Fredag 12. oktober 2012

Fra instituttledeR

Denne uken kom evalueringsresultatene for siste runde for de 29 SFF-finalistene. Det er en glede å registrere at både Birkelandssenteret fra Romfysikkgruppen og NORCESS fra CMR Gexcon der vi har Teori, energi og prosessteknologi-gruppen med, begge får topp karakter på alle punkt og ellers rosene omtale. Til uken gjennomføres det intervjuer av finalistene og i november vil resultatet foreligge. Spennende!

Som om det ikke skulle være nok fikk Nikolai Østgaard i går vite at han har fått svært god fagfellevurdering av sin søknad på ERC Advanced Grant, og at panelet har innstilt den for finansiering på relativt sikker plass. Det står det respekt av – gratulerer Nikolai!

God helg
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT Fellesseminar

Neste fellesseminar ved IFT blir fredag om to uker, det blir nærmere annonsert neste fredag. Vi oppfordrer alle til å komme med forslag til foredragsholdere til fellesseminarene (fredager kl. 14), eventuelt til fakultetets horisontserie hvis det er bedre egnet der. Det er spesielt ønskelig med flere foredragsholdere innen anvendt fysikk og teknologi.

Nobelprisen i Fysikk 2012

Serge Haroche

Photo: © CNRS Photothèque/Christophe Lebedinsky

 

 

David J.Wineland

Photo: © NIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets nobelpris går nok en gang til forskere fra fagområdet atomær og optisk fysikk: Prisen ble denne uken tildelt Serge Haroche (Paris) og David J. Wineland (Boulder, Colorado) for utvikling av banebrytende eksperimentelle metoder som har muliggjort manipulering av enkle kvantesystemer.                                                                                       

Serge Haroche har utviklet metoder for å måle og manipulere kvantetilstander i Rydbergatomer og "individuelle" fotoner som vekselvirker. Eksperimentene er utført i kaviteter som tillater at mikrobølgefotoner beholder sine kvanteegenskaper så lenge at grunnleggende kvanteegenskaper er bevart. Populært sagt tillater målingene å måle enkeltfotoner uten å ødelegge dem. Haroche besøkte UiB for bare en måned siden da han holdt foredrag Kavlisymposiet.

David Wineland får prisen for eksperimenter med atomer og ioner som er fanget i en atom- (ione) felle. Når et fåtall (2-100) atomer er fanget i en felle satt opp av elektromagnetiske felter kan unike kvantemekaniske egenskaper som superposisjon og sammenfiltring påvises. Påvisning og manipulering av de forskjellige kvantemekaniske frihetsgradene er forskning som også motiveres ved muligheten for å utvikle kvantedatamaskiner.

Årets nobelpris er dermed en anerkjennelse av grunnleggende nysgjerrighetsdrevet eksperimentell fysikk som utføres i lokale laboratorier og som så langt har bekreftet de mest forunderlige sider av kvantefysikken.

Mer informasjon får du her eller ved å melde deg som student til kurset PHYS201 til våren. (Jan Petter Hansen)

  Innføring av PagaWeb ved UiB

UiB er i ferd med å implementere PagaWeb (web-basert versjon av lønns- og personalsystemet) til alle enheter og alle nivåer ved universitetet. Oppstartdato ved vårt fakultet er 1.12.12012.  Dette vil innebære en del endringer for alle ansatte. Det nye for den enkelte består i hovedsak i:

·         Man får tilgang til sin egen mappe i PagaWeb, og kan da se alle lønns- og personalrelaterte opplysninger som ligger lagret om seg selv i systemet, også historikk tilbake til 1998.

·         Lønnslipp blir ikke lenger sendt ut i papirform, men vil heretter kunne hentes ut fra PagaWeb. Lønns- og trekkoppgave vil heller ikke sendes ut i papir, men skal på samme måte hentes fra PagaWeb.

·          Reiseregninger, fraværsmeldinger og permisjonssøknader leveres elektronisk i PagaWeb.

