Fredag 28. september 2012

Fra instituttledeR

Vi oppfordrer representanter fra alle forskningsområdene ved instituttet å sørge for at det er noe tilstede ved den store semesterfesten fredag om én uke, både ansatte, PhD- og masterstudenter. Prioriter dette og bli med oss slik at bachelorstudentene kan få bli bedre kjent med instituttet og lettere kunne velge retning på et eventuelt masterstudium.

Det er for øvrig Kristine Indahl Helle som fra denne utgaven av, redigerer og publiserer IFT-posten. Ta derfor kontakt med Kristine om mulig stoff til IFT-posten.

Beste hilsen
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Arbeid med vedlikehold av fasade, vinduer og tak i sydfløyen

Fra 1.10 vil det bli arbeider med vedlikehold på sydfasaden i sydfløyen. Arbeidet som skal utføres er:

·      Rigging av stillas m/ inndekking på en del av fasade på sør fløyen (mot villaen)

·      Utbedring av sålbenker samt murpuss av sprekker i fasade.

·      Demontering av vindusbeslag og fugeskum rundt vinduer.

·      Vinduer fuges på nytt med nye beslag.

·      Utbedring av takbelegg.

 

Det må påregnes noe støy i forbindelse med rigging av stillas. Der hvor stillas rigges henstiller vi til brukerne av kontorer å holde vinduer forsvarlig lukket i perioden arbeider pågår.

Arbeidet forventes å være ferdig ca. uke 45.

 

  Ny renholdsleverandør fra mandag 01.10

UiB har inngått nye avtaler om renholdstjenester. For driftsområde 3, som vårt bygg tilhører, er renholdsleverandøren "Ren Pluss" valgt.

Fra mandag 1. oktober vil Ren Pluss overta renhold av bygget. I den forbindelse vil det bli noen endringer i rutiner, blant annet:

Renhold av kontorer 1 gang i uken

Brukere må selv tømme papiravfall i containere på bossrommet

Renholdsplaner er under innkjøring og tilpassing, denne prosessen vil ta inntil 3 måneder. I en overgangsperiode trenger renholderne litt tid å gjøre seg kjent i bygningen. Vi håper at renholderne blir godt mottatt og at alle viser litt tålmodighet til alt er på plass.

Mer informasjon om endring i renholdsrutiner finnes her.

 

  IT-tjenester ute av drift 28.-30. september

Helgen 28.-30. september blir lagringstjenestene for hjemmekataloger ute av drift. Dette påvirker mange av IT-avdelingens tjenester. Vi anbefaler at ingen jobber denne helgen og at man logger seg ut og/eller slår av PC-en før man går hjem fredag!

Arbeidet starter opp fredag 28. september klokken 22:30 og vil være ferdig i løpet av søndag 30. september. Det er vanskelig å anslå nøyaktig tid for når arbeidet er ferdig. Det vil bli lagt ut driftsmelding når alt er oppe igjen.

IT-avdelingen skal denne helgen flytte hjemmekatalogene for alle ansatte og studenter til ny lagringsløsning. Dette er katalogene som er montert under et "stasjonsnavn" (voss, takvam, hallingskeid, finse, gol, ustaoset) og omtales gjerne som "Unix-hjemmekatalogen". Hjemmekatalogene vil bli utilgjengelige i hele perioden. Dette fører også til at e-post vil bli lagt i kø, og levert når lagringstjenestene er i gang igjen.

For de som bruker ukl-samba (dette gjelder hovedsakelig Mac-klienter som er satt opp med litt hjelp ved oppsett av IT-avdelingen), så vil de måtte bytte til å bruke "stasjonsnavn" etter 30. september. For hjelp til dette, kontakt BRITA på telefon 55 58 47 00 eller via issue-tracker.

For noen få brukere kan noen tegn i fil- og mappenavn bli forandret til "rare" tegn som en følge av flyttingen. Se mer informasjon om dette her.

