Fredag 26. oktober 2012

Fra instituttledeR

Da har Universitetsstyret vedtatt budsjettet for 2013 og kortversjonen er at det kun er små endringer for vårt fakultet og IFT. Det er bra at forslaget om å redusere opptjeningstid for forskningstermin fra 6 til 5 år, skal utredes mer. Vi har en viktig tradisjon i at forskningstermin helst skal avvikles utenfor Bergen og aller helst utenlands, for å samtidig fremme blant annet internasjonalisering. De totale kostnadene, med den foreslåtte endringen, vil dermed bli vesentlig større enn det som skal til for å sikre gode vikarer til undervisning. Forhåpentligvis vil fakultetene bli involvert i den forestående utredningen slik at forskjeller i praksis og prioriteringer også blir tatt hensyn til.

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Peter J Thomas, Christian Michelsen Research AS holder foredrag:

Fredag 2. november kl. 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl. 14:00.

  NFR call Latin America - Cooperation with Brazil prioritized

NOK 24 million is available for (1) Researcher projects and (2) Personal postdoctoral research fellowships contributing to the knowledge about Latin America in Norway. Priority will be given to research related to and in cooperation with Brazil, contributing to development and poverty reduction. The call is open for proposals under all 5 priority areas established in the Programme Plan, e.g.:

  • Politics and governance
  • Culture and society
  • Economy, industry, business and markets
  • Natural resources: management, exploitation and conservation (i.a. climate change, renewable energies, pollution, biodiversity)
  • Poverty, Inequality and Human Development

Special priority is assigned to proposals dealing with Brazil, involving collaboration between Norwegian and Brazilian researchers and contributing to development and poverty reduction. Applications relating to other Latin American countries are also welcome. The application deadline is November 28th, 2012. For full information about the call, please go to the NFR site.

  Utlysning av fakultetets legater og fond 2013

Fristen for å søke om midler fra de fakultetsspesifikke legater og fond er 1. desember 2012, for tildeling av midler for 2013.

Utlysning, søknadsskjema og vedtekter finnes fakultetets hjemmeside.

Åpen forelesning i PHYS 328 Utvalde emne innan måleteknologi

Direktør for forretningsutvikling i Roxar Emerson Process Management, Eivind Dykesteen, holder forelesning i PHYS 328 som alle interesserte er velkomne til:

  • Industrial Instrumentation Development

Mandag 29. oktober 14:15-15:30 på rom 292, IFT.

Dykesteen vil drøfte de mange utfordringene som ligger i å ta et konsept gjennom, helt til et kommersielt produkt. Han har i sin mangeårige rolle i fronten av utvikling og kommersialisering av flerfase strømningsmålere, førstehånds kjennskap og erfaring med dette temaet.

  Seminar om kvalitet i utdanningen

Alle er velkomne til seminar om kvalitet i undervisningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

  • Kvalitet i undervisningen - framtidas utfordringer

Onsdag 7. november kl 09.30 på VilVite

Påmeldingsfrist er satt til 1. november på grunn av lunsjbestilling. Program og påmelding finner du her.

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til horisontforelesning der Luc Steels, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) holder foredraget:

Mandag 5.november kl 18.00 i Egget, Studentsenteret

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

 

  Julebord

 Den 23. november arrangerer fagutvalget julebord for alle studenter ved instituttet. Så sett av datoen!

 Nærmere informasjon og invitasjon kommer snart.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Hansen, J.P.; Della Picca, R.; Fiol, J.; et al. Laser pulse ionization of fixed-in-space H2O JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS  Volume: 45   Issue: 19   Special Issue: SI     Article Number: 194009   DOI: 10.1088/0953-4075/45/19/194009  

o   Kristoffersen, A. S.; Svensen, Ø.; Ssebiyonga, N.; Stamnes, J.;Frette, Ø.; et al. Chlorophyll a and NADPH Fluorescence Lifetimes in the Microalgae Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) under Normal and Astaxanthin-Accumulating Conditions APPLIED SPECTROSCOPY  Volume: 66   Issue: 10   Pages: 1216-1225   DOI: 10.1366/12-06634  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Study of X (3915) -> J/psi omega in two-photon collisions PHYSICAL REVIEW D Volume: 86   Issue: 7     Article Number: 072002   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Improved limits on B-0 decays to invisible ( plus gamma) final states PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 5     Article Number: 051105   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.051105  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Exclusive measurements of b -> s gamma transition rate and photon energy spectrum PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 5     Article Number: 052012   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.052012  

o   Vaagen, J. S.; Ershov, S. N.; Zhukov, M. V. Binding energy constraint on matter radius and soft dipole excitations of C-22 PHYSICAL REVIEW C Volume: 86   Issue: 3 Article Number: 034331   DOI: 10.1103/PhysRevC.86.

o   AEGIS Collaboration: Gligorova A.; Hansen J.P.; Sandaker H.; et al. Exploring the WEP with a pulsed cold beam of antihydrogen CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY  Volume: 29   Issue: 18     Article Number: 184009   DOI: 10.1088/0264-9381/29/18/184009  

o   Haaland, S.; Li, K.; Eriksson, A.; et al. On the ionospheric source region of cold ion outflow GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS  Volume: 39     Article Number: L18102   DOI: 10.1029/2012GL053297  

o   Oksavik, Kjellmar.; Young, Matthew A.; Lessard, Marc; Engebretson, Mark; et al. Spectral enhancements associated with Pi1B events observed at high latitude JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117     Article Number: A09314   DOI: 10.1029/2012JA017940  

o   Oksavik, K.; Fear, R. C.; Milan, S. E. Determining the axial direction of high-shear flux transfer events: Implications for models of FTE structure JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117     Article Number: A09220   DOI: 10.1029/2012JA017831  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: Production of Muons from Heavy Flavor Decays at Forward Rapidity in pp and Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 11     Article Number: 112301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.112301  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Study of the reaction e(+)e(-) -> J/psi pi(+)pi(-) via initial-state radiation at BABAR PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 5     Article Number: 051102   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.051102  

o   Saetre, C.; Johansen, G. A.; Tjugum, S. A. Tomographic multiphase flow measurement APPLIED RADIATION AND ISOTOPES  Volume: 70   Issue: 7   Special Issue: SI   Pages: 1080-1084   DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.01.022  

o   Hjertaker, B. T.; Sivertsen, L.; Kjenner, T. E.; et al. Condition Monitoring of Subsea Electrical Equipment Using Motor Current Signature Analysis EPE JOURNAL  Volume: 22   Issue: 1   Pages: 28-36  

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.