Fredag 3. mai 2013

Fra instituttledeR

Årets utlysning i FRINATEK har en ny søknadstype "Unge forskertalenter" som skal gjøre det lettere for denne gruppen i vinne frem den harde konkurransen om frie midler. For å søke må du være under 40 år og det må være maksimum 8 år etter siden avlagt PhD. Dere er flere i denne kategorien ved IFT og dere oppfordres herved til å gå inn på FRINATEKs webside og søke hvis dere har er godt prosjekt.

God helg

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  På vei mot Horisont 2020 – EU informasjonsdager i Bergen 27.-29. mai

Det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, går i januar 2014. Horisont 2020 fokuserer innsatsen på tre felter:

·     Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.

·     Industrielt lederskap. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).

·     Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020.

 

Program og påmelding innen 22. mai.

 

  20 år siden CERN endret verden

On 30 April 1993 CERN published a statement that made World Wide Web technology available on a royalty free basis, allowing the web to flourish   -  and the first web-server had the address http://info.cern.ch/

 

 Temaserie fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen, nummer 5 - APRIL 2013

Nå er 5. Utgave av IT-avdelingens temaserie ute. Denne utgavens tema er programvare. Tidligere utgaver fra temaserien er tilgjengelig i

portalen til IT-hjelp.

STAB

Vi har den glede å ønske to nye kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

 

Thomas Kaltenbacher er ansatt som forsker i nanofysikk for 3 år fra 18.03.2013.

 

Arild Velure er ansatt som stipendiat i mikroelektronikk/kjernefysikk for 4 år fra 01.05.2013.

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

PubliKASJONER registRERT i ISI Web of Science

  • Fehlker, D.; Rohrich, D.; Ullaland, K.; Yang, S.;  Alme, J.; et al.: Electronics for a highly segmented electromagnetic calorimeter prototype JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 8 Article Number: P03015   DOI: 10.1088/1748-0221/8/03/P03015  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.