Fredag 1. juni 2012

Fra instituttledeR

I dag gratulerer vi Morten Førre og ønsker ham velkommen som professor ved instituttet fra 12. september i år. Universitetsstyret vedtok i møte i går å kalle ham til professor i atomfysikk når BFS-prosjektet «Superintense laser-molecule interactions» som han da har ledet i 4 år, utløper. I henhold til BFS-avtalen skal prosjektleder kalles til professor dersom professorkompetanse er oppnådd, prosjektmålene er oppfylt og tilfredsstillende egenskaper som forskningsleder er dokumenterte. Dette har Morten klart med glans i god tid før prosjektperioden på 4 år er utløpt! Gratulerer igjen.

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Utlysning av SPIRE – Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid

Det kan søkes om SPIRE-midler i tre kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid.
  2. SPIRE midler for internasjonal workshop og/eller etablering av samarbeid.
  3. SPIRE gjesteforskermidler

Instituttet prioriterer og oversender søknadene til fakultetet innen 20.6, intern IFT-frist blir da 18.6. Her finner du utlysning, retningslinjer og søknadsskjema.

STAB

 

Vi har den glede å ønske Per-Ivar Lønne hjertelig velkommen som kollega på instituttet: Han er ansatt som stipendiat i eksperimentell kjernefysikk fra 23.05.2012 til og med 22.05.2016. Han tok sin mastergrad ved IFT høsten 2010.

 

Professor Jesper Gjerløv leverte i går inn søknad om 80% permisjon i ett år fra 1. august. Årsaken er at familien ikke har funnet seg til rette i Bergen og at de ønsker at barna skal fortsette sin utdanning i det amerikanske skolesystemet. De flytter derfor tilbake til USA i august. Instituttledelsen har sammen med Romfysikkgruppen lagt en plan slik at Jesper kan fortsette veiledning av studenter og ivareta de prosjekter han leder og er involvert i ved UiB. Denne planen omfatter også hans rolle i SFF-søknaden. Vi er på alle måter svært tilfreds med arbeidet Jesper gjør ved instituttet og han er tilsvarende tilfreds med måten han er blitt mottatt på ved UiB og likedan arbeidet her. Men vi forstår og respekterer at han prioriterer familien først og har i dag sendt saken over til Fakultetsstyret med anbefaling om permisjon.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Phan Van Coung vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • The principles of osmotic power

Torsdag 7. juni kl 10:15 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi

STUDENTER

 

  Avsluttende mastereksamen

Christine Smith Johnsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

  • Mass lost from the atmosphere through ion outflow

Torsdag 7. juni kl. 10:00 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Nikolai Østgaard (IFT).

 

Åsmund N. Gjermundrød skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

  • Måling av vann i flerfasestrømning, metoder og usikkerhet

Fredag 8. juni kl. 09:15 på rom 292, Allégaten 55. Veileder har vært Bjørn Tore Hjertaker (IFT) og Anders Hallanger (CMR).

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00, siste gang før sommeren blir 8. juni.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Berthomier M.; Fazakerley A. N.; Forsyth C.; Ostgaard N.; et al.: Alfven: magnetosphere-ionosphere connection explorers EXPERIMENTAL ASTRONOMY  Volume: 33   Issue: 2-3 Special Issue: SI Pages: 445-489   DOI: 10.1007/s10686-011-9273-y

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder