Fredag 2. mars 2012

Fra instituttledeR

Denne uken gratulerer vi de tolv professorene ved instituttet (se under) som fylte kriteriene for tildeling av driftsmidler på grunnlag av at de i sum har 3 publikasjonspoeng (eller i snitt 1 pr. år) de siste tre årene, og hver får 20kkr i ekstra annuum!

Det er flott at de som er aktive får velfortjent honnør for det, men samlet sett hadde vært mer hensiktsmessig om instituttet fikk fordele alle driftsmidlene – også belønningsmidler fra publisering slik vi har gjort i mange år. Hvis vi nå ikke tildeler ytterligere belønning for publisering, noe trange kår og budsjettunderskudd taler imot, betyr det en skjevfordeling der spesielt nytilsatte kommer i disfavør før de har vært ansatt i tre kalenderår. Det er heller ikke gunstig å publisere med mange medforfattere, noe som ikke stimulerer til samarbeid som er en nødvendighet, spesielt i eksperimentelle fag.

Selvfølgelig er 240 kkr en gledelig inntekt til instituttet, men har dessverre ingenting å si for bunnlinjen i budsjettet for 2012 som fortsatt er på rundt 2,9 Mkr i minus. Man kan snu og vende på inntekter og utgifter, men realiteten er at vi har en liten nedgang i vår basisbevilgning (inntekter), mens utgiftene øker med i overkant av 2,5 Mkr som følge av endringer i husleie til eksternt finansierte stillinger og spesielt økt dekningsbidrag til UiB. Dette tilsvarer rundt 3 stillinger som må kuttes hvis instituttet ikke får beholde en større del av dekningsbidraget som før, eller at vi klarer å øke dekningsbidraget på de eksternt finansierte prosjektene.

Hvordan løse disse utfordringene blir tema i instituttrådet som møtes fredag om én uke. Ta gjerne kontakt med instituttrådets medlemmer om synspunkter på dette.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Sofadebatt med Andreas Wahl

Dekan Dag Rune Olsen får besøk av Andreas Wahl til sofadebatt. Hulda Fadnes som er masterstudent ved IFT, blir også med.

  • Onsdag 7. mars kl 11:00 – 12:00 i vrimlearealet, 1.etasje i Realfagbygget

Andreas Wahl er fysiker og en engasjert formidler av naturvitenskap. Han sitter i ekspertpanelet til Lyngbø og Hærlands Big Bang på fredagskveldene, står bak God Fysikk og Gatefysikk på NRK1, og videoserien Reale Triks på Dagbladet.no. Møt opp – ha det kjekt og bli klokere!

 

Foto: Studio Expose/ Linda Varpe- Karlsen, www.vitenwahl.no

  Budsjett 2012 - driftsmidler på bakgrunn av publisering

For hver ansatt som har publisert minst tre publiseringspoeng i perioden 2008, 2009 og 2010 blir det som de fleste allerede er kjent med, stilt til rådighet inntil kr 20 000 som driftsmidler til forsking i 2012. Listen over hvem som fyller disse kriteriene er nå klar på bakgrunn av data fra Cristin samholdt med data fra universitetets personalsystem. Universitetsledelsen presiserer at ordningen gjelder fast ansatte i 100 % stilling og bare ansatte som er professorer, førsteamanuenser, instituttledere og dekaner. Forutsetning for tildelingen er at midlene blir brukt til driftsutgifter bestemt av den enkelte som mottar slike midler. For IFT fyller følgene 12 kriteriene og får hver en tildeling på kr. 20.000,- gjennom sine respektive gruppers annuum:

·      Graue, Arne

·      Hansen, Jan Petter

·      Helseth, Lars Egil

·      Hoffmann, Alex Christian

·      Holst, Bodil

·      Kolstø, Stein Dankert

·      Kosinski, Pawel Jan

·      Kvamme, Bjørn

·      Nystrand, Joakim

·      Osland, Per

·      Stamnes, Jakob J.

·      Østgaard, Nikolai

Dette betyr at instituttet inntekter økes med kr. 240.000,- inneværende år. Dette er litt i overkant av andelen annuum som tidligere år er blitt tildelt på grunnlag av publisering.

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00 og at det er kviss med fine premier alle partallsuker (kl 21.00).

H-bar drives i praksis av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Haaland S.; Svenes K.; Lybekk B.; et al.: A survey of the polar cap density based on Cluster EFW probe measurements: Solar wind and solar irradiation dependence JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117 Article Number: A01216 DOI: 10.1029/2011JA017250

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for New Phenomena in t(t)overbar Events with Large Missing Transverse Momentum in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 108   Issue: 4 Article Number: 041805 DOI: 10.1103/ PhysRevLett.108.041805

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a heavy Standard Model Higgs boson in the channel H -> ZZ -> l(+)l(-) q(q)over-bar using the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 707 Issue: 1 Pages: 27-45 DOI: 10.1016/ j.physletb.2011.11.056

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder