Fredag 15. juni 2012

Fra instituttledeR

I siste nummer av IFT-posten på denne siden av sommeren vil jeg på vegne av hele instituttledelsen takke både ansatte og studenter for alle bidrag til et godt arbeidsmiljø og gode resultater dette akademiske året. I går på universitetslederkonferansen ba rektor oss om overbringe en likelydende hilsen til samtlige, så det er herved gjort. Vi minner ellers alle ansatte i mer enn 20% stilling om å registrere feriefravær.

Beste hilsen
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Telefon og nettverk

I forbindelse med det nye datanettet planlegges det omkobling av telefoner i nordfløyen til det nye nettet torsdag 21. juni fra kl. 12.00 og ut dagen. Det betyr at man ikke kan regne med at fasttelefonen virker i denne perioden. Dersom noen får problemer i denne forbindelse må det meldes fra snarest. Endelig beslutning om dette arbeidet blir tatt tirsdag morgen, det vil da bli gitt nærmere informasjon.

Arbeidet med selve nettet skal være klar til bruk 4. juli, men opprydningsarbeidet i alle berørte rom vil sannsynligvis ta noe lengre tid. I instituttets budsjettforslag for 2013 som sendes Instituttrådet i løpet av dagen, legger vi inn forslag om oppstart av fase 2 (sør- og midtfløyene).

  Faggruppemøte/ studentkonferanse

Det blir arrangert faggruppemøte/studentkonferanse for Faggruppe for subatomær fysikk og astrofysikk i Norsk Fysisk Selskap I Bergen 26. -28. september 2012. Mer informasjon finnes på nettsiden som blir oppdatert etter hvert. Hensikten med studentkonferansen er at alle deltakere skal få mulighet til å presentere sine arbeider. Alle master- og doktorstudenter, samt postdoktor-kandidater i feltet oppmodes til å bidra med foredrag på konferansen. Veiledere er også velkomne, men kanskje de skal høre mer enn snakke akkurat ved denne korsvei....

PhD

 

Disputaser

MSc Ilker Meric disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Onsdag 20. juni kl 13:15 i auditorium 2, realfagsbygget. Veiledere har vært Geir Anton Johansen, Marie Bueie Holstad, CMR, og Robin Pierce Gardner, North Caroline State University.

STUDENTER

 

  Avsluttende mastereksamen

Åshild Skorpen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystem med oppgaven:

 • Investigation of Particle Trajectories and Flow Patterns in a Hydrocyclone by Positron Emission Tracking (PEPT)

Tirsdag 19. juni kl 09:15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Alex Hoffmann (IFT).

 

Anders Vestvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystem med oppgaven:

 • Partikkelagglomerasjon i rør relatert til hydratplugger

Tirsdag 19. juni kl 12:15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Alex Hoffmann (IFT).

 

Line Leirvåg skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystem med oppgaven:

 • PEPT in a Gaseous System and as a Measurement Technique for Pneumatic Conveying

Tirsdag 19. juni kl 14:15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Alex Hoffmann (IFT).

 

Astrid Marie Skålvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i teoretisk fysikk med oppgaven:

 • Hydrodynamical studies of Quark Gluon Plasma: Theoretical fundaments, collective behaviour and initial state fluctuations

Tirsdag 19. juni kl. 09:15 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært László P. Csernai (IFT).

 

Justas Zalieckas skal opp til avsluttende mastergradseksamen i partikkelfysikk med oppgaven:

Observation of the Decays  and  in the ATLAS Detector

Tirsdag 19. juni kl. 11:15 på rom 316, Allégaten 55. Veileder har vært Gerald Eigen (IFT).

 

Alexandre Malik Vial skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

 • Simulation tool for matter wave instrumentation

Onsdag 20. juni kl. 10:15 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Bodil Holst (IFT)

 

Aleksander S. Simonsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i atomfysikk:

·       Two-photon double ionization of H2

 

Torsdag 21. juni kl. 10:00 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Morten Førre (IFT).

 

Sindre Nordlund Vatnehol skal opp til avsluttende mastergradseksamen i akustikk med oppgaven:

 • Modellering av det spredte lydtrykket fra en rigid kule med innfallende lydfelt fra en akustisk sylinderarray

 

Torsdag 21. juni kl. 13:15 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Per Lunde (IFT).

 

Rolf Krogh Hjelmeland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

 • Optical Surveillance of Windows

 

Fredag 22. juni kl. 10:15 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Lars Egil Helseth (IFT).

 

Anders Christophersen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Økt oljeutvinning ved injeksjon av CO2-skum i en oppsprukket karbonatbergart ved forskjellige fuktforhold

Mandag 25.juni kl 10:15 i rom 546, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Arne Graue og Martin Fernø (IFT).

 

Helge S. Pettersen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i partikkelfysikk med oppgaven:

 • The Higgs Boson in less Constrained Supersymmetric Models

Mandag 25. juni kl. 11:00 på rom 316, Allégaten 55. Veileder har vært Per Osland (IFT).

 

Eivin Bergstad Larsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • An Experimental Investigation on the Effect of Nitrogen Enriched Air and Heat Transfer on the Maximum Experimental Safe Gap for Propane Gas Explosions

Onsdag 27.juni kl 10:15 i rom 368, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Bjørn Arntzen og Rolf Eckhoff (IFT).

 

Lindis Merete Bjoland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

 • Ionospheric Signatures Associated with the 2008 Svalbard Earthquake

Onsdag 27. juni kl. 10:15 på rom 546, Allégaten 55. Veileder har vært Nikolai Østgaard (IFT).

  h-bar

H-bar er stengt for sommeren.

 

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Saethre Bjorn Steen; van der Spoel David; Hoffmann Alex C.: Free Energy of Separation of Structure II Clathrate Hydrate in Water and a Light Oil JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B  Volume: 116   Issue: 20 Pages: 5933-5940   DOI: 10.1021/jp300230p

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Observation of Spin Correlation in t(t)over-bar Events from pp Collisions at root s=7 TeV Using the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108 Issue: 21  Article Number: 212001   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.212001

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for first generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s = 7 TeV with the ATLAS detector (vol 709, pg 158, 2012) PHYSICS LETTERS B  Volume: 711   Issue: 5   Pages: 442-455   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.03.023

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Production of Resonant States in the Photon-Jet Mass Distribution Using pp Collisions at root s=7 TeV Collected by the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 21     Article Number: 211802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.211802

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for Low-Mass Dark-Sector Higgs Bosons PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 21     Article Number: 211801   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.211801

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for the decay D-0 -> gamma gamma and measurement of the branching fraction for D-0 -> pi(0)pi(0) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 9  Article Number: 091107   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.091107   Published: MAY 18 2012

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the top quark pair production cross-section with ATLAS in the single lepton channel PHYSICS LETTERS B  Volume: 711   Issue: 3-4   Pages: 244-263   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.03.083  

o   Csernai L. P.; Skalvik A. M.; Wang D. J.; Strottman, D. D.; et al.: FLOW COMPONENTS AND INITIAL STATE CM FLUCTUATIONS ACTA PHYSICA POLONICA B  Volume: 43   Issue: 4   Pages: 803-810   DOI: 10.5506/ APhysPolB.43.803

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: A study of the material in the ATLAS inner detector using secondary hadronic interactions JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 7   Article Number: P01013   DOI: 10.1088/1748-0221/7/01/P01013

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

IFT-posten
Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder