Fredag 23. november 2012

Fra instituttledeR

Det er svært gledelig å lese i På Høyden at Bergen Forskningsstiftelse og UiB enige om en innretning som gjør at nye rekrutterings-stipend nå kan lyses ut. Med det har instituttene ved UiB igjen et glimrende verktøy tilgjengelig for å rekruttere yngre og lovende forskere inn i faste stillinger på områder der dette er ønskelig.

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

   Fysikermøtet 2013

Neste år arrangeres Fysikermøtet 2013 av Universitetet i Bergen og høgskolen i Bergen i samarbeid med Norsk Fysisk Selskap og Norsk Fysikklærerforening. Møtet finner sted fra 7. til 10. august på UiB- og HiB campus. Møtet består av plenumsforedrag, som er av tverrfaglig og generell interesse, og parallellsesjoner som tar vare på faglig dybde innen hver av de representerte faggruppene.  

Den foreløpige planen for plenumsforedragene omfatter:

        Nobelprisen i fysikk 2012

        Den sannsynlige Nobelprisen i fysikk 2013 (funnet av Higgs- bosonet og veien videre)

        Medisinsk Fysikk

        CO2-håndtering

        Presentasjon av programmet til Birkelandsenteret i romfysikk

Fysikermøtet 2013s komité-medlemmer er Geir Ersland, Håvard Helstrup, Anna Lipniacka (Chair) og Kjellmar Oksavik.

  Julemøte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til julemøte i Bergen med seniorforsker Erik Slinde, Havforskningsinstituttet/ UMB:

Tirsdag. 4. desember kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

Pent antrekk - det blir servering av "juletallerken" etter foredraget. Kuvertpris kr. 250,00. Betaling kan skje ved kontant betaling etter måltidet eller ved at deltakerne ber om å få tilsendt faktura på kr. 250 pluss faktureringsgebyr på kr. 50. Husk å oppgi fullstendig navn og postadresse ved påmeldingen når faktura skal sendes. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 29. november, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Utlysning av midler – Torske Klubben Fellowships for Norwegian Citizens

Torske Klubben Fellowships, worth more than $37,000, (academic year stipend of $15,000, plus full non-resident tuition for the academic year of approximately $22,500) help support Norwegian citizens for one year of study at the University of Minnesota. Torske Klubben, founded in 1933, is a Minneapolis luncheon club of men of Norwegian heritage who are deeply interested in Norway and Norwegian-American history and relationships.  The organization funds University of Minnesota graduate fellowships for Norwegian citizens.

Torske Klubben applicants must meet admission requirements of the University of Minnesota Graduate School.  They can apply to pursue a degree or apply for Professional Development Coursework (PDC). Those electing PDC will take courses or conduct research at Minnesota but will receive their degree from a Norwegian University.

Information on the Torske Klubben Fellowship and the UM admission process is available at http://www.grad.umn.edu/fellowships/tknor/index.html.  Students are encouraged to apply early for admission. The Torske Klubben Fellowship deadline is March 1. 

  Invitasjon til studiekvalitetsseminar

Studieadministrativ avdeling inviterer til

  • studiekvalitetsseminar

Torsdag 13. desember kl. 09.00 – 15.45 i Egget, Studentsenteret. 

Tema som vil diskuteres er valg av undervisnings- og vurderingsformer.  Hvordan sikre at de tre kompetanseformene i kvalifikasjonsrammeverket oppnås? Målgruppen er i første rekke undervisnings- og instituttledere, programstyreledere, undervisere, studenter og studieadministrativt personale. Program og påmeldingsskjema finnes her.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny gjest hjertelig velkommen til instituttet:

 

Evgeniy Andreev Yoggdrasil er gjesteforsker (NFR) i atomfysikk i ett år f.o.m 15.11.2012.

PhD

 

  Prøveforelesninger

Cand.scient. Peter Lundgaard Rosendahl vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • What Happened in Tsjernobyl?

Fredag 30. november kl 10.15 i rom 292, IFT

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Graue A, Ferno M , Aspenes E, Needham R: Wettability effects on water mixing during waterflood oil recovery JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING  Volume: 94-95   Pages: 89-99   DOI: 10.1016/j.petrol.2012.06.020  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: ATLAS measurements of the properties of jets for boosted particle searches PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 7     Article Number: 072006   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.072006  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.