Fredag 4. mai 2012

Fra instituttledeR

Som oppfølging av energi som satsingsområde, lyser fakultetet lyser ut to stipendiatstillinger bredt innen fornybar energi. Stillingene skal være knyttet til relevante forskergrupper ved fakultetet og må følgelig være innen områder dekket av disse. Stillingene kommer ikke opp under ledige stillinger på instituttenes websider, bare på fakultetets, og potensielle kandidater bør derfor tipses. Dette er en ny og viktig tilnærming til fakultetet som betyr at det best kvalifiserte søkerne når frem uavhengig av hvilket institutt de sogner til.

Ellers gratulerer vi Laszlo Csernai med fremhevet artikkel i siste nummer av Europhysics News: The Quark-Gluon Plasma, a nearly perfect fluid.

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Administrasjonen på studietur

I perioden 7-10. mai er deler av administrasjonen på studietur til Island. Hanne og Villy vil være til stede, mens funksjoner som økonomi og personal vil være helt ute av drift disse dagene.

  Studiekvalitetskonferansen

Tid: 14. mai kl 09.00 – 16.15

Sted: Clarion Hotel, Flesland, Bergen

Det er foreløpig over 100 påmeldte, men fremdeles ledige plasser! Programmet og tema vil engasjere enda flere og ny frist for påmelding er derfor 9. mai.

Les mer om konferansen og meld deg UiBs nettsider

 

Eventuelle spørsmål kan rettes arrangørene epost.

 

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

MSc Ashok Chejara vil holde følgende seminar over selvvalgt emne under PhD-graden:

  • Production of Hydrogen and Carbon Nanofiber from Methane

Tirsdag 8. mai kl 09.15 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi

  Disputaser

Abdul Waheed

MSc Abdul Waheed disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Onsdag 9. mai kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Øyvind Frette og Jan Petter Hansen.

 

Anak Bhandari

Cand. Scient. Anak Bhandari disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 11. mai kl 13:15 i Auditorium 307 ”Pi”, Carl Godskes Hus, Johannes Bruns gate 12. Veiledere har vært Jakob J. Stamnes og Øyvind Frette

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00. Det er kviss med fine premier alle partallsuker.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Iglauer S.; Ferno M. A.; Shearing P.; et al.: Comparison of residual oil cluster size distribution, morphology and saturation in oil-wet and water-wet sandstone JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE  Volume: 375 Pages: 187-192   DOI: 10.1016/j.jcis.2012.02.025

o   Helseth L. E.: Pyranine-induced self-assembly of colloidal structures using poly(allylamine-hydrochloride) JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE  Volume: 375   Pages: 23-29   DOI: 10.1016/j.jcis.2012.02.028   Published: JUN 1 2012

o   Pisarev Gleb I.; Gjerde Vidar; Balakin Boris V.; Hoffmann, Alex C.; Dijkstra, Henk; Peng, Weiming: Experimental and computational study of the "end of the vortex" phenomenon in reverse-flow centrifugal separators AICHE JOURNAL Volume: 58 Issue: 5 Pages: 1371-1380   DOI: 10.1002/aic.12695

o   Pilskog Ingjald; Sisourat Nicolas; Caillat Jeremie; et al.: Double capture into autoionizing states in low-energy He2+-, Li3+-, and B5+-H-2 collisions PHYSICAL REVIEW A  Volume: 85 Issue: 4 Article Number: 042712 DOI: 10.1103/ PhysRevA.85.042712

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Observation of a New chi(b) State in Radiative Transitions to Y(1S) and Y(2S) at ATLAS PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 15     Article Number: 152001   DOI: 10.1103/ PhysRevLett.108.152001

o   Guo Jianpeng; Feng Xueshang; Pulkkinen T. I.; Tanskanen, E. I. et al.: Auroral electrojets variations caused by recurrent high-speed solar wind streams during the extreme solar minimum of 2008 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117 Article Number: A04307   DOI: 10.1029/ 2011JA017458

o   Stamnes Jakob J.; Dhayalan Velauthapillai: Double refraction of a Gaussian beam into a uniaxial crystal JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION  Volume: 29   Issue: 4   Pages: 486-497

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for strong gravity signatures in same-sign dimuon final states using the ATLAS detector at the LHC PHYSICS LETTERS B  Volume: 709 Issue: 4-5   Pages: 322-340 DOI: 10.1016/j.physletb.2012.02.049

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the W(+/-)Z production cross section and limits on anomalous triple gauge couplings in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 709   Issue: 4-5   Pages: 341-357   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.02.053

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Electron performance measurements with the ATLAS detector using the 2010 LHC proton-proton collision data EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 3 Article Number: 1909   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1909-1

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Rapidity gap cross sections measured with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72 Issue: 3 Article Number: 1926 DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1926-0

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder