Fredag 27. januar 2012

Fra instituttledeR

I går sendte vi ut budsjettforslag for 2012 for behandling i instituttrådet. Det er bare å konstatere at dette blir året da instituttets handlingsrom får seg et alvorlig skudd for baugen: På grunn av at vi får beholde langt mindre av dekningsbidrag ved instituttet, må vi budsjettere med det som sannsynligvis er det største underskuddet ved instituttet noen gang (2,9 Mkr). Situasjonen er lik den kollega Anders Goksøyr beskriver for Institutt for biologi i På Høyden denne uken. Resultatene av redusert handlingsrom er de siste årene godt utredet og derfor så godt kjent at det skulle være unødvendig å utbrodere det her.

God helg når så langt kommer,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar om forskningsdrevet innovasjon med premiere på filmen:

·      Den praktiske professor

I dag fredag 27. januar kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og noe å bite i fra kl 14:00.

Bli med og opplev mangfoldet i innovasjon – med professor emeritus Erling Hammer i hovedrollen. Han begynte sin yrkeskarriere som elektriker, men gikk gradene og fikk spisskompetanse i teknisk kybernetikk, elektromagnetisme og målevitenskap. Anvendelsene av hans forskning har vært mangfoldige fra medisinsk teknologi til industrielle målesystemer der han ennå er aktiv.

  Oppdatering om nettverksarbeidet

Vi må forvente noe støy gjennom hele perioden, mest ved starten av en ny etappe. Støyende arbeider vil fortrinnsvis legges til tider før 8.15 og etter 16.00, og i forelesningspausen (mellom hel time og kvart over). Dersom man likevel blir forstyrret under forelesning, eksamen eller lignende gir man beskjed, så vil det tas det hensyn til dette. Arbeidstegninger for 4., 5. og 6. etasje er lagt ut ved tavlen i 5. etasje. Her finner dere også fremdriftsplaner. Det vil foretatt rengjøring etter hvert, og en grundig nedvask ved slutten av prosjektet.

  Energiprisen 2012

Har du en spennende idé innenfor miljøvennlig energi? Vi trenger innovative løsninger for å skape en mer bærekraftig fremtid. Tankesmia Grønn Fase, Olje- og energidepartementet og Tekna deler ut en premie på 50.000 kr til beste idé som fremmer miljøvennlig energi. Mer informasjon.

Studenter og unge forskere oppfordres til å sette sine kreative idéer ut i livet, men først ned på papiret! Søknadsfrist: 1. mars 2012

  Undervisningsfri dag ved fakultetet

Vi ber alle emneansvarlige være oppmerksomme på at 9. februar skal være undervisningsfri ved fakultetet grunnet fagkritisk dag.

  Innovasjonskonferansen Grow 2012

Grow bygger bro mellom næringsliv, offentlig sektor og forsknings- og utviklingsmiljøene. Bli med på Bergensregionens største innovasjonskonferanse:

  • Torsdag 15. mars i Grieghallen

På Grow får du nettverket og kunnskapen som trengs for å lykkes med innovasjon og utvikling. Internasjonale og nasjonale foredragsholdere kommer og utfordrer til nytenking hos gründere og etablerte bedrifter. Lokale suksesshistorier blir presentert, og bedrifter i vekst møter strateger og potensielle investorer. Kunnskap er påfyll, og påfyll gir motivasjon! Ledende analytikere vil presentere sine tanker om utviklingen fremover for deg, og du vil høre mer om hvordan nye tjenester og produkter kan utvikles sammen med dine kunder og brukere. Vi ønsker deg velkommen til en aktiv og energifylt konferanse med foredrag, workshops og speed dating med foredragsholderne. Meld deg på i dag – det er begrensede plasser til redusert pris for studenter.

PhD

 

  Disputaser

Arshak Tonoyan

Ingeniør-fysiker Arshak Tonoyan disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 3. februar kl 13:15 i auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Anna Lipniacka, Bjarne Stugu og Heidi Sandaker.

Master

Torill Rødland Skorve skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystemer med oppgaven:

  • Experimental and Theoretical Study on the Effect of Wall Roughness on the phenomenon “End of the Vortex” in Swirl Tubes

Tirsdag 31. januar kl 10:15 i rom 366, IFT. Veileder har vært Alex C. Hoffmann.

 

Bjarne Hopland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

  • Evaluation of emergency depressurisation at Ula process plant, HP Separator process segment and HP flare system

Tirsdag 31. januar kl 12:15 i rom 366, IFT. Veiledere har vært Bjarne Paulsen Husted, Høgskolen Stord/Haugesund, Evy Thorbjørnsen, BP Norge og Bjørn J. Arntzen

 

Fredrik Larsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

  • Evaluation of Methods for Depressurisation and Time-to-Rupture Calculations of Pressurised Systems Exposed and Unexposed to Fire

Tirsdag 31. januar kl 14:15 i rom 366, IFT. Veileder har vært Bjørn J. Arntzen.

Bachelor

[SKRIV TEKST – Font Verdana 10pt]

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Dilepton Resonances in pp Collisions at root s 7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 107   Issue: 27     Article Number: 272002   DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.272002

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Branching fraction measurements of the color-suppressed decays (B)over-bar(0) to D((*)0)pi(0), D((*)0)eta, D((*)0)omega, and D((*)0)eta ' and measurement of the polarization in the decay (B)over-bar(0) -> D((*)0)omega PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 11     Article Number: 112007   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.112007

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of multi-jet cross sections in proton-proton collisions at a 7 TeV center-of-mass energy EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 11     Article Number: 1763   DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1763-6

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the jet fragmentation function and transverse profile in proton-proton collisions at a center-of-mass energy of 7 TeV with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 71   Issue: 11 Article Number: 1795   DOI: 10.1140/epjc/s10052-011-1795-y

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Properties of jets measured from tracks in proton-proton collisions at center-of-mass energy root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84 Issue: 5 Article Number: 054001   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.054001

·        

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder