Fredag 15. mars 2013

Fra instituttledeR

Denne uken gleder vi oss over at Thomas Gjesteland sist fredag ble tildelt Meltzerprisen for unge forskere – en velfortjent og viktig anerkjennelse for viktig og fremragende innsats – også i forhold til populærvitenskapelig formidling. Gratulerer Thomas!

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Ombygging ved IFT

Vi har fått flere reaksjoner på at det skal settes inn vindusfelt i alle dører dette er mulig. Som informert om tidligere skjer dette fordi det i ombyggingsarbeidet også er lagt vekt på at kvaliteten i bygget skal heves. Sammen med nye vinduer mot nord og nytt ventilasjonsanlegg, har vi i flere år påpekt at lysforholdene i korridorene er for dårlige. Vinduer i dørene er et tiltak for å åpne opp og gi mer lys inn i korridorene. Vi har også sagt at alle som vil hindre innsyn kan få folie på vindusflaten slik at det blir seende ut som frostet glass – helt uten innsyn, men med lysgjennomgang. Dere kan se hvordan dette ser ut på døren til Elin i administrasjonen.

 

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til horisontforelesning der forsker Jo Røislien, Norsk Luftambulanse and Universitet i Oslo holder foredrag:

Torsdag 21. mars kl 16:00, Egget, Studentsenteret, Parkveien 1

  Verneombud for perioden 2013-2014

Universitetet har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for perioden 2013-2014. Resultater fra verneombudsvalget ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 13.02.13.

Oversikt over universitetets verneområder med verneombud er publisert på UiBs intranett, Verneområder og verneombud ved UiB, 2013-2014 .

PhD

 

  Disputaser

Yi-Chun Chen

MSc Yi-Chun Chen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 22. mars kl 13:15 i Auditorium ”Pi” (rom 307), Carl L. Godskes Hus, John. Brunsgt. 12. Veiledere har vært Jakob J. Stamnes og Øyvind Frette.

Master

 

  Søknadsfrist for reise- og seminarstøtte for masterstudenter, våren 2013

Har du reist eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse/seminar i 2013? Da kan du søke om støtte (maks. kr. 7500,- for hele masterstudiet). Se mer informasjon og last ned søknadsskjema for reise eller seminar. Reisen det søkes støtte for må finne sted mellom 1. desember 2012 og 1. september 2013. Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Kristine innen fredag 5. april.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Wang, D. J.; Neda, Z.; Csernai, L. P.: Viscous potential flow analysis of peripheral heavy ion collisions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 87   Issue: 2     Article Number: 024908   DOI: 10.1103/PhysRevC.87.024908

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Search for di-muon decays of a low-mass Higgs boson in radiative decays of the Gamma(1S) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 3     Article Number: 031102   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.031102 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Branching fraction measurement of B+ -> omega l(+)nu decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 3     Article Number: 032004   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.032004  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of the Lambda(0)(b) lifetime and mass in the ATLAS experiment PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 3     Article Number: 032002   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for direct production of charginos and neutralinos in events with three leptons and missing transverse momentum in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 3   Pages: 841-859   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.039   

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for new phenomena in the WW -> vertical bar v vertical bar ' v ' final state in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 3   Pages: 860-878   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for direct slepton and gaugino production in final states with two leptons and missing transverse momentum with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 3   Pages: 879-901   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.058  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.