JHEP09(2011)072

o   ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/psi production in pp collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 704   Issue: 5   Pages: 442-455   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.09.054

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for Hadronic Decays of a Light Higgs Boson in the Radiative Decay Gamma -> gamma A(0)PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 107   Issue: 22     Article Number: 221803   DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.221803   Published: NOV 21 2011

o   Sisourat Nicolas; Pilskog Ingjald; Dubois Alain: Nonperturbative treatment of multielectron processes in ion-molecule scattering: Application to He(2+)-H(2) collisions PHYSICAL REVIEW A  Volume: 84   Issue: 5 Article Number: 052722   DOI: 10.1103/PhysRevA.84.052722

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the transverse momentum distribution of Z/gamma* bosons in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 705   Issue: 5   Pages: 415-434   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.10.018

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Standard Model Higgs boson in the two photon decay channel with the ATLAS detector at the LHC PHYSICS LETTERS B  Volume: 705   Issue: 5   Pages: 452-470   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.10.051

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Observation of the rare decay B(+) -> K(+) pi(0)pi(0) and measurement of the quasi-two-body contributions B(+) -> K* (892)(+) pi(0), B(+) -> f(0)(980)K(+), and B(+) -> chi(c0)K(+) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 9     Article Number: 092007   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.092007

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Higgs Boson in the H -> WW -> l nu jj Decay Channel in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 107   Issue: 23     Article Number: 231801   DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.231801

o   Oksavik K.; Moen J. I.; Rekaa E. H.; et al.: Reversed flow events in the cusp ionosphere detected by SuperDARN HF radars JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 116     Article Number: A12303   DOI: 10.1029/

o   Ershov S. N.; Vaagen J. S.; Zhukov M. V.: Modified variable phase method for the solution of coupled radial Schrodinger equations PHYSICAL REVIEW C  Volume: 84   Issue: 6     Article Number: 064308   DOI: 10.1103/PhysRevC.84.064308

o   Calise Lucio; Knutsen Tor: Multifrequency target strength of northern krill (Meganyctiphanes norvegica) swimming horizontally ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE  Volume: 69   Issue: 1   Pages: 119-130   DOI: 10.1093/icesjms/fsr170

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Ansvarlig redaktør: Instituttleder