Fredag 11. mai 2012

Fra instituttledeR

Da nærmer det seg kunngjøring av resultatet av prekvalifiseringsrunden i SFF-prosessen, Forskningsrådet sier at den skal skje ca. 15. mai som er på tirsdag. Ellers minner vi om at søknadsfristen til FriNaTek i år er 30. mai og at det i år er en del endringer i forhold til tidligere års utlysninger, se lenkene under.

God helg,
Geir ANton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar i dag

Alle er velkomne til fellesseminar der Fabian Kohlmann, Institutt for Geovitenskap, UiB holder foredrag:

What nanostructures in crystals can tell us about our Earth’s history

I dag fredag 11. mai kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

Fission track dating is a radiometric dating method in geology, based on the spontaneous fission of uranium nuclei in a crystal lattice. During a spontaneous fission event two highly energetic fission fragments are released, which then create nano-damage trails in a mineral crystal’s lattice. The analysis of those tracks enables us to unravel the thermal histories of rocks and the evolution of our Earth’s surface. This technique can also be applied for the absolute dating of fast cooled rocks, tectonic processes, investigation of denudation histories, landscape evolutions and basin analysis. To improve the accuracy of this method the fundamental processes involved in the formation of fission tracks need to be better understood, as there are still many “unknown” factors regarding to the first few nanoseconds after a spontaneous fission of the uranium nucleus took place. In this presentation we show a study of artificially created fission tracks in apatite, mica and zircon, which were analysed by the means of Atomic Force Microscopy (AFM) and an introduction in how this technique is applied in Earth Sciences.

  Stoff til IFT-posten

Hensikten med IFT-posten er å sikre god og effektiv kommunikasjon og informasjonsflyt og samtidig redusere informasjon via eposter til alle. Vi blir mer restriktive på dette og vil ikke sende ut informasjon til alle som skulle stå i IFT-posten, med mindre det er helt spesielle grunner til det. Alle som har noe å annonsere må derfor sende epost til rette vedkommende i administrasjonen om dette senest kl. 15.30 torsdager. Vi klarer å få med oss det meste av omtale av IFT i media, men er avhengig av at de som skriver noe eller er omtalt, tipser oss om det. For oppslag som kun er i papirutgaver av aviser og magasiner, ber vi om å få tilsendt en scannet versjon enten som pdf eller jpg.

  Valg gruppe B-medlemmer til fakultetsstyret

Det skal i løpet av våren 2012 velges nye representanter for gruppe B - (midlertidig tilsatte i forsknings- og undervisningsstilling) og gruppe D (studenter) til fakultetsstyret for perioden august 2012-juli 2013. Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, ledet av dekanen. Fakultetsstyret har til sammen 9 medlemmer hvorav 3 er på valg våren 2012 (ett medlem for gruppe B og to medlemmer for gruppe D). Det skal også velges varamedlemmer. Frist for å foreslå kandidater er satt til onsdag 23. mai kl. 15.00. Mer informasjon om valget finnes på fakultetets valgside og i kunngjøringen fra valgstyret.

  Årets FRIPRO/ FriNaTek-utlysing

Forskningsrådet lyser nå ut Fri prosjektstøtte for 2013 med søknadsfrist 30. mai. Det er viktig at søkere merker seg noen sentrale endringer fra tidligere års utlysninger. Budsjett for utlysningen i FriNaTek i år er 175 Mkr.

  ACADEMIA EUROPEA annual conference 2012 i Bergen

Academia Europea arrangerer i år sin årlige konferanse i Bergen 11.-13. september. Mer informasjon om program og påmelding.

PhD

 

  Prøverforelesning

MSc. Thomas Gjesteland vil holde følgende prøveforelesning over oppgitt emne for PhD-graden:

Kosmisk stråling på jorden og dens variasjon med solaktivitet

Onsdag 16. mai kl. 11:15 i auditorium B, Allégaten 66

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

Tirsdag 15. mai klokken 19:00 blir det pub lecture med professor Jan S. Vaagen: ”Eksotiske kjerner i materiens ytterste grenseland

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Hauge B. L.; Helseth L. E.: An electromagnetic resonance circuit for liquid level detection EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 33 Issue: 3 Pages: 525-530   DOI: 10.1088/0143-0807/33/3/525

o   Meric Ilker; Johansen Geir A.; Holstad Marie B.; et al.: On the treatment of ill-conditioned cases in the Monte Carlo library least-squares approach for inverse radiation analyzers MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 23   Issue: 5 Article Number: 055603 DOI: 10.1088/0957-0233/23/5/055603  

o   Preclikova J.; Waheed A.; Fregenal D.; Frette, O; Hamre, B; Hjertaker, BT; Horsdal, E; Pilskog, I; Forre, M: Unidentified transitions in one-photon intrashell dynamics in Rydberg atoms PHYSICAL REVIEW A Volume: 85 Issue: 4 Article Number: 043416   DOI: 10.1103/PhysRevA.85.043416

o   Moen J.; Oksavik K.; Abe T.; et al.: First in-situ measurements of HF radar echoing targets GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS  Volume: 39     Article Number: L07104   DOI: 10.1029/2012GL051407

o   Haugen A.; Ferno M. A.; Graue A.; et al.: Experimental Study of Foam Flow in Fractured Oil-Wet Limestone for Enhanced Oil Recovery SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING  Volume: 15   Issue: 2   Pages: 218-228  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for the Z(1)(4050)(+) and Z(2)(4250)(+) states in (B)over-bar(0) -> chi K-c1(-)pi(+) and B+ -> chi K-c1(S)0 pi(+) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 5     Article Number: 052003   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.052003

o   Helseth L. E.: Comment on "Symmetry properties of three-dimensional magnetization distributions induced by focused circularly polarized lights" OPTIK  Volume: 123 Issue: 7 Pages: 657-657 DOI: 10.1016/j.ijleo.2011.05.028

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder