Description: nyhetsbanner IFT

Fredag 24. februar 2012

Fra instituttledeR

I skrivende stund sitter jeg på TU Delft på oppstartkonferansen til European Platform of Universities Engaged in Energy Research, Education and Training. Det har vært flere spennende foredrag der et gjennomgående og viktig element har vært hvordan koordinere forskning, utdanning og innovasjon innen energi som foregår på tvers av disipliner og institusjoner. Det er lett å kjenne seg igjen i utfordringene vi har ved fakultetet når det gjelder både tverrfaglighet og samarbeid med randsone og næringsliv til gjensidig nytte. Foredragene fra konferansen blir lagt ut fortløpende på websiden for deg som vil vite mer.

Riktig god helg når så langt kommer!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Update on Neutrino Time of Flight measurement

The OPERA collaboration has informed its funding agencies and host laboratories that it has identified two possible effects that could have an influence on its neutrino timing measurement. These both require further tests with a short pulsed beam. If confirmed, one would increase the size of the measured effect, the other would diminish it. The first possible effect concerns an oscillator used to provide the time stamps for GPS synchronizations. It could have led to an overestimate of the neutrino's time of flight. The second concerns the optical fibre connector that brings the external GPS signal to the OPERA master clock, which may not have been functioning correctly when the measurements were taken. If this is the case, it could have led to an underestimate of the time of flight of the neutrinos. The potential extent of these two effects is being studied by the OPERA collaboration. New measurements with short pulsed beams are scheduled for May.

Workshop i Bergen COMSOL User Group

Bergen COMSOL User Group organizes a half day workshop (from 12-15) on COMSOL Multiphysics at CMR/ Fantoft Wednesday March 7th. More information can be found here. Everyone interested in (or using) COMSOL Multiphysics is invited. If you are interested in any specific topics, please send an email to jan@cmr.no.

STUDENTEr

 

  Norske fysikkstudenters konferanse 2012

Norske Fysikkstudenters Forening (NoFFo) arrangerer hvert år Norske fysikkstudenters konferanse (NFK). I år skjer det 9-11. mars på Universitetet i Oslo. Konferansen starter fredag kl. 18.00 med generalforsamling i Norske fysikkstudenters forening, etterfulgt av vitenshow med Andreas Wahl og pizza og moro. Lørdag og søndag blir det flere foredrag. Konferansen avsluttes kl. 13.00 på søndag. Det blir ordnet overnatting for studenter som kommer utenbys fra på Marienlyst skole, like ved universitetet.

NoFFo er kort fortalt en forening hvor de ulike studentforeningene for fysikk fra UiB, NTNU og UiO er medlemsforeninger. I tillegg er UMB på Ås, og Fysikkforeninga på UiT interessert i å bli medlemmer. Noffo er også en underforening av International Association of Physics Students som årlig arrangerer International Conference for Physics  Students. NoFFo velger ved generalforsamling ut representanter fra  Norge til å delta på konferansen. Hovedmandatet til NoFFo er å arrangere den årlige Norske fysikkstudenters konferanse. Det er en stor konferanse som går over en helg, og som veksler på å avholdes i Bergen, Trondheim og Oslo. I fjor var vi på UiB, og i år er det UiOs tur. NFK er et faglig og sosialt arrangement der hovedpoenget er å bli kjent på tvers av universitetsgrensene - og det er den eneste muligheten vi har til nettverksbygging av denne typen. Konkret pleier konferansen å bestå av en rekke foredrag om fysikk og relaterte temaer fordelt på lørdag og søndag. Om kveldene er det middag og fest og generell sosialisering, og det er det viktigste poenget med  konferansen. Det blir også tid til å være litt turist, siden man tross  alt er på tur til en annen by. I tillegg avholder NoFFo sin  generalforsamling på fredagen, der presidentskapet for neste periode velges.

Det er nå litt knapt med tid og påmelding bør skje snarest på NoFFos webside - hiv dere rundt - dette kan bli gøy! Vi prøver i utstrakt grad å få dekket reisekostnader, eller så mye av dem som mulig, men det avhenger litt av hvor mange som reiser - og innkvartering på konferansen er gratis. For å finne ut hvilken type transport vi å vite omtrentlig antall på hvor mange som reiser. Kan alle som vil dra derfor gi tilbakemelding om dette så snart som mulig. Fysikkforeningen her i Oslo pleier å leie en buss for å reise på tur til Trondheim eller Bergen når konferansen er der. For spørsmål og tilbakemelding ta kontakt med Jonas van den Brink ved UiO eller leder av Hulda S. Fadnes som leder Fagutvalget for Fysikk og Teknologi. Hun opplyser for øvrig at instituttets PTEK-studenter også er hjertelig velkomne.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Førre Morten: One-photon double ionization of helium: A heuristic formula for the cross section PHYSICAL REVIEW A  Volume: 85   Issue: 1     Article Number: 013420   DOI: 10.1103/PhysRevA.85.013420

o   Hansen J. P.; Sorngard S. A.; Forre M.; Rasanen E.: Quantitative modeling of spin relaxation in quantum dots PHYSICAL REVIEW B  Volume: 85   Issue: 3     Article Number: 035326 DOI: 10.1103/PhysRevB.85.035326

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the ZZ Production Cross Section and Limits on Anomalous Neutral Triple Gauge Couplings in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 4     Article Number: 041804   DOI: 10.1103/ PhysRevLett.108.041804

o   Carlson B. E.; Gjesteland T.; Ostgaard N.: Connecting the terrestrial gamma-ray flash source strength and observed fluence distributions JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117 Article Number: A01314 DOI: 10.1029/2011JA017122

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the W -> tau nu(tau) cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS experiment ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B  Volume: 706   Issue: 4-5   Pages: 276-294   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.11.057

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the cross-section for b-jets produced in association with a Z boson at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 706   Issue: 4-5   Pages: 295-313   DOI: 10.1016/ j.physletb.2011.11.059

o   Miao Yuanhua; Liu Yanhong; Hu Lanying; Helseth, Lars Egil: Colloidal clustering of protein-coated microspheres in evaporating droplets SOFT MATTER  Volume: 8   Issue: 7   Pages: 2267-2273   DOI: 10.1039/c2sm06777c

 

Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder