Fredag 8. juni 2012

Nyheter og generell informasjon

 

  Sommeravslutning

Kantinen holder sommerstengt f.o.m. torsdag 14. juni og åpner igjen mandag 20. august 2012. Tran ønsker alle god sommer.

Siste utgave av IFT-posten kommer neste fredag 15. juni slik at de som vil ha inn informasjon om ting som skjer etter dette, må sende oss det senset fredag morgen.

  Landskonferansen om fysikkundervisning

Vi minner om Landskonferansen om fysikkundervisning på Gol 7.-9. august. Denne tradisjonelle og velrennomerte konferansen er et "must" for alle fysikklærere og for alle i Norsk Fysisk Selskap (NFS) som er tilknyttet laveregrads-undervisning og lærerutdanning. Det er Norsk fysikklærerforening, NFS sin faggruppe for undervisning, som arrangerer konferansen. På grunn av en feil kommer denne eposten lovlig sent til NFS medlemmer. Påmeldingsfristen er derfor utsatt til 15. juni. Se her for mer informasjon om program, priser, praktiske forhold og påmelding.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Ashok Kumar Chejara vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

 • Electric-car batteries

Torsdag 14. juni kl 10.15 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi

  Disputaser

Thomas Gjesteland

MSc Thomas Gjesteland disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 15.juni kl 13:15 i auditorium 307 (Pi), Carl L. Godskes hus/Johannes Brunsgt. 12. Veiledere har vært Nikolai Østgaard, Johan Stadsnes og Eija Tanskanen

Phan Van Cuong

MSc Phan Van Cuong disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 15. juni kl 10:15 i auditorium 307 (Pi), Carl L. Godskes hus/Johannes Brunsgt. 12. Veiledere har vært Tatiana Kuznetsova og Bjørn Kvamme

STUDENTER

 

  Avsluttende mastereksamen

Eirik Fosse skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Et eksperimentelt studie av CO2-injeksjon for oljeutvinning i kalk

Tirsdag 12. juni kl 12:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue

 

Håvard Nakken Follesø skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Fluid Displacements during Multiphase Flow Visualized at the Pore Scale using Micromodels

Tirsdag 12. juni kl 14:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue

 

Jone Peter Reistad skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

      Non-conjugate aurora and interhemispheric currents

Tirsdag 12. juni kl. 09:15 rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Nikolai Østgaard (IFT).

 

Øyvind Aasen Tengesdal skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

      Measurement of seawater refractive index and salinity by means of optical refraction

Onsdag 13. juni kl. 10:15 rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Lars Egil Helseth (IFT)

 

Kristian Frafjord Haarr skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

      Development of laboratory exercises in instrumentation and process control

Onsdag 13. juni kl. 12:15 rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Bjørn Tore Hjertaker (IFT) og Stein Dankert Kolstø (IFT).

 

Linn Ringdal skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • An experimental Investigation on the influence of mechanical damage and rust on the ability of flame gaps to prevent hydrogen gas explosion transmission

Torsdag 14. juni kl 09:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Arntzen

 

Marianne Winnes Steiner skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • An Experimental Investigation of the Effect of Rust and Mechanical Damage on the Maximum Experimental Safe Gap for Eyhylene Gas Explosions

Torsdag 14. juni kl 12:00 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Arntzen

 

Jørn-Anders Fløysand Tveit skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • An experimental study of water mixing in Carbonate Rocks using Different Imaging Techniques

Torsdag 14. juni kl 12:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue

 

Malin Haugen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • CO2 injection in Fractured Chalk for Enhanced Oil Recovery

Torsdag 14. juni kl 14:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue

 

Natalja Pedersen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • Modeling of jet and pool fires and validation of the fire model in the CFD code FLACS

Torsdag 14. juni kl 14:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Arntzen og Deiveegan, Gexcon

 

Erlend Wangsholm skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • An experimental study on the influence of the particle size of Chemically Active Inhibitors in Turbulent Combustion

Fredag 15. juni kl 08:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Arntzen og Rolf Eckhoff

 

Marielle Sundfjord skal opp til avsluttende mastergradseksamen i separasjon med oppgaven:

 • Optimization of a Fractionating Tower in a Delayed Coker Unit using Process Simulations

Fredag 15. juni kl 13:15 i rom 292, IFT. Veileder har vært Bjørn Kvamme

 

Kjetil Lien Olsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • A comparative Study on the Influence of Obstacles on Flame Propagation in Dust and Gas Mixtures

Fredag 15. juni kl 10:30 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Arntzen og Trygve Skjold, GexCon

 

Ingrid Anette Bogsnes Larsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • Gas detector optimization, a comparison between a practical and a theoretical approach, using the CFD code FLACS

Fredag 15. juni kl 13:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Arntzen og Are Bratteteig, GexCon

 

Torsten Skagseth skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • An experimental study of CO2 Injection for Improved Oil Recovery in Fractured Chalk

Fredag 15. juni kl 11:30 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue og Geir Ersland

 

Andreas Lien skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Investigating the effects of Oil Composition, Fractures, Initial Saturation and Wettability on CO2 – EOR in Chalk

Fredag 15. juni kl 13:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue og Geir Ersland

 

Ane Skibenes skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Injeksjon av CO2 – skum for økt oljeutvinning i oppsprukket karbonatbergart under ulike fuktforhold

Fredag 15. juni kl 15:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Arne Graue og Geir Ersland

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen i dag 19.00-01.00 – siste gang før sommerferien.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Newell P. T.; Gjerloev J. W.: SuperMAG-based partial ring current indices JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117     Article Number: A05215   DOI: 10.1029/2012JA017586

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for anomaly-mediated supersymmetry breaking with the ATLAS detector based on a disappearing-track signature in pp collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 4     Article Number: 1993   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1993-2  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for decays of stopped, long-lived particles from 7 TeV pp collisions with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 4     Article Number: 1965   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1965-6

o   CALICE Collaboration: Adloff C.; Blaha J.; Blaising J. -J.; Buanes T.; Eigen G.; et al.: Construction and performance of a silicon photomultiplier/extruded scintillator tail-catcher and muon-tracker JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 7     Article Number: P04015   DOI: 10.1088/1748-0221/7/04/P04015

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Combined search for the Standard Model Higgs boson using up to 4.9 fb(-1) of pp collision data at root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC PHYSICS LETTERS B  Volume: 710   Issue: 1   Pages: 49-66   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.02.044

·       ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for squarks and gluinos using final states with jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions PHYSICS LETTERS B  Volume: 710   Issue: 1   Pages: 67-85   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.02.051

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder