Fredag 9. mars 2012

Fra instituttledeR

I dag vil jeg oppfordre til at alle som har anledning blir med på fellesseminaret/ mastermøtet kl 14:15, se mer informasjon under. Dette er ikke bare en anledning for dere bachelorstudenter å få en oversikt over mangfoldet og mulighetene ved instituttet – dere vil også se at utdanningstilbudet har høy relevans for arbeidsmarkedet. Det gjelder ikke bare petroleumsteknologi og lignende studieprogrammer og retninger, det gjelder også kjernefysikk, partikkelfysikk, romfysikk og så videre. Det hører til sjeldenhetene at studenter fra IFT går arbeidsledige!

Samtidig vil jeg oppfordre alle andre studenter og ansatte ved instituttet og bli med og få innblikk i hva andre de andre forskergruppene driver med – her er et mangfold som ingen av oss har full innsikt i.

Beste hilsen
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Kristine Indahl Helle innleder og flere andre bidrar for å belyse:

·      Forskningsmuligheter og mangfold på IFT

i dag fredag 9. mars kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, brus og boller fra kl 14:00.

Fellesseminaret denne uken blir et såkalt mastermøte, der intensjonen er å inspirere bachelorstudentene til å ta en master i fysikk. Kristine vil gi en første presentasjon av web-utgaven av IFT-matrisen som blant annet lettere skal synliggjøre mastergradsmulighetene ved instituttet. Alle studieretningene innen fysikk skal presenteres i ca. 7 min innlegg om forskergruppens forskning og oppgaver, samt de tverrfaglige forskningsområdene ved instituttet.

Dette er også en glimrende mulighet for alle ansatte og masterstudenter ved IFT til å komme og oppdatere seg på hva de andre gruppene driver med og det store forskningsmangfoldet som finnes på instituttet.

  IFT fellesseminar neste fredag

Neste fredag er alle velkomne til fellesseminar med Dr. Patrick T. Newell fra The Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, Maryland i USA:

  • The Aurora and Auroral Substorms

Neste fredag, 16. mars kl 14:15, Auditorium B. Kaffe og noe å bite i fra kl 14:00. Sett av tiden!

The aurora, or northern lights, is the airglow resulting when energetic particles from space strike the upper atmosphere.  The aurora is the only manifestation of the dynamic space weather processes in constant play surrounding the Earth visible to the unaided eye.  Thus the auroral oval, roughly a ring around both magnetic poles, is a projection screen upon which major disturbances to the Earth’s magnetosphere can be observed.  The most prominent example of this is the auroral substorm, which provides the best viewing from the ground, while explosively releasing magnetic energy stored in the Earth’s magnetotail.  We discuss the aurora primarily as seen from global satellite images and particle data, and the way in which it reflects space weather.

  Fellesseminarer videre utover året

Det blir et aktivt år med mange seminarer og vil du vite mer om de som allerede er planlagt, kan du følge med på denne websiden. Legg merke til at flere av disse er fellesseminarer arrangert av fakultetet. Bli med, få oversikt og utvid din horistont!

Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med administrerende direktør Arvid Nøttvedt ved Christian Michelsen Research:

Tirsdag 20. mars kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 15. mars, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen. 

  Påminnelse: Etikk til frokost

ETIKK TIL FROKOST

Juks - Hvordan forskere svindler – og hvorfor det ikke er så farlig.

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til morgensamling om etikk:

  • 14. mars 2012, fra kl 0800-1000 på Studentsenteret – ”Egget”

”Spørsmål: Hva har padder med påmalte brunstvorter, kald fusjon, Piltdown-mannen og N-stråler og den klonede hunden Snuppy til felles?

 Svar: De er alle resultater av vitenskapelig svindel”.

Påmelding og mer informasjon.

  European Energy Conference - E2C

The European Forum for Energy Research invites to the European Energy Conference - E2C 17 – 20 April 2012, MECC, Maastricht.

The chairman of the conference, Prof. Bolt, has put together with the Scientific Committee a highly interesting programme with keynote presentations on basically all relevant topics. The conference if of interest not only for specialists but for all who feel they should bring their knowledge in this for physicists so important field up to date. In addition, the conference gives room to political views and contacts and allows the participants to interact with panel speakers in a final round table discussion. Research institutions and industry will use the opportunity of the conference for exhibitions.

Programme, more information and instructions for registration is available at the conference website.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Hanna-Mari Viktoria Tikkanen vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Large scale production of electric power by termoelectric cells

 Tirsdag 13. mars kl 09.15 i rom 292, IFT

  Disputaser

Sabrina Eder

MSc Sabrina Eder disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

A neutral matter wave microscope (NEMI): Design and Setup

I dag, fredag 9. mars kl 10:15 i auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Bodil Holst og William Allison, Cambrigde University.

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00 og at det er kviss med fine premier alle partallsuker (kl 20.00), men ikke i dag.

H-bar drives i praksis av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

Vi gratulerer med følgende “highlight” i Vol. 43 No.1 I EuroPhysicsNews:

o   S. Selstø, T. Birkeland, S. Kvaal, R. Nepstad and M. Førre: A master equation approach to double ionization of helium, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44, 215003 (2011)

---

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for anomalous production of prompt like-sign muon pairs and constraints on physics beyond the standard model with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85 Issue: 3 Article Number: 032004 DOI: 10.1103/PhysRevD.85.032004

o   Eigen G, Stugu B et al.: Search for CP violation in the decay tau(-) -> pi K--(s)0 (>= 0 pi(0))v(tau) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85 Issue: 3 Article Number: 031102 DOI: 10.1103/PhysRevD.85.031102

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the pseudorapidity and transverse momentum dependence of the elliptic flow of charged particles in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 707  Issue: 3-4 Pages: 330-348   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.12.

o   Sorngard S. A.; Forre M.; Hansen J. P.: Angular resolved phonon emission from excited quantum dots NEW JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 14 Article Number: 013035   DOI: 10.1088/1367-2630/14/1/013035

o   Zschocke Sven; Hilger Thomas; Kaempfer Burkhard: In-medium operator product expansion for heavy-light-quark pseudoscalar mesons EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A  Volume: 47 Issue: 12 Article Number: 151 DOI: 10.1140/ epja/ i2011-11151-y

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder