Fredag 25. mai 2012

Fra instituttledeR

Det passer bra å avslutte denne uken med bilder av innovative studenter som har funnet et godt alternativ til å sitte inne å svette under eksamensforberedelsene.

Så kan man lure på om det er inneklima, uteklima eller rett og slett plassmangel inne som er årsaken til at studentene trekker ut. Det er interessant å studere søkertallene der stadig flere studenter trekker til realfag. IFT rekrutterer godt til fysikk med 53 førstevalgsøknader, en oppgang på 26% fra i fjor. Bomben er imidlertid PTEK-programmet med 208 førstevalgsøknader, en oppgang på hele 73% fra i fjor. Se ellers hele søknadsoversikten for UiB.

Samtidig er det nå kjent at dette kommer 40 nye plasser til UiB (av 1005), Av disse går 20 til realfag, 10 til medisin, mens 10 er ufordelt, se hele oversikten. De 10 ufordelte bør gå til PTEK-programmet!

Riktig god helg
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Deler av UiB er i streik

Som alle er kjent med er deler av UiBs stab tatt ut i streik. Det gjelder blant annet de fleste på IT-avdeling og det kan få følger for nettverket vårt. De som jobber med elektroniske søknader til Forskningsrådet nå bør legge disse inn fortløpende siden det kan gjøres endringer i søknaden helt frem til søknadsfristen.

  Registrering av fravær fra instituttet

Vi minner igjen om at ALLE ansatte mer en 20% stilling ALLTID skal melde fravær fra instituttet på 1 dag eller mer. Til dette SKAL instituttets fraværsskjema benyttes – og det tar ikke lang tid. Dette gjelder alt fravær som ferie, jobbreiser, sykdom, arbeid hjemme eller annet sted i byen. Så langt det lar seg gjøre skal det oppgis et kontakttelefonnummer for alt fravær som ikke skyldes ferie eller sykdom. Mobiltelefonnummer er å foretrekke, alternativt telefonnummer til hotell, besøkende institusjon og lignende. Dette for at instituttet skal kunne ta kontakt eller videreformidle kontakt fra andre om saker som er viktige og haster. Dette betyr også det er viktig å oppgi reisemål slik at det kan tas hensyn til tidssone-forskjeller.

  Workshop - ERC grants

NFR is arranging workshops to inform and motivate you about European Research Council Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grants. The workshop is also intended to provide training on how to formulate and write a good ERC proposal. The course wil be held in Bergen on 8th June 2012. More information and registration. Other Starting and Consolidator grant workshops will be held in:

·      Oslo June 7th. More information and registration.

·      Trondheim June 19th. More information and registration.

·      Advanced Grant:
 Oslo August 23rd. More information will be published here.

Please note that the Starting Grant will most probably be split into 2 streams with separate call announcements and submission deadlines:

·      Starting Grant: 2-7 years after PhD

·      Consolidator Grant: 7-12 years after PhD

Expected dates for call announcements - submission deadlines:

·      ERC-2013-StG: 10 July 2012 - 17 October 2012

·      ERC-2013-AdG: 10 July 2012 - 22 November 2012 !!!! PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE IS EARLIER COMPARED TO PREVIOUS CALL ANNOUNCEMENT CYCLES!!!!

·      ERC-2013-SyG: 10 October 2012 - 10 January 2013

·      ERC-2013-CoG: 7 November 2012 - 21 February 2013 !!!! PLEASE NOTE THAT THIS IS A NEW STREAM TO BE INTRODUCED THIS YEAR WITH A SEPARATE CALL PUBLICATION DATE AND SUBMISSION DEADLINE!!!!!

Changes in the budgets for the various grants are also proposed (€):

·      Starting Grant: 1 500 000

·      Consolidator Grant: 2 000 000

·      Advanced Grant: 2 500 000

·      Synergy Grant: 15 000 000

Researchers may only submit applications to one call published in a Work Programme as opposed to previous years where the restriction was only one application per calender year.

  The Ocean of Tomorrow 2013 I EU FP7 2013

The European Commission has published an “Orientation Paper” (containing information which is expected to be published in the FP7 2013 Work Programmes) with information on “The Ocean of Tomorrow 2013: Joining Research Forces to Meet Challenges in Ocean Management” joint call. It should be noted that the Orientation Paper is a working document which has not yet been endorsed by the European Commission. Indicative budgetary information has been removed and contents are still subject to change. The final version of the 2013 Work Programmes (with the final information on the Oceans of Tomorrow 2013 call) are expected to be published in around early to mid-July 2012.

