Fredag 10. februar 2012

Fra instituttledeR

Det er en glede å meddele at fakultetsstyret i går vedtok vår innstilling og ansatte to førsteamanuenser i reservoarfysikk, se mer om disse under. Dette er en kjærkommen styrking av staben i en gruppe med stor prosjektportefølje, mange studenter og stort potensial. Vedtaket er imidlertid historisk da fakultetsstyret for første gang tilsatte en førsteamanuensis i fast stilling med permanent ekstern finansiering. Dette er en vinn-vinn-situasjon fordi vi på instituttet (og fakultetet), både direkte og gjennom ringvirkninger, får styrket vårt handlingsrom samtidig som ConocoPhillips og Statoil (og andre) får tilgang på mer resultater og kompetanse gjennom frontforskning og kandidater. Behovet var senest sak på Dagsrevyen i går kveld.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  NYHET: Horisonter

Alle er velkomne til fakultetets nye forelesningsserie Horisonter. Først ut er Fred Spier som er Senior lecturer i Big History ved Universitetet i Amsterdam, med foredraget:

Mandag 13. februar kl. 18:00
i Tivoli, kinosalen Kvarteret, Olav Kyrresgate 49.Gratis adgang. Foredraget holdes engelsk.

This presentation will begin with a short overview of big history. This will be followed by mentioning a few major current big history trends worldwide, including active interest from major global players such as Bill Gates and Al Gore. The final portion of the presentation will be devoted to discussing current theoretical developments which help to elucidate big history, and thus may lead to formulating a historical theory of everything.

Foredraget er en del av Darwindagen 2012 i Bergen som arrangeres av Institutt for biologi.

  Registrering i Cristin

Fristen for registrering er 15. februar og det er på høy tid å legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data.

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen der vår dekan Dag Rune Olsen holder foredrag::

Tirsdag 21. februar kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 16. februar, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Call for papers   7th European Conference on Gender Equality in Higher Education

Call for papers 7th European Conference on Gender Equality in Higher Education August 29 - 31, 2012 in Bergen

Gender Equality in a Changing Academic World.

We welcome participants to present papers that reflect upon frameworks and conditions outside and within academia and their importance for gender equality in research and education. The conference will focus on gender equality in a changing academic world against the backdrop of the current financial crisis in Europe and beyond. Suggested topics:

      The financial crisis in the world and changing conditions for research and higher education. How will it affect gender equality in academia?

      Autonomy reforms in higher education and gender equality

      Gender mainstreaming in universities: challenges and successes

      Assessing the impact of gender equality interventions and measures

      Gender equality and the challenge of intersectionality

      Men, masculinities and gender equality in academia

      Excellence and research policy in relation to equality and diversity 

      Open track

The participants are kindly asked to indicate the topic their paper addresses. Based on the incoming papers the Conference Board will set up panels and parallel sessions. An international advisory board will assess the incoming abstracts.
Please send abstracts of no more than 300 words as an email attachment before February 15th 2012. Title your email and the abstract as follows: abstract-yourlastname (for example: abstract-smith).

STAB

Det er en glede å ønske Martin Fernø og Geir Ersland velkomne som førsteamanuenser i reservoarfysikk ved instituttet. Begge er nå postdoktorer hos oss og godt kjent for de fleste. For at det skal være klart er de begge ansatt på samme vilkår som andre vitenskapelige, men instituttet finansierer altså en stilling med eksterne midler og en med ekstern brofinansiering i 5 år.

Martin A. Fernø fullførte sin Mastergrad i reservoarfysikk (2005) og PhD (2008) ved Institutt for fysikk og teknologi, og er ansatt som postdoktor ved reservoarfysikkgruppen ved IFT. Fernø forsker på fortregningsmekanismer under økt oljeutvinning ved bruk av vanninjeksjon, kjemikaliebehandling og CO2 injeksjon, hvor avbildningsteknikker som MRI, CT og PET står sentralt for å kunne visualisere væskestrøm i porøse bergarter. Gjennom flere utenlandsopphold i USA og Europa, under PhD-studiet og som postdoktor, har han opparbeidet seg en bred internasjonal profil, og jobber nå tett sammen med universiteter som blant andre Imperial College London og Stanford, hvor han var seks måneder som Visting Scholar. I 2011 bygget Fernø opp et nytt laboratorium og eksperimentell aktivet ved IFT i et samarbeid med Stanford University for å studere fortregningsmekanismer og væskestrøm på porenivå ved bruk av mikromodeller.

Geir Ersland har sin cand. scient. grad (2005) og PhD (2008) frå vårt eige institutt og har sidan 2008 vore tilsett som postdoktor innan reservoarfysikk ved IFT. Han har hatt fleire lengre forskingsopphald I USA og Canada og har arbeida eksperimentelt med å avbilde fleirfasestraum og reaksjonar i sedimentære bergartar – særleg ved bruk av kjernemagnetisk resonans (MR). Geir har vore sentral i bygginga av IFT sitt laboratorium for studiar av naturgasshydrat som i dag har fire eksperimentelle oppsett til å kartleggje fysiske føringar for sedimentære naturgasshydrat som ressurs og CO2-lager.

PhD

 

  Disputas før sommeren?

Siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i inneværende semester, er onsdag 25. april. Da må veileder ha forslag til opponenter klart ved innlevering. Siste mulige disputasdato før sommeren er fredag 29. juni.

  Prøveforelesning

Diplom-Ingeniør Sabrina Eder vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Use of adaptive optics in telescopes

Fredag 17. februar kl 12.15 i rom 546, Institutt for fysikk og teknologi

  Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economical support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Funding for the following activities can be applied for:

A)   Research stay at a foreign University or research institution

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc (we don't cover the conference fee)

C)  Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

D)  Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

E)   Research courses in science subjects.

The doctoral training activity must be completed within 01.09.2012. Download the application form and send the application to Kristine Indahl Helle (room 348) by the deadline, which is 24.02.12.

Master

 

  Avsluttende mastergradseksamen

Øystein B. Strand skal opp til avsluttende mastergradseksamen i fysikk – Målevitenskap og instrumentering, med oppgaven:

  • Micro-assisted fabrication of collagen matrix to study cell mechanical behaviour under micro-confinement

Fredag 17. februar kl 09:15 på rom 546, Allégaten 55. Veiledere har vært Bodil Holst, IFT og Alexandre Micoulet

  Søknadsfrist for reise- og seminarstøtte for masterstudenter, våren 2012

Har du reist eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse/seminar i 2012? Da kan du søke om støtte (maks. kr. 7500,- for hele masterstudiet). Se mer informasjon og last ned søknadsskjema. Reisen det søkes støtte for må finne sted mellom 1. desember 2011 og 1. september 2012. Ferdig utfylt søknad kan leveres til en av studiekonsulentene ved instituttet innen tirsdag 21. februar.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the isolated diphoton cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85 Issue: 1 Article Number: 012003 DOI: 10.1103/PhysRevD.85.012003

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for new phenomena with the monojet and missing transverse momentum signature using the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions PHYSICS LETTERS B  Volume: 705 Issue: 4   Pages: 294-312 DOI: 10.1016/j.physletb.2011.10.006

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder