Fredag 21. september 2012

Fra instituttledeR

I tråd med instituttets strategiplan har et utvalg nå vurdert og foreslått tiltak til endringer og forbedringer av grunnutdanningen i fysikk ved IFT. I sin rapport foreslår de mulige modeller som går fra å endre dagens modell slik at studentene kommer tidligere i gang med fysikk, til å legge alle kort på nytt med nye grunnkurs der teori og laboratorieøvelser integrert. Vi ønsker en best mulig prosess videre og vil derfor bruke tid på denne saken på vårt Strategi- og HMS-seminar 26. november der alle ansatte skal være med. Takk for godt utført arbeid til utvalget: Jan Petter Hansen (leder), Bodil Holst, Kjellmar Oksavik og studentene Kristoffer Johansen og Agnethe Olsen.

God helg i godt vær,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Horisonter

Alle er velkomne til Horisontforelesning med Lynn Rothschild, NASA:

·      Innovation in Space Discoveries: Is There Life Out There?

Torsdag 27. september kl 15:00 i Egget, Studentsenteret

  Året Birkelandspris går til tidligere IFT-student

Description: DrYaras Birkelandpris for 2012 på 100.000 kroner går til Dr Yun Cheng (bildet) for hennes doktorgradsavhandling "Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion reactions". Professor Laszlo Csernai ved IFT har vært hennes veileder. Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad vil overrekke prisen på Det Norske Videnskaps-Akademi i forbindelse med Birkelandforelesningen 20. september. Yun Cheng disputerte i 2010 og er nå Assoc. Professor ved Central China Normal University i Wuhan i Kina.

Ved tildeling av prisen legger fagkomiteen vekt på at det vitenskapelige innholdet i oppgaven bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og innovasjon. Prisen skal fokusere på miljø og teknologi, og skape interesse for tverrfaglig forskning og utvikling.

Vi gratulerer!

  Forskningsdagene 2012 i Bergen

Forskningsdagene i Bergen er i gang og ved en feil ble annonseringen noe stemoderlig i forrige fredags utgave av IFT-posten. Besøk websiden for fullstendig oversikt av program og arrangementer. Tirsdag 25. september blir det myter og fakta i Tivoli på Det akademiske kvarter. Vår egen Ragnhild Schrøder Hansen vil da, sammen med Jobin Varughese og Jarle Diesen, vise hva som er sant og hva som bare er myter.

  Fund your risky ideas with FET-Open Track!

Within the FP7 ICT Cooperation programme, the Future and Emerging Technologies (FET) scheme acts as the pathfinder for mainstream ICT research. FET-Open is specifically designed to be open and responsive to fresh thinking. With the Objective ICT-2013.9.5 called Xtrack (FP7-ICT-2013-X) ideas get supported which would not be supported elsewhere in the ICT Work programme. It seeks:

·       foundational breakthroughs within a clear long-term vision that is far beyond the state of the art;

·       novelty coming from new, high-risk ideas rather than from the refinement of current ICT approaches;

·       new inter-disciplinary collaborations.

The funding scheme is STREP (Small and medium-scale focused research projects; cooperative), usually 2-3 years duration, and the indicative budget distribution is EUR 15 million. Submission and evaluation are continuous, with final deadline 29 January 2013.

There is a new and lighter submission process with one-stage submission scheme. The project proposal is max. 10 pages, the evaluation faster and the project implementation simpler. This pilot bridges to the implementation of the FET Open Scheme in Horizon2020. Get in touch with the Division of Research Management for any help: Corina Guder (555 89737) or Anja Hegen (555 82012).

  Utlysning av forskerutveksling mellom UiB og University of Washington (UW)/ Memorial University (MU)

Utlysningen gjelder vitenskapelige ansatte og dr. gradsstudenter innen alle fagområder. Oppholdet kan benyttes til forskning, undervisning eller en kombinasjon etter avtale med mottakerinstitusjonen. Utlysningen kan lastes ned her. Frist for å sende søknad til instituttet er frist fredag 2. november.

  The voice of an angel med fysiker og komiker Helen Arney

Denne lørdagen kl 20.00 presenterer Studentersamfunnet i samarbeid med Forskningsdagene fysiker/ komiker Helen Arney med sitt show The Voice of an Angle. Mer informasjon om showet finner dere her.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkomne til instituttet:

Prof. Ludvig Muren ved Århus Universitet er tilsatt som Prof. II medisinsk fysikk for stråleonkologi i 3 år fra 1. juli 2012. Brorparten av stillingen er finansiert av Helse Bergen. Ludvig vil sammen med Renate Grüner og flere andre på instituttet, delta i å utvikle samarbeidet mellom IFT og Haukeland Universitetssykehus. Han vi ha ansvar for et nytt emne i strålingsterapi som sammen med PHYS212 Medisinsk fysikk og teknologi vil utgjøre den obligatoriske delen av studieretningen med samme navn.

STUDENTER

 

Søknadsfrist for reise- og seminarstøtte for masterstudenter, høsten 2012

Har du reist eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse/seminar høsten 2012? Da kan du søke om støtte (maks. kr. 7500,- for hele masterstudiet). Se mer informasjon og last ned søknadsskjema. Reisen det søkes støtte for må finne sted mellom 1. september 2012 og 1. desember 2012. Ferdig utfylt søknad kan sendes/leveres til Kristine Indahl Helle innen tirsdag 1. oktober. Søknader som mottas etter fristen, vil ikke bli behandlet.

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

  Avsluttende mastereksamen

Diego Armando Hernandez Rubio skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi med oppgaven:

  • Tape Casting of Lanthanum Chromite

Mandag 24. september kl 08.15 i rom 292, IFT. Veileder har vært Alex C. Hoffmann.

IFT i media

For at vi skal få med oss alle oppslag og innslag i media, er det viktig at alle ansatte og studenter gir oss tips. Vi trenger i så fall vite navn på alle som er nevnt/ intervjuet ved IFT, tittel og lenke, samt kanal og tidspunkt. For oppslag kun på papirform, ber vi om å få sendt med en skannet pdf av oppslaget. Merk at de fleste aviser etc. på forespørsel sender en pdf fra intervjuer, debattinnlegg eller hva det måtte være.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

·       Eder, S.D.; Reisinger, T.; Greve, M.M.; Bracco, G.; Holst, B.: Focusing of a Neutral Helium beam Below one Micron New Journal of Physics  Volume: 14 Issue: 7   Pages: 073014 (12 pp.) DOI: 10.1088/1367-2630/14/7/073014

·       ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for tb Resonances in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 8 Article Number: 081801 DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.081801

·       ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for heavy neutrinos and right-handed W bosons in events with two leptons and jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 72 Issue: 7 Article Number: 2056 DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2056-4

·       ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: A search for t (t)over-bar resonances with the ATLAS detector in 2.05 fb(-1) of proton-proton collisions at root s=7 TeV

·       EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 72 Issue: 7 Article Number: 2083   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2083-1

·       ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of tau polarization in W -> tau nu decays with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72 Issue: 7 Article Number: 2062 DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2062-6

·       Mason, G.; Ferno, M. A.; Haugen, A.; et al.: Spontaneous counter-current imbibition outwards from a hemi-spherical depression JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 90-91 Pages: 131-138 DOI: 10.1016/j.petrol.2012.04.017

·       ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Inclusive search for same-sign dilepton signatures in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 10 Article Number: 107 DOI: 10.1007/JHEP10(2011)107

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.