·          Fra 2013 skal også ferien registreres i PagaWeb.

Det vil bli arrangert en rekke opplærings- og informasjonsmøter for ansatte i november. Det forventes at alle ansatte stiller på ett av disse møtene, så sett av en av disse tidene i kalenderen alt nå.

13. november: kl. 10-12 og 13-15, 15. november: kl. 10-12 og 13-15, 20. november: kl. 10-12. På engelsk kl. 13-15, 23. november: På engelsk kl. 10-12 i Egget på Studentsenteret

  Rehabilitering av trapp ved inngang syd

Trappen ved inngangen til instituttets sydfløy skal rehabiliteres og arbeidet er planlagt startet torsdag 18. oktober. Dette innebærer at adkomsten til sørfløyen blir sperret og all trafikk må gå gjennom inngangsdøren til nordfløyen i den tid det tar å rehabilitere skifertrappen. Det kan forventes at dette vil vare ca. 2 uker fra oppstart, altså til ca. slutten av uke 44, men dette er til en viss grad væravhengig. Arbeidene vil medføre en del støy de første dagene, siden enkelte skiferheller kanskje må meisles løs.

  Kompendiebehov vårsemesteret 2013

Det er kort tid mellom semestrene og jo før STUDIA får melding om behov jo tryggere vil det være at kompendiumene er på plass til semesterstart. STUDIA ønsker å få vite hvilke emner som skal gå neste semester og hvilke som skal bruke kompendier slik at de kan gi best mulig informasjon til studenter som spør.

 

Dersom det ikke er endinger i kompendiene fra tidligere, trenger STUDIA bare å få vite et ca antall det er behov for. STUDIA kan sammenligne salg tilsvarende tidligere semestre, men siden det er instituttet som må kjøpe tilbake «overliggere» er det viktig å få et ca antall. Er det endringer, oppdatering eller nye kompendier, kan manus leveres Elna Nilsen enten pr mail (Elna.Nilsen@studia.no) og da helst som pdf eller i papir med minst mulig svarte rammer. Trykkeriet kan skanne inn sider fra bøker, men da må STUDIA få låne bøkene.

Informasjon om rettigheter til opptrykk finner du her. Skjema som må fylles ut og returneres STUDIA finner du her.

STUDIA er takknemlig for å få melding så snart som mulig og helst innen 20. oktober. Dersom det er spørsmål, bare ta kontakt 55545223 eller pr mail (Elna.Nilsen@studia.no).

  Presentasjon av SFF-forslaget Birkeland Center For Space Science

UiB har nå en runde der alle sine 4 SFF-kandidater (hvor UiB vertskapsinstitusjon), presenteres. Nå er det Birkeland Center For Space Science som presenteres, se Jakter på romkoplingen. Forskningsrådet forventer at beslutningen om hvilke av de 29 kandidatene som tildeles SFF-status, blir tatt i løpet av november. Det er mye som kan sies om statsbudsjettet som ble lagt frem denne uken, men SFF-ordningen styrkes med 35 Mkr.

  Vinner av foreleserprisen og PÅ VEI arrangementet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gratulerer Nils Åge Frøystein ved Kjemisk institutt med realistutvalgets pris til beste foreleser studieåret 2011/2012!  Les mer om nyhetssaken her: 

Den offisielle prisutdelingen skjer TIRSDAG 16. OKTOBER kl. 12.00 i Realfagbyggets vrimleareal i 1. et. Leder for RU, Anders Husebø, og dekan Dag Rune Olsen står for overrekkelsen.

Utdelingen av foreleserprisen er i forbindelse med fakultetet informasjonsuke PÅ VEI, som er et arrangement for førsteårsstudenter. Ved å bruke PÅ VEI aktivt, ønsker vi at førsteårsstudenter skal å få nye ideer, vurdere muligheter og finne svar knyttet til sin studie- og karriereplanlegging. Det vil være informasjonstorg med stands for å vise det totale studietilbudet ved fakultetet. I tillegg, vil vi gi gode eksempler på rollemodeller, der tidligere studenter vil holde presentasjon om "Min vei".

Mer info om PÅVEI programmet finner du her

I programmet finner dere eksempler på rollemodeller innenfor deres fagområde.

  Sofaprat om energi

Sofaprat med dekan Dag Rune Olsen

  • Verdens energibehov - global og nasjonal utfordring

Tirsdag 16. oktober Kl. 14.00, Vrimlearealet i 1. etg, Realfagbygget

Tilgang til tilstrekkelig med energi er en forutsetning for velstandsutvikling. Én av de globale utfordringene er derfor å sikre verdens befolkning tilgang til stabile energikilder, til en forsvarlig pris og uten at miljøet ødelegges. Til sofapraten kommer statssekretær Per Rune Henriksen og en av UiB sine Energirike-studentkontakter for å delta. Les mer dekanbloggen.

Arrangement inngår i På VEI.

  Darcy forelesning

Professor Majid Hassanizadeh fra Utrecht Universitet vil holde en gjesteforelesning (Darcy Lecture)

Fredag 19. Oktober 2012 kl. 10.15 i Auditorium Pi, Carl Godskes Hus.

  Seminar in Research Ethics 2012

The Committee for Research Integrity at UiB invites to a seminar about research ethics at Solstrand Hotel 31 October – 1 November 2012:

«Is publication standards in research under pressure?”

Target group: The seminar is open for all employees at UiB who are interested in questions, problems and challenges related to research ethics. The seminar is primarily for researcher and supervisors, but PhD-candidates, postdoc’s, administrative staff and staff outside UiB can also register.

Registration deadline: 19 October!

More information and registration. Welcome to Solstrand!

Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med Professor Per Osland ved IFT:

Tirsdag 23. oktober kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 18. oktober, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Norads utlysning av såkornmidler til utvikling av NORHED

Norad lyser ut såkornmidler til forberedende arbeid mht utvikling av NORHED prosjektsøknader, med søknadsfrist 5. november.

Norges nye program for forskning og utdanning i fattige land, NORHED (The Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for development), skal bidra til å styrke utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland LMIC (Low and middle income countries) innen utdanning og forskning.

Forskningsadministrativ avdeling (FA) og Studieadministrativ avdeling (SA) inviterer sammen til informasjonsmøte om NORHED 15. oktober 2012, kl 10.00 – 12.00 på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling i Jekteviksbakken 31. Møtet vil både fokusere på informasjon om programmet, søknadsprosessen, og det vil være mulighet for spørsmål/innspill rundt dette.

Ytterligere informasjon finnes i brev fra Forskningsadministrativ avdeling.

STUDENTER

 

Inspirasjonsforedrag

Tekna og Start UiB inviterer til inspirasjonsforedrag med Erling Hammer:

·         Hammer Time

Mandag 15. oktober kl 16.30 i auditorium 5, Realfagsbygget

Start UiB er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på UIB. Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping. Samtidig tilbyr Start UIB en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping.

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o    ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the azimuthal ordering of charged hadrons with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 5     Article Number: 052005   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.052005  

o    Eigen G, Stugu B,Lees J P , et al.: Measurement of branching fractions and rate asymmetries in the rare decays B -> K((*))l(+)l(-) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 3     Article Number: 032012   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.032012  

o    ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Hunt for new phenomena using large jet multiplicities and missing transverse momentum with ATLAS in 4.7fb(-1) of root s=7 TeV proton-proton collisions JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 7 Article Number: 167   DOI: 10.1007/JHEP07(2012)167  

o    ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Forward-backward correlations and charged-particle azimuthal distributions in pp interactions using the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 7 Article Number: 019   DOI: 10.1007/JHEP07(2012)019  

o    ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: Underlying Event measurements in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV with the ALICE experiment at the LHC JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 7 Article Number: 116   DOI: 10.1007/JHEP07(2012)

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.