Fredag 13. april 2012

Fra instituttledeR

Det nærmer seg nå resultatet av prekvalifiseringsrunden for søknadsprosessen med Sentre for Fremragende Forskning (SFF) - Forskningsrådet vil annonsere dette rundt 15. mai. For de initiativene som går gjennom nåløyet blir frist for å sende endelige SFF-forslag 22. august. IFT stiller sterkt her da nå også SFF-forslaget fra Laszlo CsernaiCenter for Matter Dynamics under Extreme Conditionshar fått topp evaluering i prekvalifiseringsrunden. Vi gratulerer! Fra før har vi ”Birkeland Center for Space Science” med Nikolai Østgaard & co i samme klasse, ogNorwegian Centre for Dark Matter Research” med Anna Lipniacka & co hakk i hel. Dette blir spennede!

God helg til alle,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar i dag

Alle er velkomne til fellesseminar der Professor John Briggs,  Freiburg Universität, holder foredrag:

o   Time in Quantum Mechanics

I dag fredag 13. april kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

This talk stems from a fundamental dissatisfaction with the way in which the time-dependent Schrödinger equation (TDSE) is presented in quantum texts. After a brief discussion of time in classical mechanics an historical account of Schrödinger’s own derivation will be given. Then it is demonstrated, contrary to popular belief, that the TDSE is an approximate equation derivable from the time-independent Schrödinger equation (TISE) (and not the other way around !). This derivation resolves many difficulties associated with standard approaches. The implication of this point of view for circumventing similar difficulties in derivations of the time-energy uncertainty relation is discussed. Finally an interesting connection to the problem of time in canonical quantum gravity is pointed out.

  Stort fysikkshow 21. april

Som tidligerer annonsert arrangerer Fysikkshow Bergen og EuroPhysicsFun den årlige konferansen ShowPhysics ved IFT 16.-21. april. Her vil 50 unge fysikere fra hele Europa samles for å diskutere og bli bedre på fysikkformidling. Den nye lærdommen settes ut i live med et stort (og gratis) fysikkshow på VilVite lørdag 21. april fra kl. 11-15. Dette vil du virkelig få med deg så sett av datoen allerede nå! Deltakerne har bedt om over 400 liter med flytende nitrogen for 4 timer med fysikkshow. Mesteparten skal brukes av PhysiScope fra Geneve som tar med seg sitt "levitating surf"; et brett som svever ved hjelp av superledere over en 6 m lang magnetbane. Vi håper å se dere der!

Fysikkshow Bergen og EuroPhysicsFun

  EU FP7 information day and proposal writing course

Participation is free of charge and includes lunch for both events.

  • EVENT 1: Sean McCarthy: How to Write a Competitive Proposal? Proposal writing course
  • May 3rd 09:00-16:00 in Egget, Studentsenteret, UiB, Parkveien 1, Bergen

Find out how to write an interesting and competitive proposal, participate in EU research programs, learn about EU policies and how to position your research through selection of strategic partners. Registration is required.

  • EVENT 2: NFR Information Day
  • May 10th 09:30-14:30 in Egget, Studentsenteret, UiB, Parkveien 1, Bergen

NFR presents funding announcements in the last round of calls in Framework Program 7. Find out about Individual Stipends (Marie Curie, ERC) and how to participate in collaborative research projects. Piotr Mydel from Gades will share his experiences in EU research project coordination and participation. Program and registration.

  Workshop  - The Craft of Scientific Presentations

 

·      Getting close to your PhD dissertation?

·      Presenting at a conference?

·      Nervous?

·      Sweaty?

 

Improve your scientific presentations skills with the Michelsen Centre. You are welcome to a Michelsen Centre / FACE workshop given by Associate Professor in Engineering Communications, Michael Alley from Penn State University:

·      The Craft of Scientific Presentations

·      Finse May 22-23, 2012

The primary audience is PhD-students and postdocs associated with the two Centres, in the case of the Michelsen Centre this means PhD-students and postdocs from the following departments of the University of Bergen:

·      Department of Physics and Technology

·      Department of Chemistry

·      Geophysical Institute

·      Department of Biology

Master students will be allowed as capacity allows. More information and registration.

  Entreprenørskap i høyere utdanning

    

Norgesuniversitetet og NHO inviterer til konferanse med fokus på erfaringsdeling og utfordringer i utdanningsinstitusjonenes arbeid med entreprenørskap. Prosjekter som har fått midler fra Norgesuniversitetet, vil presentere sine erfaringer. I tillegg vil John H. Andersen (Ferd Sosiale Entreprenører), Lene Foss (Professor innovasjon/ entreprenørskap) og Caroline Jenner (Ja-Ye) bidra med ulike perspektiver på entreprenørskap.  Program og påmelding.

Norgesuniversitetet lyser også i 2012 ut 4,5 mill kroner til prosjekter som fremmer innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. Søknadsfrist er 15. juni.

PhD

 

  Disputas

MSc Mathieu Ichard disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

I dag fredag 13. april kl. 13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41. Veiledere har vært Bjørn J. Arntzen og Jens A. Melheim ved CMR GexCon.

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00. Det er kviss med fine premier kl. 20.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

Tirsdag 17. april kl 19.00 blir det pub lecture med Dieter Røhrich med Nuclear Energy som tema.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Askeland Sigurd; Nepstad Raymond; Forre Morten: Two-photon double ionization of helium by attosecond laser pulses: Evidence of highly correlated electron motion PHYSICAL REVIEW A  Volume: 85 Issue: 3 Article Number: 035404 DOI: 10.1103/PhysRevA.85.035404

o   Gjesteland T.; Ostgaard N.; Collier A. B.; Carlson B. E.; Eyles C.; Smith D. M.: A new method reveals more TGFs in the RHESSI data GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS  Volume: 39 Article Number: L05102 DOI: 10.1029/2012GL050899

o   ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 1     Article Number: 128   DOI: 10.1007/JHEP01(2012)128

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of D*(+/-) meson production in jets from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85 Issue: 5 Article Number: 052005  DOI:10.1103/ PhysRevD.85.052005

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Searches for supersymmetry with the ATLAS detector using final states with two leptons and missing transverse momentum in root s=7 TeV proton-proton collisions PHYSICS LETTERS B  Volume: 709   Issue: 3 Pages: 137-157 DOI: 10.1016/j.physletb.2012.01.076

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for first generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 709   Issue: 3   Pages: 158-176   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.02.004

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Standard Model Higgs Boson in the Diphoton Decay Channel with 4.9 fb(-1) of pp Collision Data at root s=7 TeV with ATLAS PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 11     Article Number: 111803   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.111803

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Higgs Boson in the H -> WW(*()) -> l(+)vl(-)(v)over-bar Decay Channel in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 11     Article Number: 111802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.111802

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: A measurement of the ratio of the W and Z cross sections with exactly one associated jet in pp collisions at root s=7 TeV with ATLAS PHYSICS LETTERS B  Volume: 708   Issue: 3-5   Pages: 221-240   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.01.042

o   ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Harmonic decomposition of two particle angular correlations in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 708   Issue: 3-5   Pages: 249-264   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.01.060

·       ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Heavy flavour decay muon production at forward rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 708   Issue: 3-5   Pages: 265-275   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.01.063

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder