Fredag 24. august 2012

Fra instituttledeR

Vel overstått sommerferie til alle ansatte og studenter, og et hjertelig velkommen til Institutt for fysikk og teknologi til alle dere nye studenter.

Det passer godt å begynne semesterets første utgave av IFT-posten med en gladnyhet: Vi gratulerer professor Bodil Holst med tilslag på EU-prosjektet NEMI (Scanning NEutral Helium MIcroscopy: A novel tool for fast, nondestructive characterization of mechanical parameters for nanostructured coatings). Prosjektet har et totalt budsjett på nesten 5 M€ hvorav EU bidrar med 3,7 M€. Prosjektet ledes fra UiB med 7 andre deltakere fra Sverige, Danmark, Storbritannia og Spania. Gjennom dette har vi tatt et skikkelig steg i å nå instituttets strategiske mål om å styrke andelen EU-finansiert forskning. Men det er fortsatt muligheter for andre som vil prøve seg, se informasjon under der flere av de siste utlysningene i det 7. rammeprogrammet presenteres.

God helg
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der tidligere leder av ATLAS-prosjektet ved CERN, Peter Jenni, holder foredrag:

·      The Roadmap for Discoveries at the LHC

I dag fredag 24. august kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

Since a few years experiments at the Large Hadron Collider (LHC) have started exploring the physics at the high energy frontier. A rich harvest of initial physics results has been obtained by the ATLAS and CMS Collaborations that allow one already to test, at highest energies ever reached in a laboratory, the Standard Model (SM) of elementary particles, and to make searches Beyond the SM (BSM). Significant results have already been obtained in searches for the Higgs Boson, which could establish the postulated electro-weak symmetry breaking mechanism in the SM, as well as for BSM physics like Supersymmetry (SUSY) with its possible relevance for the Dark Matter in the Universe, Extra Dimensions, production of new heavy particles and others. The status of these BSM searches, and their future prospects at the LHC, will be emphasized in this talk, whereas the details on the Higgs search will be central to a forthcoming Colloquium by Prof. S. Bertolucci.

Merk at vi allerede om to uker får nytt besøk fra CERN i fakultetets Horizon forelesningsserie. Forskningsdirektør Sergio Bertolucci vil da, som annonsert over, forelese om Higgsbosonet: Higgs boson discovery. Sett av tiden i kalenderen: fredag 7. september kl 11:00 i Egget, Studentsenteret.

  Utlysning av mobilitetsmidler under UiBs Akademiaavtale med Statoil

We are pleased to invite applications for funding of activities related to petroleum research, through the “Akademia” agreement between UiB and Statoil. The activity must take place in 2012 and you can apply for:

1)   Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority)

2)   Visiting guest researchers (travel and stay)

Scientific staff and PhD-students can apply. To be evaluated the application MUST include:

      Your name and position and where you are employed or registered as a PhD candidate (Department/Research Group)

      A specification of purpose /aim

      Conference participation

      Oral Presentation/Poster

      The title of the presentation/ lecture

      Information regarding supervisor/research group (name, position), and a short recommendation from the supervisor

      Estimated expenses with details including travel budget, conference fee etc.

      Whether you have applied other funding 

      Whether you have received money through the Akademia mobility scheme before, and when, if so.

E everyone must give acknowledgment to Statoil on the talks or posters that are made to the conferences funded by “Akademia” agreement. Regarding visiting scientists UiB applicant should ensure that the guest is introduced in the relevant Statoil environment.
You are encouraged to propose guest lecture at Statoil, in addition to guest lecture at the University of Bergen will be announced for Statoil.

Applications and travel claim forms must be marked "Statoil2012" and sent by email to Katrine Kristiansen (Katrine is located at CIPR Unifob, Allegt. 41., tel. 83645). APPLICATION DEADLINE: 31 AUGUST 2012. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

  Konferanse: Nothern Seas – the European Dimension

Academia Europea inviterer UiB som vert til:

I Egget på Studentsenteret 11. – 13. september

 

Påmelding innen 31. August. Det er kostnadsfritt for ansatte og studenter ved UiB å delta på alle forelesningene. Legg merke til at det i forkant av selve konferansenarrangeres en workshop:

  • Physics and Engineering Section Workshop: Heavy Ions in Science and Health
  • Mandag 10. september kl 09:00-16:00 i seminarrom E, Studentsenteret

  Ny modul i forskningsveiledning frå UPED

Program for universitetspedagogikk kan i samarbeid med rektoratet ved UiB til hausten tilby kurs i phd-veiledning som ein modul i Utviklingsprogram i universitetspedagogikk:

·      Forskningsveiledning - veiledning av doktorgradskandidater

For deltakelse kreves det at en har vært eller er veileder for phd-kandidat. Kursdatoer er 12. og 13. september og 24. Oktober, og for å få godkjent kurset må man delta alle dager. Kursansvarlig er professor Arild Raaheim med bidrag fra professor Berit Rokne og professor Gina Wisker (University of
Brighton). Modulen bygger ikke på andre moduler, men kan innpasses i Utviklingsprogrammet for universitetspedagogikk. De som allerede følger basismodulen i Utviklingsprogrammet for universitetspedagogikk har førsteprioritet. Påmeldingsfrist er 3. september og sidan det brukar vere stor pågang på denne modulen, så ikkje vent med påmelding. For meir informasjon og emnebeskrivelse, sjå kurskalender.

  Seminar om forskningsetikk  2012

 Redelighetsutvalget ved UiB arrangerer seminar i forskningsetikk og årets tema er:

31. oktober - 1. november på Solstrand Hotel & Bad

Redelighetsutvalget arbeider med å finne gode foredragsholdere, men ønsker at alle interesserte setter av dato nå. Utvalget vil komme tilbake med mer informasjon i august.

Målgruppe er forskere ved UiB, men seminaret vil også være er åpent for andre som arbeider med og er interessert i  problemstillingene som tas opp. Også ved andre universiteter og høgskoler. 

  MicroNanoBroker: Helping Industry Connect to European Partners

The Michelsen Centre welcomes you to a workshop on August 29 (11-13) with Dr Liliana Sendler who manages MicroNanoBroker, an EU initiative that helps connecting companies in search of competencies and project partners within micro and nano systems, facilitating both direct R&D cooperation and participation in EU funded research. Read more and register no later than August 27.

  EU calls published

All 7FP-interested researchers should note that many of the last FP7 Calls are now published. You'll find the Call fiches, the final Work Programmes and the Guides for Applicants filed on the Participant Portal. Please follow the site daily, if the call of interest in is not yet published today. Here are some useful links:

·      Cooperation (selected)- ENV

·      ICT

·      Energy

·      Ideas: ERC (StG, AdG)

·      People: MC (ITN)

·      ERANET

To access the Electronic Proposal Submission Service, select your specific call, go to the Electronic Proposal Submission section; choose the sub-scheme you want to apply for from the dropdown list and press "Go". You will then arrive either at the ECAS site (most calls) or at the EPSS start page. Please study the respective user guide document. Register and/or login.

Your proposal will be administered by Liv-Grethe Gudmunsden at FAA (phone 84965); please provide her with the ECAS/EPSS access data and contact her for any questions regarding the online proposal submission and administrative details (A forms). She will also provide you with the PIC code.

You are adviced to register your proposal as early as possible and to start working on the forms (PartA) immediately. You can also upload the proposal draft at once (without that it is submitted).

If you have any questions to the call content and/or need help with proposal preparation don't hesitate to contact Corina Guder (phone 89737).

  Informasjonsmøte Marie Curie Initial Training Networks

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om Marie Curie Initial Training Networks i Oslo den 27 august. Følg denne lenken for informasjon og påmelding (som må skje umiddelbart).

  NTVA Teknologiforum 2012

Norges Tekniske Vitenskapsakedemi arrangerer NTVA Teknologiforum 2012 med tema:

Torsdag 6. september, Lerchendal gård, Strindvegen 2. Trondheim

Norge er en viktig produsent av olje og gass. Vi har ressurser nok til å kunne være en stabil leverandør i lang tid. Nesten all naturgass som utvinnes fra norsk sokkel eksporteres. Argumenter mot utnyttelse av denne ressursen i Norge er primært knyttet til pris og utslipp av CO2. Seminaret vil rette søkelyset mot mulig bruk av naturgass til annet enn som energikilde i Norge. Vil du vite mer om mulig industriell bruk av naturgass i Norge må du melde deg på NTVA Teknologiforum 2012 innen fredag 31. august

STAB

Vi har den glede å ønske 5 nye kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

 

Jone Peter Reistad ble tilsatt som stipendiat i romfysikk for 4 år med virkning fra 01.08.12.

 

 

Arne Skodvin Kristoffersen ble tilsatt som stipendiat i optisk fysikk for 4 år med virkning fra 01.08.12.

 

 

Stamatina Karakitsiou ble tilsatt som stipendiat i nanofysikk for 4 år med virkning fra 01.08.12.

 

 

Aleksander Skjerlie Simonsen ble tilsatt som stipendiat i optisk fysikk for 4 år med virkning fra 01.08.12.

