Fredag 27. april 2012

Fra instituttledeR

Da er søkertallene for opptak til både bachelor og masterprogrammene kjent, og ved IFT kan vi være godt fornøyd med en fortsatt god rekruttering, se egen sak under. Studieadministrasjonen har sett gjennom søkernes første- og andrevalg på det nye masterprogrammet i energi, som har totalt har 53 søkere, og konkluderer at dette ikke ser ut til å ha gått på bekostning av søkningen til de andre masterprogrammene/ studieretningene ved instituttet. Et unntak er muligens prosessteknologi hvor mange av prosjektene tidligere også har vært innen fornybar energi. Ellers er det en solid oppgang (13,1 %) i søkertallene til fakultetet fra i fjor. Det synes klart at alle de nye funnene oljeselskapene har bidratt til denne økningen, men det er grunn til å tro at vi nå også ser resultater fra krafttakene for å styrke rekrutteringen til realfag som ble startet for rundt 10 år siden. Spesielt når vi ser at økningen til MN-fakultetet har vært på hele 58% over de siste 5 årene.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  7-fjellskonferansen

Description: 7fjellskonf_ToppBanner_JPG

Årets 7-fjellskonferans blir en spennende begivenhet med et spenstig program som kan lastes ned fra konferansens webside. Har du ikke meldt deg på, kan det også gjøres på websiden. Konferansen har også en egen side på Facebook. Bli med og få med deg de store linjene innen fornybar energi og fordypning innen en av de 4 parallellsesjonene. Merk at studenter kan få delta på selve programmet gratis - det ligger mer informasjon om dette på nettsiden.

Se også Bergen Næringsråds Samspill nr. 2 2012 som er temanummer om fornybar energi.

  Horisonter – fakultetets forelesningsserie

Alle er velkomne til fellesseminar der førsteamanuensis Inga Berre ved Matematisk institutt/ CMR holder foredrag:

·      Varm energi under horisonten

Torsdag 3. mai kl 15:00, Auditorium A. Det blir lett servering og forfriskninger i forkant av foredraget.

I jordskorpa ligger energimengder tilsvarende 15 millioner av dagens årsforbruk. En ørliten del av denne energien blir i dag utvunnet til produksjon av elektrisitet og varme, men hvordan kan vi hente ut mer? Dette er et av spørsmålene Inga Berre vil ta opp i sitt foredrag, som vil belyse muligheter og hindringer i utvinning av geotermisk energi. Geologiske og teknologiske, så vel som samfunnsmessige utfordringer vil bli sett nærmere på, men også muligheter for økt utnyttelse av den rene energiformen.

  Pensumbøker for høsten 2012 – melding fra Studia

Studia jobber for å ha riktige antall av de riktige bøkene klare for studentene til høsten, og det er derfor viktig at vi får inn pensumlistene fra alle kursansvarlige i god tid. I år er fristen satt til 5. mai, og som vanlig trekker vi ut fem gavekort à kr 1000,- blant de om leverer lister innen fristen. Fra i år kan pensumlistene registreres på web, men følgende skjema kan også fylles ut og returneres til Erna Ask Egeland, eventuelt i internposten eller over telefon på 55 54 51 73.

Studia trenger bøkenes tittel og forfatter, gjerne ISBN og forlag, og antall studenter pr kurs. Hvis det ikke er endringer i pensumlisten fra i fjor vil Studia gjerne ha beskjed om det også.

  Kandidater for Yaras Birkelandspris i fysikk og kjemi

Prisen, som er på NOK 25.000, vil i 2012 bli utdelt i fysikk, for en fremragende doktorgradsavhandling forsvart i 2010 eller 2011. Norsk Fysisk Selskap (NFS) og Norsk Kjemisk Selskap administrerer utlysing og bedømmelse av innsendte forslag. NFS inviterer herved alle norske institusjoner som tildeler doktorgrader i fysikk til å nominere et begrenset antall arbeider i tråd med statuttene.

Forslag sendes via instituttet, innen 15. mai 2012 til  sekretær i NFS, Trine Hagen.

  Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler

Kreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan her søkes om støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen følgende forskningstema: grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning og alternativ/komplementær forskning.

Søknadsfristen er fredag 1. juni 2012 kl. 12:00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via vår søknadsportal. For utfyllende informasjon, se kreftforeningens nettsider eller gå til søknadsportalen.

