Fredag 11. januar 2013

Fra instituttledeR

Riktig godt nyttår til dere alle! Like før jul sendte jeg et notat til alle ansatte ved instituttet angående bedre utnyttelse av instituttets arealer. Etter det har vi hatt mange møter der vi har fått mange gode råd om hvordan vi best mulig måte å gjennomføre tiltakene. Prinsippet om deling av professorkontorer står fast – det er det eneste tiltaket som virkelig monner for å gi oss flere kontorer, men noen av de store kontorene vil altså bli beholdt og fungere som møterom til gruppenes disposisjon.

Vi begynner arbeidet i 4. etasje i nordfløyen allerede over helgen og selv om spesielt støyende arbeid som betongsaging vil foregå etter ordinær arbeidstid, så vil ombygningsarbeidet medføre en del forstyrrelser som vii ber om forståelse for. Vi skal gjøre vårt ytterste for å holde dette på et minimum.

God helg!

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Brannvernopplæring vår 2013

Våren 2013 arrangerer Eiendomsavdelingen flere brannvernskurs for ansatte ved UiB. Kursene går over to timer, og består av en time teoriundervisning og en time opplæring i praktisk slukking. Nærmere informasjon og kursdatoer finner du her.

Påmelding skjer samlet, så send e-post til administrasjonssjefen snarest, så formidler vi det videre.

  Retningslinjer for reiser for ansatte ved UiB

Vi viser til brev fra Universitetsdirektøren som handler om retningslinjer for reiser for ansatte ved UiB. Vi ber alle ansatte ta dette til etterretning. 

  Utlysning av VISTA-prosjekter

Det lyses nå ut ph.d- og postdoktorprosjekter gjennom VISTA. Det er en totrinns søknadsprosess og første søknadsfrist er 1. februar (kort prosjektskisse, CV og referanser). Vennligst bruk det vedlagte Application form step 1.

Se utlysningen når det gjelder hvilke fagområder utlysningen gjelder for.

Søknadene sendes til vista@dnva.no

Utlysningen finnes også på VISTA sine hjemmesider.

  FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø

Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning) eller den/de som bidrar til livslang læring.

Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi, økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde.

Videre kan prisen deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring.

Se mer informasjon her

Søknadsfrist 20. januar 2013

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

Ph.D – kandidat Pilvi-Helinä Kivelä vil holde følgende seminar over selvvalgt emne:

  • Physics in Fine Arts – Gravitational Effects and Acoustics behind the Installation ‘Tide’ by Luke Jerram

Tirsdag 15. januar kl 10.15 i rom 546, IFT

  Disputaser

Peter Lundgaard Rosendahl

Cand.scient. Peter Lundgaard Rosendahl disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

·     Searching for the Higgs Boson in Pairs of Tau Leptons in Data from the ATLAS Experiment

I dag, fredag 11. januar kl 13:15 i auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Bjarne Stugu og Anna Lipniacka.

 

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Thorn, R.; Johansen, G. A.; Hjertaker, B. T.; Three-phase flow measurement in the petroleum industry MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 24   Issue: 1     Article Number: 012003   DOI: 10.1088/0957-0233/24/1/012003 

o   Wang, D. J.; Csernai, L. P.; Strottman, D.; et al.:QGP flow fluctuations and the characteristics of higher moments EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A  Volume: 48   Issue: 11     Article Number: 168   DOI: 10.1140/epja/i2012-12168-4  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:Measurements of the pseudorapidity dependence of the total transverse energy in proton-proton collisions at root s=7 TeV with ATLAS JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 033   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)033  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:    Measurement of prompt J/psi and beauty hadron production cross sections at mid-rapidity in pp collisions at root s=7 TeV  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 065   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)065  

o   Basso, L.; Lipniacka, A.; Osland, P. Purmohammadi, M.; Mahmoudi, F.; et al. Probing the charged Higgs boson at the LHC in the CP-violating type-II 2HDM JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 011   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)011  

o   Kronberg, E. A.; Haaland, S. E.; Daly, P. W.; et al.: Oxygen and hydrogen ion abundance in the near-Earth magnetosphere: Statistical results on the response to the geomagnetic and solar wind activity conditions JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117     Article Number: A12208   DOI: 10.1029/2012JA018071  

o   Csernai, Laszlo P.; Skalvik, Astrid; Wang, D. J.; et al.: Directed flow from global symmetry and initial state Fluctuations CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 10   Issue: 6   Pages: 1271-1273   DOI: 10.2478/s11534-012-0146-4  

o   Csernai, Laszlo P; Limphirat, Ayut; Zhou, Dai-Mei; Yan, Yu-Liang; et al. PACIAE model capability in describing net proton moments CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 10   Issue: 6   Pages: 1388-1391   DOI: 10.2478/s11534-012-0104-1  

o   Tsytrinov, A. V.; Kalinowski, J.; Osland, P.; et al. Sneutrino identification in lepton pair production at ILC with polarized beams Source: PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 1   Pages: 94-99   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.10.007  

o   Meric, Ilker; Johansen, Geir A.; Holstad, Marie B.; et al.: Enhancement of the intrinsic gamma-ray stopping efficiency of Geiger-Muller counters  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 696   Pages: 46-54   DOI: 10.1016/j.nima.2012.08.086  

o   Bruvik, E. M.; Hjertaker, B. T.; Folgero, K.; Meyer, S. K.: Monitoring oil-water mixture separation by time domain reflectometry MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 23   Issue: 12     Article Number: 125303   DOI: 10.1088/0957-0233/23/12/125303  

BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Precision Measurement of the B -> Xs gamma Photon Energy Spectrum, Branching Fraction, and Direct CP Asymmetry ACP(B -> Xs+d gamma) PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 19     Article Number: 191801   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: A search for t(t)over-bar resonances in lepton plus jets events with highly boosted top quarks collected in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 9     Article Number: 041   DOI: 10.1007/JHEP09(2012)041  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Standard Model Higgs boson in the H -> tau(+)tau(-) decay mode in root s=7 TeV pp collisions with ATLAS JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 9     Article Number: 070   DOI: 10.1007/JHEP09(2012)070  

o   Kosinski, Pawel; Simos, Theodore E. Special issue on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer: Preface APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION  Volume: 219   Issue: 7   Special Issue: SI   Pages: 3291-3291   DOI: 10.1016/j.amc.2012.08.102  

o   Henden, M. J. H.; Kosinski, P.; Arntzen, B. J.; Olsen, W.; Eckhoff, R.K.: Partial inerting - A possible means of eliminating the brush-discharge-ignition hazard with explosive gases and vapours? JOURNAL OF ELECTROSTATICS  Volume: 70   Issue: 6   Pages: 474-480   DOI: 10.1016/j.elstat.2012.07.002  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Study of high-multiplicity three-prong and five-prong tau decays at BABAR PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 9     Article Number: 092010   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.092010  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for resonant top quark plus jet production in t(t)over-bar + jets events with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 9     Article Number: 091103   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.091103  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Branching fraction of tau(-) -> pi(-KsKs0)-K-0(pi(0))nu(tau) decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 9     Article Number: 092013   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.092013  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a Supersymmetric Partner to the Top Quark in Final States with Jets and Missing Transverse Momentum at root s=7 TeV with the ATLAS Detector

PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 21     Article Number: 211802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.211802  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Direct Top Squark Pair Production in Final States with One Isolated Lepton, Jets, and Missing Transverse Momentum in root s=7 TeV pp Collisions Using 4.7 fb(-1) of ATLAS Data PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 21     Article Number: 211803   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.211803  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Study of the baryonic B decay B- -> Sigma(++)(c) (p)over-bar pi(-)pi(-)PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 9     Article Number: 091102   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.091102  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC  PHYSICS LETTERS B  Volume: 716   Issue: 1   Pages: 1-29   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.020  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Standard Model Higgs boson in the H -> WW(*()) -> lvlv decay mode with 4.7 fb(-1) of ATLAS data at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 716   Issue: 1   Pages: 62-81   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.010  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for TeV-scale gravity signatures in final states with leptons and jets with the ATLAS detector at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 716   Issue: 1   Pages: 122-141   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Evidence for the associated production of a W boson and a top quark in ATLAS at root s=7 TeV  PHYSICS LETTERS B  Volume: 716   Issue: 1   Pages: 142-159   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.