 

Justas Zalieckas  ble tilsatt som stipendiat i eksperimentell partikkelfysikk for 4 år med virkning fra 10.08.12.

 

STUDENTER

 

  Avsluttende mastereksamen

David R. U. Johansen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Sikkerhetsteknologi med oppgaven:

  • Implementation of Improved EDC Combustion Model in the Open LES Code FDS

Onsdag 29. august kl 11:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjarne Paulsen Husted, Høgskolen Stord/Haugesund og Bjørn J. Arntzen.

 

Diego Armando Hernandez Rubio skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystemer med oppgaven:

  • Tape Casting of Lanthanum Chromite

Torsdag 30. august kl 10:15 i rom 316, IFT. Veileder har vært Alex C. Hoffmann.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for pair-produced heavy quarks decaying to Wq in the two-lepton channel at root(s)=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 1     Article Number: 012007   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.012007

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Down-Type Fourth Generation Quarks with the ATLAS Detector in Events with One Lepton and Hadronically Decaying W Bosons PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 3 Article Number: 032001   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.032001

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for the decay modes B-+/- -> h(+/-)tau l PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 1     Article Number: 012004   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.012004

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the top quark mass with the template method in the t(t)over-bar -> lepton plus jets channel using ATLAS data EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 6     Article Number: 2046   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2046-6

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of t(t)over-bar production with a veto on additional central jet activity in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72 Issue: 6 Article Number: 2043   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2043-9

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the charge asymmetry in top quark pair production in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector

o   Author(s): Aad, G.; Abbott, B.; Abdallah, J.; et al. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 6     Article Number: 2039   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2039-5

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for lepton flavour violation in the e mu continuum with the ATLAS detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 6     Article Number: 2040   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2040-z

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the cross section for top-quark pair production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector using final states with two high-p(T) leptons JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 5     Article Number: 059   DOI: 10.1007/JHEP05(2012)059

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Determination of the Strange-Quark Density of the Proton from ATLAS Measurements of the W -> lv and Z -> ll Cross Sections PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 1     Article Number: 012001   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.012001

o   Svensen, Oyvind; Kildemo, Morten; Maria, Jerome; Stamnes J; Frette Oyvind: Mueller matrix measurements and modeling pertaining to Spectralon white reflectance standards OPTICS EXPRESS  Volume: 20   Issue: 14   Pages: 15045-15053

o   Bhatt, Megha; Mall, Urs; Bugiolacchi, Roberto; Ullaland K et al.: Lunar iron abundance determination using the 2-mu m absorption band parameters ICARUS  Volume: 220 Issue: 1   Pages: 51-64   DOI: 10.1016/j.icarus.2012.04.010

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Gluinos in Events with Two Same-Sign Leptons, Jets, and Missing Transverse Momentum with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=7 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 24     Article Number: 241802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.241802

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of inclusive two-particle angular correlations in pp collisions with the ATLAS detector at the LHC JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 5     Article Number: 157   DOI: 10.1007/JHEP05(2012)157

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Jet mass and substructure of inclusive jets in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS experiment JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 5     Article Number: 128   DOI: 10.1007/JHEP05(2012)128

o   Walsh, B. M.; Haaland, S. E.; Daly, P. W.; et al.: Energetic electrons along the high-latitude magnetopause ANNALES GEOPHYSICAE  Volume: 30   Issue: 6   Pages: 1003-1013   DOI: 10.5194/angeo-30-1003-2012

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Supersymmetry in Events with Three Leptons and Missing Transverse Momentum in root s=7 TeV pp Collisions with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 26     Article Number: 261804   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.261804

o   Csernai, L. P.; Mocanu, G.; Neda, Z.: Fluctuations in hadronizing quark gluon plasma PHYSICAL REVIEW C  Volume: 85   Issue: 6     Article Number: 068201   DOI: 10.1103/PhysRevC.85.068201

o   Zhou, Dai-Mei; Limphirat, Ayut; Yan, Yu-liang; Csernai, Laszlo P. et al.: Higher-moment singularities explored by net-proton nonstatistical fluctuations PHYSICAL REVIEW C  Volume: 85   Issue: 6     Article Number: 064916   DOI: 10.1103/PhysRevC.85.064916

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for resonant WZ production in the WZ -> lvl ' l ' channel in root(s)=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 11     Article Number: 112012   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.112012

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a Light Higgs Boson Decaying to Long-Lived Weakly Interacting Particles in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 25     Article Number: 251801   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.251801

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the W W cross section in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector and limits on anomalous gauge couplings PHYSICS LETTERS B  Volume: 712   Issue: 4-5   Pages: 289-308   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.05.003

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: Multi-strange baryon production in pp collisions at root s=7 TeV with ALICE PHYSICS LETTERS B  Volume: 712   Issue: 4-5   Pages: 309-318   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.05.011

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for new particles decaying to ZZ using final states with leptons and jets with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions PHYSICS LETTERS B  Volume: 712   Issue: 4-5   Pages: 331-350   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.05.020

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for FCNC single top-quark production at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 712   Issue: 4-5   Pages: 351-369   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.05.022

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Pair Production of a Heavy Up-Type Quark Decaying to a W Boson and a b Quark in the lepton plus jets Channel with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 26     Article Number: 261802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.261802   Published: JUN 26 2012

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Study of CP violation in Dalitz-plot analyses of B-0 -> K+ (K-Ks0), B+ -> K+ K-K+, and B+ -> (KsKsK+)-K-0-K-0 PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 11     Article Number: 112010   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.112010

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Initial-state radiation measurement of the e(+)e(-) -> pi(+)pi(-)pi(+)pi(-) cross section PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 11 Article Number: 112009   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.112009

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for supersymmetry in pp collisions at root s=7 Te V in final states with missing transverse momentum and b-jets with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 11     Article Number: 112006   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.112006

o   Vafaei, Mohammad T.; Kvamme, Bjorn; Chejara, Ashok; Jermai, Khaled: Nonequilibrium Modeling of Hydrate Dynamics in Reservoir ENERGY & FUELS  Volume: 26   Issue: 6   Pages: 3564-3576   DOI: 10.1021/ef300348r

o   Phan Van Cuong; Kvamme, Bjorn; Kuznetsova, Tatiana; Jensen, BJornar:  Molecular dynamics study of calcite, hydrate and the temperature effect on CO2 transport and adsorption stability in geological formations MOLECULAR PHYSICS  Volume: 110   Issue: 11-12   Special Issue: SI   Pages: 1097-1106   DOI: 10.1080/00268976.2012.679629

o   Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: J/psi production as a function of charged particle multiplicity in pp collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 712   Issue: 3   Pages: 165-175   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.04.052

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the polarisation of W bosons produced with large transverse momentum in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS experiment EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 5 Article Number: 2001   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2001-6

o   Worsfold, S. Morgan; Amyotte, Paul R.; Khan, Faisal I., Eckhoff, Rolf K.; et al.: Review of the Explosibility of Nontraditional Dusts INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH  Volume: 51   Issue: 22   Pages: 7651-7655   DOI: 10.1021/ie201614b

o   Simonsen, A. S.; Sorngard, S. A.; Nepstad, R.; Forre, M.: Direct two-photon double ionization of H-2 PHYSICAL REVIEW A  Volume: 85   Issue: 6     Article Number: 063404   DOI: 10.1103/PhysRevA.85.063404

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for heavy vector-like quarks coupling to light quarks in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 712 Issue: 1-2   Pages: 22-39   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.03.082

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for contact interactions in dilepton events from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 712 Issue: 1-2   Pages: 40-58   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.04.026

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for same-sign top-quark production and fourth-generation down-type quarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 4     Article Number: 069   DOI: 10.1007/JHEP04(2012)069

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Observation and study of the baryonic B-meson decays B -> D(*) p(p)over-bar (pi)(pi) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 9     Article Number: 092017   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.092017

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the production cross section of an isolated photon associated with jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 9     Article Number: 092014   DOI: 10.1103/PhysRevD.85.092014

o   Tsuji, Takeshi; Johansen, Tor Arne; Ruud, Bent Ole; et al.: Surface-wave analysis for identifying unfrozen zones in subglacial sediments GEOPHYSICS  Volume: 77   Issue: 3  Pages: EN17-EN27   DOI: 10.1190/GEO2011-0222.1

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of inclusive jet and dijet production in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 1 Article Number: 014022   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.014022

o   Haaland, S.; Eriksson, A.; Engwall, E.; et al.: Estimating the capture and loss of cold plasma from ionospheric outflow JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117 Article Number: A07311   DOI: 10.1029/2012JA017679

o   Ndo, Valery Mezoui; Owono, Luc Owono; Piraux, Bernard; Forre, Morten; et al.: Nuclear interference processes in the dissociation of H-2(+) in short vuv laser fields PHYSICAL REVIEW A  Volume: 86   Issue: 1 Article Number: 013416   DOI: 10.1103/PhysRevA.86.013416

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.