Fredag 30. mars 2012

Fra instituttledeR

I denne siste utgaven av IFT-posten før påske er det en stor glede å lansere IFT-matrisen. Hensikten med den er å på en oversiktlig måte presentere hvem vi er, hva vi kan og gjør, hvilken utdanning vi tilbyr på masternivå, og ikke minst hvordan forskning og utdanning henger sammen. Det meste av dette er nok kjent for oss på instituttet, men ikke nødvendigvis for potensielle studenter, samarbeidspartnere og andre som ønsker å vite mer om oss. Vi kan vel i all beskjedenhet si vi er flinke til å formidler forskningsresultater, men formidling er også å vise hvem vi er til de som ikke kjenner universitetet. Følg lenken og ta en kikk på matrisen. Takk for all hjelp og støtte fra Kommunikasjonsavdelingen for å få den på luften.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar i dag

Alle er velkomne til fellesseminar der Danas RidikasIAEA holder foredrag:

o   Fukushima - Ett år etter katastrofen

I dag fredag 30. mars kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

  IFT fellesseminar første fredag over påske        

Alle er velkomne til fellesseminar der Professor John Briggs,  Freiburg Universität, holder foredrag:

o   Emergence of Time in Quantum Mechanics

Fredag 13. april kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

  Studiekvalitetskonferansen

Tid: 14. mai kl 09.00 – 16.15

Sted: Clarion Hotel, Flesland, Bergen

 

Les mer om konferansen og meld deg UiBs nettsider

 

Eventuelle spørsmål kan rettes arrangørene epost.

 

PhD

 

Disputaser

Mathieu Ichard

MSc Mathieu Ichard disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Numerical computations of pressurized liquefied gas releases into the atmosphere

Fredag 13. april kl 13:15 i auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Bjørn J. Arntzen og Jens A. Melheim, CMR GexCon AS.

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives i praksis av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

sPublikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Author(s): Okullo W.; Hamre B.; Frette O.; Stamnes J.J.; Stamnes K.; Steigen A. et al.: Validation of MERIS water quality products in Murchison Bay, Lake Victoria - Preliminary results INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING  Volume: 32 Issue: 19 Pages: 5541-5563 DOI: 10.1080/01431161.2010.506895

o   Vogt J.; Haaland S.; Paschmann G.: Accuracy of multi-point boundary crossing time analysis ANNALES GEOPHYSICAE  Volume: 29   Issue: 12   Pages: 2239-2252   DOI: 10.5194/angeo-29-2239-2011

o   Liu Shunping; Lageide Lars A.; Kvamme Bjorn: sensitivity study on storage of CO(2) in saline aquifer formation with fracture using reactive transport reservoir simulator RCB JOURNAL OF POROUS MEDIA Volume: 14 Issue: 11 Pages: 989-1004

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder