Fredag 5. oktober 2012

Fra instituttledeR

Vi gratulerer Bodil Holst og hennes tidligere masterstudent Christian Bergfjord med artikkelen Nettle as a distinct Bronze Age textile plant i Nature-journalen Scientific Reports.  Dette er et glimrende eksempel på at ny teknologi og nye metoder kan bidra til ny viten, ikke bare innen naturvitenskap hvor det er en selvfølge, men også til andre fag. Resultatet har fått mye medieoppmerksomhet og noen av disse er referert under.

Ellers er en milepæl at Helse Vest får 15 mill kr ekstra for å bedre dagens kreftbehandling ved å satse på partikkelterapi. Her spiller også IFT en rolle med vår tverrfaglige forskning og utdanning innen medisinsk fysikk og teknologi. Spennende!

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Emneansvarlige – Frist for å melde inn eksamensdato: 29. oktober

Frist for emneansvarlige for å melde inn eksamensdato for høstens muntlige emner er 29.oktober.

Dette er for at fakultetet skal få lagt inn riktig trekkfrist, to uker før emnets første eksamensdag. Send dato og navn på sensor til Kristine. 

  Faglig-pedagogisk dag 2013

Nok en gang blir fagmiljøene ved UiB inviterte til å komme med forslag til tema de ønsker å forelese i/holde kurs om på neste års Faglig-pedagogisk dag, som blir arrangert fredag 1. februar 2013.

Formålet med dagen er som kjent m.a. å gi lærerne anledning til å bli oppdatert på utviklingen innenfor sine fag og det som skjer på forskingsfronten. De siste årene har flere fagmiljøer satt sammen forelesningsrekker eller "miniseminar" innen et fagområde. Disse tilbudene har vært vellykket, med gode tilbakemeldinger fra både forelesere og lærere, og med godt oppmøte. Det oppfordres derfor til at fagmiljøene fortsetter å utvikle denne praksisen. Nærmere informasjon og innbydelse til å bidra finnes her.

 

  Activities for English speaking staff/guests

In October, The University of Bergen offer a few activities, especially (but not exclusively) for international staff and guests. There is a small fee for participation (pay with credit card at registration), but if anyone has problem with paying by credit card, please contact Signe Knapskog and she will find another way to handle the fee.

  • A guided city tour from Nygårdshøyden to Nordnes,  Read more here
  • A visit to Grieg Museum with musical samples from the highlights of Grieg's music, Read more here

Phd

 

  Yggdrasil-mobilitetsprogram, søknadsfrist 28.november

Yggdrasil, Forskningsrådets mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-studenter og yngre forskere, skal bidra til internasjonalisering av norsk forskning ved å legge til rette for forskningsopphold her i landet. Programmet skal gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for høyt kvalifiserte utenlandske forskerrekrutter og unge forskere innenfor alle fag, og dermed samtidig styrke de involverte norske forskningsmiljøene.

Informasjon om Yggdrasil-mobilitetsprogram for 2013-2014 finner du her. Information in English can be found here.

Søknadsfristen er satt til 28.november.

STUDENTER

 

  Avsluttende mastereksamen

Ellinor Arguilla Svensen skal opp til avsluttende mastergradseksamen med oppgaven:

  • Numerical and experimental study of the vortex length in a gas cyclone

Fredag 12. oktober kl. 10.15 i rom 368. Veileder har vært Alex C. Hoffmann.

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Flere artikler om denne saken i foxnews, Science Daily, Heritage Daily, Ekstra Bladet og Videnskab dk. Papirartikler i Politiken og Fyens Stiftstidende

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.