  Seminar: Internasjonalisering og undervisningsspråk

Beskrivelse: Beskrivelse: Merke Språk ved UiBAlle er velkomne til halvdagsseminar om språk ved UiB:

 

tirsdag 16. oktober kl. 9.00-13.00 i Stort auditorium (2144), Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Språk og heving av språkkompetanse er et viktig tema både i meldingen «I pose og sekk» og i universitetets handlingsplan for internasjonal virksomhet.  

Hvilke utfordringer oppstår når internasjonaliseringen av universitetet øker, og hvilke krav blir stilt til studenter og ansatte? Seminaret er åpent for alle interesserte .

Innledere er: Daniel Jung, Nina Langeland, Gunn Mangerud og Harald Kryvi. De kommer fra ulike fagmiljøer ved UiB, og vil bidra med ulike innfallsvinkler til temaet.

  Etikk til frokost: OPEN ACCESS – Etiske utfordringer 

Alle er velkomne til seminar om etikk i regi av UiB:

Frokostseminar om Open Acces

Onsdag 3. oktober kl. 08.00–10.00 i "Egget", Studentsenteret.


UiB oppfordrer sine ansatte til åpen publisering.
Frokostseminaret vil ta for seg ulike etiske utfordringer knyttet til åpen publisering, både for den individuelle forsker samt forskersamfunnet i et mer globalt perspektiv.

PhD

 

  Disputas før jul?

Vi minner om at siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i inneværende semester, er onsdag 3. oktober. Da må din veileder ha forslag til opponenter klart ved innlevering. Siste mulige disputasdato før sommeren er tirsdag 18. desember.

STUDENTER

 

  Velkommen til den store semesterfesten

Nye og gamle studenter og ansatte ønskes hjertelig velkommen til Den store semesterfesten! Dette er en gylden sjanse til å møte og bli kjent med flere på instituttet!

·      Hvor: Bachelorrommet (359) i 3. etg på instituttet.

·      Når: Fredag 5. oktober, kl. 15.00

Det blir spennede program med der instituttleder informerer kort om instituttet, de ulike forskningsområdene og mulighetene for mastergradsprosjekt. Så får vi besøk av to tidligere studenter som har vært noen år i arbeid etter endt studium: Andreas Engeberg fra Aker Solutions og Hilde Nesse Tussøy fra Sjøkrigsskolen. De vil fortelle om deres erfaringer med studiene og overgangen til arbeidslivet – samt at de er oppfordret til å komme med gode tips til bachelor- og kommenede masterstudenter. Deretter serverer vi eksotisk middag fra vår egen kantine. H-bar åpner også.

Her har ansatte og masterstudenter en spesiell oppgave i å bidra til at bachelorstudentene finner seg godt til rette og blir kjent med instituttets mangfold. Takk til Fagutvalget for initiativet til arrangementet som ble svært vellykket i fjor.

  h-bar

H-bar er åpen i dag 19.00 – 01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

  • Hansen, Jan Petter og Giske, Jarl: Finnes det liv der ute? På HØYDEN 26. september og på trykk i Bergens Tidende, onsdag 26. september.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Precise measurement of the e(+)e(-) -> pi(+)pi(-)(gamma) cross section with the initial-state radiation method at BABAR PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 3     Article Number: 032013   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.032013  

 

o   Csernai, L. P.; Eyyubova, G.; Magas, V. K.: New method for measuring longitudinal fluctuations and directed flow in ultrarelativistic heavy ion reactions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 86   Issue: 2     Article Number: 024912   DOI: 10.1103/PhysRevC.86.024912

  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Pair Production of a New b ' Quark that Decays into a Z Boson and a Bottom Quark with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 7     Article Number: 071801   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.071801  

 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: J/psi Suppression at Forward Rapidity in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 7     Article Number: 072301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.072301  

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the W boson polarization in top quark decays with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 6     Article Number: 088   DOI: 10.1007/JHEP06(2012)088  

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau nu in t(t)over-bar events using pp collision data at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 6     Article Number: 039   DOI: 10.1007/JHEP06(2012)039  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.