Fredag 7. september 2012

Fra instituttledeR

 

Forrige fredag gjorde Thomas Gjesteland en glimrende jobb da han talte på vegne av vårens nye doktorer ved UiB under doktorpromosjonen i Haakonshallen, se oppslag på UiBs aktueltsider.

Vårsemesteret 2012 ble det altså satt ny rekord i antall kreerte doktorer ved UiB i løpet av ett semester, og 2012 ligger også an til å bli årsbeste. Det gjelder også for vårt fakultet. Men deretter er det grunn til å rope et varsku. Prognosene fremover for de nærmeste årene viser at antall nye doktorgrader ved vårt fakultet ser ut til ned som følge av at det har vært færre stipendiatstillinger tilgjengelig. Veilederkapasiteten er økende ved IFT, sannsynligvis også ved fakultetet, og det er kritisk  at Kunnskapsdepartementets tillyste økte forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag hvor det også er et dokumentert behov for flere kandidater, nå følges opp med stipendiatstillinger.

  Foto: Thor Brødreskift

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  MNF Horisontforelesning

Alle er velkomne til fakultetets Horisontforelesning med forskningsdirektør Sergio Bertolucci på CERN:

o   Higgs boson discovery

I dag fredag 7. september kl 11:00 i Egget på Studentsenteret. Her er det svært naturlig med sterk representasjon fra IFT!

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar med samtale mellom Bent Sørensen (Roskilde) og Sven Kullander (Uppsala):

o   Risiko i energiforsyning og energisystemer

Neste fredag 14. september kl 09:00 i Auditorium B i Auditoriefløyen, Allégt. 55. Kaffe og noe å bite i fra kl 14:00.

  Omrokkeringer i administrasjonen – økonomi og studier

Som de fleste vet flytter Harald Godø Gjerdahl og familien til Oslo om ikke så lenge. I påvente av at noen tilsettes fast i stillingen som økonomikonsulent på instituttet etter Harald vil Jan Halvard Valderhaug ha denne stillingen. Han vil utføre de fleste arbeidsoppgaver som dagens økonomikonsulent, bortsett fra reiseregningen og timelister.

Reiseregninger og timelister skal fremover leveres til Kristine Indahl Helle. Kristine beholder ansvar for emneeksamener og timeplaner ved instituttet, mens andre studierelaterte oppgaver håndteres av Terje Finnekås og Hanne Israelsen.

  Brannvernkurs

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Dette er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften. Det arrangeres i høst kurs som går over 2 timer; 1time teori og 1 time praktisk slukking. Kursene arrangeres i Studentsenteret  til følgende tider:

o   27.09     Seminarrom B,kl.09-10.00  teori
             10.00-11.00 praktisk slukking

o   25.10     Seminarrom B,kl.09-10.00 teori
             10.00-11.00 praktisk slukking

o   22.11     Seminarrom B,kl.09-10.00 teori
             10.00-11.00 praktisk slukking

Vi sender samlet påmelding fra instituttet, og på grunn av stor pågang på kursene må vi sette intern påmeldingsfrist til mandag 10.9 kl. 12.00. Påmelding sendes til Grete.

  Seminar: Forskningsbasert innovasjon: Fremtidens næringsliv?

NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI Norwegian Academy of Technological Sciences

NTVA

Description: BTO_logo

NTVA i samarbeid med Tekna, CMR og BTO inviterer til kveldsseminar i Bergen :

o   Forskningsbasert innovasjon: Fremtidens næringsliv?

Tirsdag 25. september kl 16:00–21:00 i VilVite-senteret, Thormøhlensgate 51 på Marineholmen, Bergen:

Ordstyrer: Randi E. Taxt, Nestleder BTO

16:00

Velkommen 
Jan S Johannessen, Styremedlem og leder for programkomiteen i Bergen, NTVA

16:00

Fører en Innovasjonsmelding til mer innovasjon? 
Marianne Harg, President i Tekna

16:20

Innovasjon fra forskningsbasert teknologi 
Christopher Giertsen, Direktør forretningsutvikling i CMR

16:40

Guiding Good Ideas – Bli med å skape morgendagens næringsliv! 
Anders Haugland, Administrerende direktør i BTO

17:00

Bærekraftig økosystem for innovasjon – erfaringer ved NTNU 
Johan E. Hustad, Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner ved NTNU (Ikke endelig bekreftet)

17:20

Pause

17:50

Statoils rolle som innovasjonsmotor 
Per Sandberg, Innovasjonsdirektør i Statoil: (Ikke endelig bekreftet)

18:10

Innovasjon - muligheter og barrierer fra en bedrifts ståsted 
Ivar Horneland Kristensen, Generalsekretær i Tekna

18:30

Hvorfor tar banken ansvar for innovasjon 
Erik M. Throndsen, regiondirektør for næringsliv i Hordaland, Sparebank1 SR-Bank

18:50

Oppsummering 
Geir Anton Johansen, NTVA/ Leder for Institutt for fysikk og teknologi ved UiB

19:00

Middag

 

 

Målgruppe er spesielt ledere i forskningsinstitusjoner, industri, virkemiddelapparatet, bank og finans, samt politikere, forskere og andre som har interesse for dette viktige temaet. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 20. september for de som vil delta på middagen.

PhD

 

  MNF490 høsten 2012

MNF490 – Vitenskapsteori med etikk starter opp 24. september. Mer informasjon om emnet her.

IFT i media

  Ny bok fra IFTs akustikkgruppe

Vi gratulerer Spiros Kotopoulis, Anthony Delalande, Olav Rune Godø og Michiel Postema som nylig har forfattet boken Micro-acoustics in marine and medical reserach. Abstract:

Acoustic imaging has existed for almost 100 years. It is the most popular imaging modality in earth science, biomedicine, and fisheries. In living organisms, sound fields interact with microstructures, creating typical acoustic responses. These so-called acoustic fingerprints enable the identification, characterisation, discrimination and quantification of, e.g., species, tissue types, and diseases. Under specific conditions, acoustic signals can be used to manipulate or even disrupt microstructures and to impact natural vocalisation in terrestrial and marine animals.

Yet, despite our vast knowledge on the propagation of sound, little is understood about the interactions of sound with microstructures in biomaterials or how sound effects an animal response.

The 1st workshop on micro-acoustics in marine and medical research brought together research professionals with particular expertise on this topic and with diverse backgrounds including agricultural engineering, cell biology, marine biology, electrical engineering, gastroenterology, and astrophysics. The workshop was organised by the University of Bergen and the Institute of Marine Research (IMR). It took place at the IMR and the research vessel G.O. Sars, located in Bergen, Norway, on the 7th and the 8th of December, 2011. The outcomes are presented in this book. Each chapter treats a marine or medical application of the evolving field that we dubbed micro-acoustics. To prevent confusion with surface-acoustic-waves research (microacoustics), we added a dash.

Although the workshop had been initiated to exchange ideas and to define future perspectives, the most important finding was that marine and medical acoustics research communities can mutually benefit from close collaborations.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Study of (B)over-bar -> X(u)l(v)over-bar decays in B(B)over-bar events tagged by a fully reconstructed B-meson decay and determination of vertical bar V-ub vertical bar PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86 Issue: 3 Article Number: 032004   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.032004

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for the decay B-s(0) -> mu(+)mu(-) with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 713   Issue: 4-5   Pages: 387-407   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.06.013

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for new phenomena in final states with large jet multiplicities and missing transverse momentum using root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11 Article Number: 099 DOI: 10.1007/JHEP11(2011)099

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.