­­­

Fredag 14. september 2012

Fra instituttledeR

Torsdag i forrige uke var en spesiell dag ved instituttet. Da fikk vi besøk av to filantroper som har betydd og vil bety mye for forskning (og utdanning!) innen naturvitenskap og medisin: Trond Mohn og Fred Kavli, se omtale under. Det er en ære å ha slikt besøk og jeg vil bare gjenta det som tidligere er sagt - vi er mange som ønsker ny avtale mellom Bergen Forskningsstiftelse og UiB på plass snarest mulig slik at vi kan bruke slike virkemidler i strategisk utvikling av vår virksomhet. Takk til Bodil Holst for hennes initiativ for å få dette besøket til!

Takk også til Anna Lipniacka for å på kort varsel steppet inn for forskningsdirektør Sergio Bertolucci på CERN, som på grunn av flystreik ikke kunne komme å holde Horisontforelesningen sist fredag. Og takk til Jan Vaagen og Laszlo Csernai for innsatsen under den 24. årlige konferansen som Academia Europea valgte å legge til Bergen.

God helg til alle,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Stort filantropbesøk IFT

Forrige uke ble som kjent årets Kavlipriser i astro-, nevro- og nanovitenskap utdelt i Oslo. Prisvinnerne i de to siste vitenskapsgrenene ble behørig feiret, også ved UiB. Midt i feiringen organiserte Bodil Holst et møte med Trond Mohn og Fred Kavli ved IFT.  I tillegg til Bodil deltok Per Osland og Jan Petter Hansen fra instituttet, Kåre Rommetveit fra Bergen Forskningsstiftelse og Thomas E. Everhart fra Kavlistiftelsen.  

I et to timer langt møte fikk våre gjester også en omvisning på nanolaboratoriene som Trond Mohn har bidratt vesentlig til. Per Osland orienterte kort om forskningen i BFS-prosjektet til Heidi Sandaker, som overlapper med Kavli sin fascinasjon for astrovitenskap.  I samtalen forøvrig understreket både Trond Mohn og Fred Kavli gang på gang hvor viktig den grunnleggende forskningen i realfag er og de fortalte at det å kunne bidra til forskning slik de gjør og på den måten komme i kontakt med akademia oppleves som en stor glede for dem selv.

 Bodil Holst flankert av Trond Mohn og Fred Kavli.

  Felles karakterbeskrivelser for masteroppgaver

Instituttledelsen får jevnlig frustrasjonsmeldinger fra veiledere og medlemmer i eksamenskommisjonen som går på forhold knyttet til karaktersetting av mastergradsoppgaver. I regi av Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag er det nå utarbeidet nye felles karakterbeskrivelser for masteroppgaver i MNT–fagene. Instituttledelsen oppfordrer sterkt til deltakelse på et miniseminar om implementering av de nye rutinene om denne saken:

  • Onsdag 19. september 10:15 – 12:30, Aud. A, Allégaten 66, Auditoriefløyen

I forbindelse med seminaret, vil leder av arbeidsgruppen som utarbeidet beskrivelsene, Carl Henrik Gørbitz, UiO, holde en presentasjon av arbeidet som er gjort. Gørbitz vil gi en oppsummering av arbeidet til gruppen med gjennomgang av bl.a. karakterbeskrivelsene, veileder- og sensorveiledninger samt sensurskjema. Han vil også komme med noen synspunkter på bruk av karakterskalaen. Det blir lagt opp til diskusjon etter at presentasjonen er avholdt. Alle vitenskapelige ansatte som veileder masterstudenter oppfordres til å delta på seminaret. Dere kan også invitere de dere bruker som eksterne sensorer til mastergradsvurderingene. Mer informasjon.

  Forskningsdagene 2012

http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2012/09/klare-for-forskningsfest

  Konferanse om offshore vind

Forskingssenteret NORCOWE og Arena NOW arrangerer en konferanse om offshore vind med fokus på måleteknikk, drift og kontroll av vindparkar. Konferansen går 19. september i Bergen og masterstudenter og tilsette ved UiB deltar gratis.

Påmelding via påmeldingsskjema så raskt som mulig.

  IFT Strategi- og HMS-dag

Alle fast tilsatte ved instituttet må holde av hele mandag 26. november for instituttets årlige strategi- og HMS-dag. Det er obligatorisk oppmøte for alle som ikke er i permisjon, på forskningstermin eller har andre svært gode grunner for fravær. Begivenheten vil finne sted på et av byens hoteller og begynner med frokost kl 09:00 og avsluttes med (jule)middag kl 17:00. Vi vil ha følgende tema i år:

·      Status om oppfølging av instituttets strategiplan 2011-15

·      Senter for fremragende utdanning/ rapport fra utvalget som evaluerer laveregradsundervisningen

·      IFT Alumni

·      HMS med spesiell fokus på laboratoriene

Det vil bli både foredrag, gruppearbeid og god til samtaler og diskusjoner. Sett av tiden!

PhD

 

  Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economical support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Funding for the following activities can be applied for:

A)   Research stay at a foreign University or research institution

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc (we don't cover the conference fee)

C)  Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

D)  Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

E)   Research courses in science subjects.

The doctoral training activity must be completed within 01.12.2012. Download the application form and send the application to Kristine Indahl Helle (room 348) by the deadline, which is 24.09.12.

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

  Avsluttende mastereksamen

Stine Faugstad skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi med oppgaven:

  • Efficiency Benchmarking of Large Scale Natural Gas Liquefaction Cycles

Torsdag 20. september kl 10:15 i rom 456, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Bjørn Kvamme og Inge Lund Nilsen (Kanfa Aragon).

  Den store semesterfesten

Nye og gamle studenter og ansatte ønskes hjertelig velkommen til “DEN STORE SEMESTERFESTEN”! Det blir knall program med informasjon om instituttet der også to tidligere studenter vil fortelle om deres erfaringer med studiene og overgangen til arbeidslivet. Dette er en gylden sjanse til å møte og bli kjent med nye ansikter ved instituttet! Mat blir servert. Baren blir åpnet.

  • Hvor: Bachelorrommet (359) i 3. etg på instituttet.
  • Når: Fredag 4. oktober, kl. 15.00

Her har ansatte og masterstudenter en spesiell oppgave i å bidra til at bachelorstudentene finner seg godt til rette og blir kjent med instituttets mangfold. Sett av tiden. Takk til Fagutvalget for initiativet til arrangementet som ble svært vellykket i fjor.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Cross sections for the reactions e(+)e(-) -> K+K-pi(+)pi(-), K+K-pi(0)pi(0), and K+K-K+K- measured using initial-state radiation events PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 1 Article Number: 012008 DOI: 10.1103/PhysRevD.86.012008

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.