This Oceans of Tomorrow 2013 call is expected to be a joint call between the FP7 Co-operation themes on:

·      Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (FAFB/KBBE);

·      Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies (NMP);

·      Environment (including Climate Change);

·      Transport (including Aeronautics); and

·      Energy. 

 It follows on from other FP7 joint calls on ‘The Oceans of Tomorrow’ in previous years. The Orientation Paper contains details of four topics which are expected to be included in the Oceans of Tomorrow 2013 call:

·      OCEAN 2013.1 - Biosensors for real time monitoring of biohazard and man made chemical contaminants in the marine environment;

·      OCEAN 2013.2 - Innovative multifunctional sensors for in-situ monitoring of marine environment and related maritime activities;

·      OCEAN 2013.3 - Innovative antifouling materials for maritime applications; and

·      OCEAN 2013.4 - Innovative transport and deployment systems for the offshore wind energy sector.

A single stage evaluation process is expected to be used.

STUDENTER

 

  Avsluttende mastereksamen

Karoline Sønnesyn skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi med oppgaven:

  • CFD Modeling of Gas Explosions with Hydrogen Sulfide – Air, Hydrogen Sulfide – Natural Gas – Air, and Hydrogen Sulfide – Carbon Dioxide - Air

Fredag 25.05 kl 10:15 i rom 366, Insitutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Bjørn Arntzen, IFT


Line Karstad Opstvedt skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi med oppgaven:

  • Influence of Viscosity Ratio and Surfactants on Droplet Break-up in a Shear Field

Tirsdag 29.05 kl 13:30 i rom 366, Insitutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Alex Hoffman, IFT

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

  Generalforsamling i Fagutvalget for fysikk og teknologi

Fagutvalget for fysikk og teknologi har sin generalforsamling fredag 1. juni kl 14:00-15:00 i auditorium B, Auditoriefløyen, Allégaten 66. H-bar åpnes når generalforsamlingen er gjennomført.

IFT i media

 

·      Bjørn Kvamme: Vil skape ny energikilde VG 20. mai

·      Nikolai Østgaard: 29 SFF applicants continue to final round nortrade.com 21. mai

·      Instituttlederne ved MN-fakultetet: Konsekvenser av økt dekningsbidrag for Mat.-nat.-instituttene, På Høyden 25. mai

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Study of jets produced in association with a W boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85 Issue: 9 Article Number: 092002 DOI: 10.1103/ PhysRevD.85.092002

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Scalar Bottom Quark Pair Production with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=7 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 108 Issue: 18 Article Number: 181802 DOI: 10.1103/ PhysRevLett.108.181802

o   Csernai L. P.; Strottman D. D.; Anderlik Cs.: Kelvin-Helmholtz instability in high-energy heavy-ion collisions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 85 Issue: 5 Article Number: 054901 DOI: 10.1103/PhysRevC.85.054901

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for diphoton events with large missing transverse momentum in 1 fb(-1) of 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 710 Issue: 4-5 Pages: 519-537   DOI: 10.1016/ j.physletb.2012.02.054

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for extra dimensions using diphoton events in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B Volume: 710 Issue: 4-5 Pages: 538-556   DOI: 10.1016/ j.physletb.2012.03.022

o   ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Light vector meson production in pp collisions at root s=7 TeV ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B  Volume: 710 Issue: 4-5 Pages: 557-568 DOI: 10.1016/j.physletb.2012.03.038

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the centrality dependence of the charged particle pseudorapidity distribution in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 710   Issue: 3   Pages: 363-382   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.02.045

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Standard Model Higgs boson in the decay channel H -> ZZ((*)) -> 4l with 4.8 fb(-1) of pp collision data at root s=7 TeV with ATLAS PHYSICS LETTERS B  Volume: 710 Issue: 3 Pages: 383-402 DOI: 10.1016/j.physletb.2012.03.005

o   ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Measurement of event background fluctuations for charged particle jet reconstruction in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 3     Article Number: 053   DOI: 10.1007/JHEP03(2012)053

o   Helseth L. E.: Contactless hybrid sensor for simultaneous detection of light reflectance and eddy currents SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL  Volume: 173 Issue: 1 Pages: 17-23 DOI: 10.1016/j.sna.2011.10.002

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder