Fredag 20. januar 2012

Fra instituttledeR

Innovasjon er et begrep som legges my forskjellig i, men for oss på universitetet handler det primært om forskningsdrevet innovasjon. Naturvitenskapelig forskning og innovasjon har alltid gått hånd i hånd og resultert et vell produkter, metoder og teknologi. Det er et spennende gjensidighet der, kanskje spesielt innenfor fysikk, faget er avhengig av teknologi for å få svar på de store spørsmålene, og faget selv bidrar til ny frontteknologi. Noen ganger er det planlagt, andre ganger ikke. Egen kompetanse ligger i bunn, men noen ganger betyr forskernes nettverk og kontakter med andre fagmiljøer og næringsliv, like mye for at innovasjon skal finne sted.

Neste fredag inviterer vi til premiere på en film som viser noe av mangfoldet i innovasjon – med professor emeritus Erling Hammer i hovedrollen. Han begynte sin yrkeskarriere som elektriker, med gikk gradene og fikk spisskompetanse innen teknisk kybernetikk, elektromagnetisme å målevitenskap. Anvendelsene av hans forskning har vært mangfoldig og spenner fra medisinsk teknologi til industrielle målesystemer hvor han fortsatt er aktiv. Bak filmen står Univisjon på initiativ og med støtte fra instituttet, Bergen Teknologioverføring og SFI Michelsensenteret. Bli med oss neste fredag kl 14.00 i auditorium B i Audietoriefløyen og bli inspirert!

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Fellesseminarer våren 2012

Semesterets fellesseminarer blir en åpen blanding inklusive store vitenskapelige spørsmål. Nytt av året er at fakultetet vil sette i gang noen få fakultetsseminarer (MN-felles) per semester der Jan Petter Hansen ved IFT er med og planlegger sammen med Jarl Giske ved BIO og Olav Eldholm ved . Det tas sikte på at MN-felles blir en del av IFT-felles og også alle andre institutter sine fellesseminar. Så her åpnes for en ny møteplass med våre naboinstitutter. Det betyr også at i dette semesteret vil ikke alle fellesseminar foregå om fredagene, og håpet at er at fakultetets seminarer lander på et fast tidspunkt som er identisk med IFT sitt faste tidspunkt. Det kan bety at fredagen ryker, men vi får se.

Følgende seminarer er på plass for vår 2012:

·      Fredag 27. januar: ”Mangfoldet i forskning og innovasjon” Premiere på film om Erling Hammers karriere

·      Mandag 13. februar: MN-felles, Fred Spier, "Big History", foreløpig informasjon

·      Fredag  17. februar: "BTO - eksempler på kommersialisering av fysikk og annen forskning"

·      Fredag 30. mars: "Fukushima  - ett år etter katastrofen" - samarbeid med Energiforum

·      Fredag 13. april: John Briggs, "The Origin of Time"

·      Det tas også sikte på et foredrag om Higgs-mekanismen (som nå muligens er observert).  

Alle foredrag vil bli massivt annonsert som vanlig. Har du utover dette forslag til et godt passende foredrag så tas det mot med takk - helst i muntlig fremføring på rom 219.  Den lokale seminarkomité er nå, grunnet Per Osland sin forskningstermin, skrumpet ned til et enevelde. En interessert stipendiat /postdoktor ønskes derfor sterkt velkommen til vårt IFT-utvalg og ta i så fall kontakt med Jan Petter.

  Oppdatering om nettverksarbeidet

Når dette leses vil noen ha observert at arbeidene med det nye nettverket alt er i gang. Himlingsplatene i korridorene (i nordfløyen) blir tatt ned og lagret frem til de blir montert opp igjen ved avslutning av prosjektet i juni. Samtidig skal det gjøres rent over himling.

Herretoalettet i 5. etasje vil bli stengt fra 23.1 og i ca 4 uker fremover.

Når himlingsplatene blir tatt ned kan dette få innvirkning på luft og temperatur noen steder, men det er vanskelig å forutse hvor stor ulempe dette vil bli. Vi håper og tror at det ikke blir verre enn at vi kan tåle litt dårlig klima for en begrenset periode!

  Nominasjon av kandidater til Christieprisen 2012

I forbindelse med den årlige Christiekonferansen deler Universitetet i Bergen ut «Christieprisen». Frist for nominasjon av kandidater til prisen er 1. februar 2012. Les mer om nominasjon og statutter på konferansens webside.

PhD

 

  Disputaser

Saeed Fallah Bolantaba

MSc Saeed Fallah Bolandtaba disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 27. januar kl 13:15 i auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Arne Skauge - Uni CIPR, Kristine SpildoUni CIPR og Jan R. Lien.

  Semesterreistrering

Siste Alle UiBs PhD-kandidater skal registrere seg en gang hvert halvår og bekrefte hvorvidt de er aktive i forskerutdanningen. Gjennom PhD -registreringen får PhD.-kandidatene oversikt over sin individuelle plan for forskerutdanning og anledning til å melde seg til forskerkurs ved UiB i forbindelse med registreringen.

Registreringen skjer via StudentWeb hvor du som kandidat kan holde oversikt over din individuelle doktorgradsavtale, opplæringsdel og  progresjonen i forskerutdanningen.

Frist for semesterregistreringen for våren 2012 er 1. februar.

  PhD-panelet

Denne uken hadde PhD-panelet ved MatNat-fakultetet sitt første møte for året. Her ble det blant annet valgt ny leder og nestleder for utvalget. PhD-panelet er kontaktpunktet mellom fakultetet og PhD-studentene og tar opp saker som er av generell interesse for alle kandidatene ved fakultetet, og blir bedt om å gi en høringsuttalelse når viktige saker skal opp i forskerutdanningsutvalget. Siden det er fakultetet som har ansvar for opptak til og oppfølgingen av PhD-utdanningen tas det opp mange saker som er viktige for PhD-studentene. Utvalget skal i utgangspunktet bestå av to studenter fra hvert institutt ved fakultetet, men er i øyeblikket ikke fulltallig. Utvalgets medlemmer b i dag er:

 

·      Ragnhild Schrøder Hansen (IFT, leder)

·      Puja Gupta (MBI, nestleder)

·      Ole-Johan Juvik (KJ, representant i FU)

·      Christoffer Bartz-Johannessen (MAT)

·      Bjørnar Jensen (IFT)

·      Kajsa Parding (GFI)

·      Johannes Rack (MBI)

·      Jord DeBoer (GEO)

·      Kirsten Møller (GEO)

·      Mohsen Toorani (II)

 

Dersom PhD-studenter eller andre ved IFT har noe de tenker at panelet bør ta opp så ta kontakt med en av de to representantene fra IFT.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Graue A.; Ferno M. A.: Water mixing during spontaneous imbibition at different boundary and wettability conditions JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING  Volume: 78

o   Meric Ilker; Johansen Geir A.; Holstad Marie B.; Wang, J.X.; Gardner, R.P.: Produced water characterization by prompt gamma-ray neutron activation analysis MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 22   Issue: 12     Article Number: 125701   DOI: 10.1088/0957-0233/22/12/125701

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a heavy neutral particle decaying into an electron and a muon using 1 fb(-1) of ATLAS data EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 12     Article Number: 1809   DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1809-9

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the inclusive and dijet cross-sections of b-jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 12     Article Number: 1846   DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1846-4

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for massive colored scalars in four-jet final states in root s=7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector

o   EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 12     Article Number: 1828   DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1828-6

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross-section in pp collisions at root s=7 TeV using 35 pb(-1) of ATLAS data PHYSICS LETTERS B  Volume: 706   Issue: 2-3   Pages: 150-167   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.11.010

o   Delalande Anthony; Bouakaz Ayache; Renault Gilles; Postema M: Ultrasound and microbubble-assisted gene delivery in Achilles tendons: Long lasting gene expression and restoration of fibromodulin KO phenotype JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE  Volume: 156   Issue: 2   Pages: 223-230   DOI: 10.1016/j.jconrel.2011.08.020

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the Z -> tau tau cross section with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 11     Article Number: 112006   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.112006

o   ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Øvrebekk G, Pommersche B, Röhrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Femtoscopy of pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV at the LHC with two-pion Bose-Einstein correlations PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 11 Article Number: 112004   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.112004

o   Guo X. D.; Pi H. Y.; Zhao Q. Z.; et al.: Controllable growth of flowerlike ZnO nanostructures by combining laser direct writing and hydrothermal synthesis MATERIALS LETTERS  Volume: 66   Issue: 1   Pages: 377-381   DOI: 10.1016/j.matlet.20

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder