Fredag 9. november 2012

Fra instituttledeR

Denne fredagen vil jeg slå et slag for kantinen vår og oppfordre alle på instituttet å slutte opp om og besøke den regelmessig. Dette er viktig for samholdet på instituttet samtidig som vi vil legge til rette for at Tran skal få best mulig vilkår for å fortsette driften. Hun har hele tiden hatt stor assistanse og god hjelp fra ektemannen Vu som døde i forrige uke. Så kanskje du skal droppe nisten noen dager i uken og heller ta en tur innom kantinen for et godt måltid sammen med gode kolleger og studenter?

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Meltzerfondet og Universitetsfondet – første frist er 1. desember

Søknadsdatabasen for Meltzerfondet og Universitetsfondet er nå delvis åpnet.

  • Meltzerfondet deler ut  midler til forskningspriser, reisestipend for forskere, og prosjektstipend til studenter og PhD-kandidater. På grunn av dårlig avkastning i fondets investeringer i år, blir det ikke mulig å søke forskningsprosjekter denne gangen.
  • Universitetsfondet deler ut midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.

Søknad om midler skal skje elektronisk, se her for Meltzerfondet og her for Universitetsfondet. Søknadsfristen er 1. desember for alle unntatt forskere som søker Meltzerfondet - der er søknadsfristen i år utsatt til 31. desember.

Meltzerfondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling. Professorer og instituttledere ved UiB kan foreslå kandidater til Meltzerfondets priser. Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes fondet innen 1. desember. For nærmere opplysninger og svar på de vanligste spørsmålene om prisene og fremgangsmåten ved nominering av kandidater se her for retningslinjer og her for sjekkliste for forslagsstillere. For ytterligere spørsmål kontakt Bente Krossøy (55582023) ved Universitetsdirektørens kontor.

  Planlegging av et protonterapisenter i Norge

Regjeringen vil som flere allerede kjenner til, i statsbudsjettet bevilge 15 millioner kroner til Helse Vest som skal lede arbeidet med å planlegge et norsk senter for partikkelterapi, se pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet. Det arbeides med å sette ned et utvalg som skal gjøre utredningsarbeidet og her vil med all sannsynlighet også IFT være representert.

Parallelt med dette skal Dieter Röhrich delta i en av tre arbeidsgrupper i regi av The Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC) som skal utarbeide lage en informasjonsbrosjyre med arbeidstittel "Nuclear Physics in Medicine". Dieter deltar i arbeidsgruppen for hadronterapi.

  Åpen forelesning i PHYS 328 Utvalde emne innan måleteknologi

Teknologidirektør Magne Husebø ved CMR  holder forelesning i PHYS 328 som er åpen alle interesserte:

  • Oil and gas measurement technology gaps as per OG21 2012 strategy
  • Onsdag 14. november 12.15-13.30 i rom 292, IFT.

OG21 is a Task Force established by the Norwegian Oil and Energy Department, assisting the petroleum industry in establishing a national technology strategy for added value and competitive advantage in the oil and gas industry. In 2012 OG21 released four new strategy documents in the following areas:

·      TTA1: Energy efficient and environmentally sustainable technologies

·      TTA2: Exploration and IOR

·      TTA3: Cost-efficient drilling and intervention

·      TTA4: Future technologies for production, processing and transport.

 

All four strategy documents include technology gap descriptions relating to measurement technology.  The lecture will focus on describing the strategic measurement technology gaps and give information on current status for research and development in selected areas, flow assurance, environment and integrity monitoring in particular.

  Søknad om leie av garasjeplass i Dokkeveien for 2013

Det vil også for 2013 bli leid ut garasjeplasser i UiBs parkeringsanlegg i Dokkeveien. De som ønsker å søke om leie av garasjeplass for 2013 må søke til Eiendomsavdelingen innen 20. november 2012 på eget søknadsskjema. Skjemaet finnes på Eiendomsavdelingens nett-sider. Mer informasjon om leie av garasjeplass finnes i brev fra Eiendomsavdelingen.

STAB

I dag har vi den store glede å ønske hele 5 nye kolleger hjertelig velkommen til instituttet. Noen av dem har riktignok vært med oss i flere år, men nå i fast stilling:

 

Nicola Pacifico er tilsatt som forsker (NFR) i eksperimentell partikkelfysikk for 3 år fom 01.10.2012.

 

Taddeo Ssenyonga er tilsatt som postdoktor (NFR) i optikk for 2 år og 4 mndr fom 01.11.2012

 

Georgi Genov ble fast ansatt som overingeniør ved IFT fra 8. oktober i år. Han har vært midlertidig ansatt ved instituttet og arbeidet med  ASIM-prosjektet i nesten 2 år. Georgi har mastergrader i kjernefysikk, astronomi og molekylærbiologi. I tillegg har han doktorgrad i naturvitenskap fra Universitetet i Göttingen, Tyskland. Siden 1999 har han arbeidet i kjernekraftindustrien, automasjon- og offshoreindustrien i ingeniør/management-stillinger. I denne perioden har han også jobbet som forsker på forskjellige universiteter og forskningsorganisasjoner rundt om i  Europa."

 

 

Kristine Indahl Helle er fast tilsatt som førstekonsulent (studieadministrasjon og økonomi) fra og med 1. oktober. Hun har siden 13. august 2010 vært tilsatt i vikariat som studiekonsulent, først for Hanne Israelsen og deretter for Terje Finnekås. Hun har mastergrad i eksperimentell partikkelfysikk (UiB) og har arbeidet som gruppeleder for regneverksted i elektromagnetisme i ca 1 år.

 

Jan Halvard Valderhaug er fast tilsatt som førstekonsulent (økonomikonsulent) fra og med 1. oktober, etter først å ha vikariert i stillingen siden 3. september. Han har mastergrad i økonomi og administrasjon fra NHH, allmenn­lærerutdanning fra Høgskolen i Volda og har også et semester i Mexico med studier i spansk språk og latinamerikansk kultur.

PhD

 

  Prøveforelesning

M.Phil. Alexander Vereshagin vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • The Nobel Prize in Physics 2012

Mandag 12. november kl 13.15 i rom 546, IFT

  Seminar over selvvalgt emne

MSc. Stian Astad Sørngård vil holde følgende seminar over selvvalgt emne:

  • Physics and applications of carbon nanotubes

Onsdag 14. november kl 13.15 i rom 366, IFT

STUDENTER

 

  SPE European regional student paper contest 2013

The Society of Petroleum Engineers is pleased to announce that the 2013 European Regional Student Paper Contest is being held in conjunction with:

·      Offshore Mediterranean Conference

·      21-22nd March 2013 Ravenna, Italy

Submit your abstract now! The contest will be divided into three divisions – Undergraduate, Masters and PhD Division. The winners of each division will be invited to take part in the SPE International Student Paper Contest at the Annual Technical Conference and Exhibition in New Orleans, Louisiana, USA in October 2013.

To obtain an entry form for this contest please email nbaines@spe.org - please note when submitting your entry form you will also be required to submit a 300 word abstract. The deadline for abstract submissions is 11:59pm 1st January 2013.  Any abstracts received after this point will not be included. For more information please email nbaines@spe.org

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

  Avsluttende mastereksamen

Paul Tenfjord skal opp til avsluttende mastergradseksamen i retning Integrert lektorutdanning – romfysikk med oppgaven:

  • Energy Transfer and Flow in the Solar Wind-Magnetosphere-Ionosphere System: A New Coupling Function

Tirsdag 13. november kl 14.15 i rom 546, Allégaten 55 / IFT. Veileder har vært Nikolai Østgaard.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Underlying event characteristics and their dependence on jet size of charged-particle jet events in pp collisions at root(s)=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86 Issue: 7 Article Number: 072004 DOI: 10.1103/PhysRevD.86.072004

o   Kristoffersen, Arne S.; Svensen, Oyvind; Ssebiyonga, Nicolausi; Erga, R.; Stamnes, Jakob J.; Frette, Oyvind: Chlorophyll a and NADPH Fluorescence Lifetimes in the Microalgae Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) under Normal and Astaxanthin-Accumulating Conditions APPLIED SPECTROSCOPY  Volume: 66 Issue: 10 Pages: 1216-1225 DOI: 10.1366/12-06634

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.