  Scandem 2012

Annual Meeting of the Nordic Microscopy Society 12-15 June 2012.

Welcome to the 63rd Meeting of the Nordic Microscopy Society in Bergen, 2012.

It is with great pleasure that we welcome you to the Scandem 2012 meeting.

The Scientific program covers latest instrumentation and methodology in materials and life science, as well as research where microscopy plays a crucial role. We welcome submissions for oral and poster presentations. During the conference there will be a trade exhibition in the area adjacent to the lecture halls. An afternoon-session on Thursday is dedicated to company presentations.

We have a range of exiting plenary and invited lectures from all over the world. Microscopy always has been and is increasingly so an important tool in science. Use this chance to get an overview of the newest techniques, including recent developments in atomic force microscopy, atomic resolution transmission electron microscopy, environmental electron microscopy, super-resolution optical microscopy and much more.

Deadline for abstract submission is 7th of May. The conference remains open for registration online up till June 10th. It is also possible to registre at the conference site during the conference (Realfagbygget). For questions you may contact Professor Bodil Holst.

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

Alle er velkomne til seminar over selvvalgt emne der PhD-kandidat Phan Van Coung, IFT holder foredrag:

·      Synthesis and application of some nanomaterials

Fredag 27. april kl 10.15 i rom 546, Allégt.55

STUDENTER

 

  Søkertall IFT – Bachelor og Master

Søknadstallene fra Samordnet Opptak er nå offentliggjort. For vårt institutt er søkertallene for bachelorprogrammene som følger:

·      Fysikk: 53 (+11 fra 2011, oppgang på 26%)

  • Petroleum- og prosessteknologi: 208 (+88 fra 2011, oppgang på 73%)

Hovedsøknadsfristen for masterstudium er nå permanent flyttet til 15. april. Totalt hadde MN-fakultet ved utløpet av denne fristen i alt 518 førsteprioritetssøkere, og av de enkelte instituttene er det IFT som har størst søknadsmengde med 112 (mot 134 søkere i 2011). Søkerne fordelte seg på de ulike studieprogrammene slik:

·      Fysikk: 30 (-6 fra hovedopptak 2011)

·      Petroleumsteknologi: 35 (-2)

  • Prosessteknologi: 47 (-14)

For IFT er det nye masterprogrammet i Energi også relevant:

·      Energi – Energiteknologi: 24

·      Energi – Kjernekraft: 1

·      Energi – Fornybar energi: 28

·      Energi – CO2-håndtering: 0

Masterprogrammet i Energi administreres av Geofysisk institutt. Se denne orienteringen for detaljer om søknadstallene til de forskjellige masterprogrammene/ studieretningene ved fakultetet.

  h-bar

h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00. Det er kviss med fine premier alle partallsuker.

h-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

  Ptek FC

Vi tar med et flott lagbilde av Ptek FC som I fjor rykket opp fra 5 til 4 div i bedriftsligaen. I år startet de med 11 - 1 seier 18 april. Gratulerer og alle gode ønsker for en divisjon opp inneværende år

IFT i media

 

·      Egil Lillestøl: En fremtid bygget vind, vann og «vennlig» kjernekraft Samspill nr. 2 2012, Bergen Næringsråd

·      Bjørn Kvamme og Arne Graue: Blått gull Offshore.no 13. april

·      Bodil Holst Nanoteknologi i senioruniversitetet Kvinnheringen 20. april

·      Jan S Vaagen: Innovasjon – i Christie ånd Bergens Tidende (kun papirutgaven) 25. april

·      Bjarne Stugu: Publisering og myter om «Big Science» På Høyden 26. april

 

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Taxt Torfinn; Jirik Radovan; Rygh Cecilie Brekke; Gruner R; et al.: Single-Channel Blind Estimation of Arterial Input Function and Tissue Impulse Response in DCE-MRI IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING Volume: 59   Issue: 4   Pages: 1012-1021   DOI: 10.1109/TBME.2011.2182195

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for new physics in the dijet mass distribution using 1 fb(-1) of pp collision data at root s=7 TeV collected by the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 708   Issue: 1-2   Pages: 37-54   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.01.035

o   Rosendahl Peter L.; Burgess Thomas; Stugu Bjarne: A method to estimate the boson mass and to optimise sensitivity to helicity correlations of tau(+)tau(-) final states JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 1 Article Number: 043 DOI: 10.1007/JHEP01(2012)043

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder