Fredag 30. november 2012

Fra instituttledeR

Takk til alle som var med på og gjorde mandagens strategi- og HMS-seminar vellykket med god debatt og mange konstruktive innspill. Disse vil bli tatt med videre og det er naturlig programstyret i fysikk først ser på innspillene om endringer i laveregradsundervisningen. Ellers minner jeg alle ansatte og studenter å registrere seg i IFT-alumni (se nederst på siden) og likedan minne tidligere studenter på å gjøre det.

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi – OBS! Kort påmeldingsfrist!

NTVA inviterer til julemøte i Bergen med seniorforsker Erik Slinde, Havforskningsinstituttet:

Tirsdag 4. desember 2012 kl. 19:00 på Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

Julemøtet er åpent for alle interesserte. Pent antrekk! Det blir servering av "juletallerken" etter foredraget. Kuvertpris kr. 250,00. Betaling kan skje ved kontant betaling etter måltidet eller ved at deltakerne ber om å få tilsendt faktura på kr. 250 pluss faktureringsgebyr på kr. 50. Husk å oppgi fullstendig navn og postadresse ved påmeldingen når faktura skal sendes. Påmelding innen fredag 30. november, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

STAB

Vi har den glede å ønske 2 kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

 

 

Martin Fernø er fast ansatt som førsteamanuensis i eksperimentell reservoarfysikk fra 1. desember 2012. Han har tidligere vært ansatt som stipendiat ved IFT i tiden 05.06.05-14.06.08, og videre som postdoktor i tiden 01.12.08- 30.11.12. Fernø har nylig bygget opp en mikro-lab i reservoarfysikk, etter å ha vært 6mnd ved Stanford. Hans 

arbeidsoppgaver i reservoarfysikk vil dessuten omfatte videre arbeid med avbildningsteknikker innen EOR forskning.

 

Geir Ersland er fast tilsatt som førsteamanuensis i eksperimentell reservoarfysikk fra 15.11.2012. Han har tidligere vært ansatt som forskningsassistent ved IFT i tiden 01.03-31.07.04, som stipendiat i tiden 01.04.05 -31.03.08 og som postdoktor i tiden 15.11.08-14.11.12. Ersland har hovedsaklig arbeidet med hydratforskning og NMR teknologi og vil fortsette med dette. Han vil også fortsette sitt arbeid innen EOR forskning, som spesielt har vært fokusert på heterogene og oppsprukne reservoarer.

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Simonsen S I , Sorngard S A, Forre M, Hansen J P:Femtosecond-pulse-train ionization of Rydberg wave packets PHYSICAL REVIEW A  Volume: 86   Issue: 4     Article Number: 043423   DOI: 10.1103/PhysRevA.86.043423  

o   Brekke N, Roehrich D, Ullaland K, Gruner R:Trigger Performance Simulation of a High Speed ADC-Based TOF-PET Read-Out System IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE  Volume: 59   Issue: 5   Pages: 1910-1914   DOI: 10.1109/TNS.2012.2197413   Part: Part 1  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.