Fredag 19. april 2013

Fra instituttledeR

Ledelsen ved Universitetet i Bergen har vedtatt å bevilge 12,5% av innvilget beløp fra Forskingsrådet til sine tre nye SFFer. Det betyr totalt 20 mill kr for Birkelandsenteret som har sagt seg villig å bruke 2 mill kr av disse til ekstra støtte til det pågående ombyggingsarbeidet ved instituttet. Det er svært gledelig og betyr at instituttets budsjett for ombyggingen blir tilsvarende redusert. En stor takk og honnør til UiBs ledelse for satseSFFene på denne måten – og til Birkelandsenterets ledelse for å bidra til instituttets fellesskapet på denne måten!


Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Marie Curie stipend

Det inviteres til informasjonsmøte der Per Magnus Kommandantvold fra forskningsrådet informerer om individuelle stipender under Marie Curie Actions

Torsdag 25. april kl 13.30 på Vilvite. Påmelding innen 23. april.

Stipendene har søknadsfrist 14. august 2013. Målgruppen for møtet er PhD-studenter, postdoks, forskere og også forskningsgruppeledere.   

 

  Informasjonsmøte om FRIPRO - Fri prosjektstøtte

UiB arrangerer i samarbeid med Forskningsrådet:

Mandag 29. april kl. 12.30 i Egget på Studentsenteret.

Utlysningen for FRIPRO blir publisert på Forskningsrådets nettsider 16. april. Søknadsfristen er 29. mai kl. 13:00. Forskningsrådets virkemiddel Fri prosjektstøtte (FRIPRO) har vært gjennom et utviklingsarbeid og vil fra årets utlysning ha en ny innretning. Spesielt nytt for FRIPRO er at det vil satse på de unge. Forskningsrådet har innført en egen kategori for unge forskertalenter, der disse kan konkurrere på en egen arena og ikke med seniorforskere med lange merittlister. Årets FRIPRO-utlysning vil også vektlegge dristighet og faglig fornyelse.

  Utlysning av midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre utdanning for 2014 – prekvalifisering

Norgesuniversitetet lyser nå ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre utdanning for 2014. Alle norske høgre læresteder kan søke. Kunnskapsdepartementet har gitt føringer for bruken av prosjektmidlene. Se veiledningene på følgende nettadresse.

 

 

  Utlysning: Prosjektmidler for Nord-Amerika 2013

SIU utlyser nå 2,4 millioner til Prosjektmidler for Nord-Amerika 2013. Fagmiljøer ved norske høyere utdanningsinstitusjoner som har eller ønsker å utvikle prosjekter relatert til økt faglig samarbeid med institusjoner i Nord-Amerika inviteres til å søke. Prosjektmidlene er åpne for både private og offentlige institusjoner, innen alle fagområder og på alle studienivåer. Det kan tildeles inntil 150 000 per prosjekt, og prosjektperioden er januar 2014 til juni 2015.

 

Søknadsfristen er 4. september 2013 klokken 15.00. Informasjon om utlysningen og programdokument finnes her.

 

Bachelor

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

  • Thomas Gjesteland: Ser bak lynet, Dagens Næringsliv 12. april.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Search for CP violation in the decays D-+/- -> (KSK +/-)-K-0, D-s(+/-) -> (KSK +/-)-K-0, and D-s(+/-) -> K-S(0)pi(+/-) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 5     Article Number: 052012   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.052012  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for the neutral Higgs bosons of the minimal supersymmetric standard model in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 2     Article Number: 095   DOI: 10.1007/JHEP02(2013)095  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.