Fredag 22. mars 2013

Fra instituttledeR

Det nærmer seg påske og dermed også rektorvalget 17.- 24. april. Jeg vil nok en gang oppfordre alle ansatte og studenter å gjøre seg kjent med de to kandidatenes meninger om veien videre for UiB. På Høyden har laget en nyttig samleside med alle saker innlegg om valgkampen, se spesielt på oppslagene hver fredag der de, etter innspill fra ansatte og studenter, utfordrer kandidatene på en rekke viktige spørsmål.

Riktig god helg – og påske når så langt kommer,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Gundersen, Hilde; van Wageningen, Heidi; Gruener, Renate: Alcohol-Induced Changes in Cerebral Blood Flow and Cerebral Blood Volume in Social Drinkers ALCOHOL AND ALCOHOLISM  Volume: 48   Issue: 2   Pages: 160-165   DOI: 10.1093/alcalc/ags121  

o   Kosinski, Pawel; Balakin, Boris V.; Middha, Prachi; Hoffmann, Alex C.: Heat conduction during collisions of cohesive and viscoelastic particles INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER  Volume: 58   Issue: 1-2   Pages: 107-116   DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.11.011  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Anisotropic flow of charged hadrons, pions and (anti-)protons measured at high transverse momentum in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 719   Issue: 1-3   Pages: 18-28   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.12.066  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Long-range angular correlations on the near and away side in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 719   Issue: 1-3   Pages: 29-41   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.01.012 JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES  Volume: 26   Issue: 1   Pages: 45-51   DOI: 10.1016/j.jlp.2012.09.004  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for doubly charged Higgs bosons in like-sign dilepton final states at root s=7 TeV with the ATLAS detector  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 12 Article Number: 2244   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2244-2  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: ATLAS search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in pp collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 12 Article Number: 2241   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2241-5  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for anomalous production of prompt like-sign lepton pairs at root s=7 TeV with the ATLAS detector  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 12  Article Number: 007   DOI: 10.1007/JHEP12(2012)007   Published: DEC 2012

o   Pancharoen, Monrawee; Ferno, Martin A.; Kovscek, Anthony R.: Modeling foam displacement in fractures JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING  Volume: 100   Pages: 50-58   DOI: 10.1016/j.petrol.2012.11.018  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.