Fredag 24. mai 2013

Fra instituttledeR

Denne fredagen oppfordrer jeg alle ansatte som ikke allerede har gjort det, til å bruke stemmeretten og være med å avgjøre hvem som skal sitte fra ansattgruppene i Universitetsstyret i kommende periode fra august av. Kandidatene er presenterte på UiBs valgsider, og igjen har På Høyden gjort en glimrende jobb med å presentere kandidatene og deres synspunkt: Gruppe A: Faste vitenskapelige, Gruppe B: Midlertidig vitenskapelige og Gruppe C: Teknisk-administrative. Siste mulighet for å avgi stemme er kommende tirsdag 28.mai kl 12:00.

Godt valg og riktig god helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Frist for fullstendig studieinformasjon er 1. juni

Studieplanene for studieåret 2013/14 er vedtatt og det er viktig at studentene får tydelig og fullstendig informasjon om emnene, slik at de kan planlegge sitt høstsemester. Fristen for å oppdatere emneinformasjonen for høsten er 1. juni. Som de fremgår av

kvalitetssikringshåndboken skal det til den datoen foreligge bindende informasjon om:

 

·       Timeplan

·       Emnebeskrivelse

·       Pensum

 

Emnebeskrivelser er tilgjengelig på uib.no året rundt. Den 1. juni blir timeplan og pensumlister publisert for høstemnene.

 

  Publisering av pensumlister

Pensum skal publiseres innen 1. juni. Emner som skal undervises høsten 2013 blir tilgjengelige på Mi side fra 19.mai. Pensumlisten vises i emnebeskrivelsen på uib.no, så snart den er klar på Mi side. Dersom pensum ikke er klart til 1. juni, skal det lastes opp en midlertidig melding hvor det også angis når pensum vil være klart.

 

Emneansvarlig er ansvarlig for at pensumliste/midlertidig melding publiseres. Logg på Mi side og laste opp/legge inn en lenke til pensumlisten (under Admin på emnet). Det er studieadministrasjonen på instituttet som legger inn emneansvarlig på emnene og slik gir administratortilgang. Ta kontakt med Kristine dersom du mangler nødvendig administrativ tilgang.

 

  Fysikermøtet 2013 skal arrangeres 7-10 august i Bergen

Hjemmesiden er nå åpen for registrering, betaling av konferanseavgift, og innsending av abstrakt. Vi håper at alle vitenskapelige ansatte ved IFT vil delta. Vi ber også om at informasjonen blir videreformidlet til alle studentene ved IFT. Vi har planlagt spennende inviterte foredrag og sosiale aktiviteter som vil appellere til både vitenskapelig ansatte og studenter.

 

PS: Konferanseavgiften øker den 15. juni. Så meld deg på i dag!

 

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen: Anna Lipniacka, Per Osland, Håvard Helstrup, Geir Ersland og Kjellmar Oksavik

 

  Energirikekonferansen 2013

 Energirike arrangerer den årlige konferansen 6. og 7. august i Haugesund. Årets tema er Energikultur 2020: Kunnskap og evne til å ta i bruk naturens ressurser og krefter, kombinert med bosettingshistorie og menneskets spor i landskapet, blir stadig viktigere i vår tid. Energi er sammenbindende element - vår kultur er en energikultur. I mangel av en samlet melding innen energi/næring fra dagens regjering, er det nødvendig å skape arenaer for debatt av det unike handlingsrommet som Norge har skaffet seg når det gjelder tilgang på miljøvennlig energi frem til 2020. For mer informasjon se Energirikes siste nyhetsbrev

 

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Paul Tenfjord er ansatt som stipendiat i romfysikk ved Birkeland Centre for Space Science i 4 år fra 15.april.  

  Seminar over selvvalgt emne

MSc Njål Brekke vil holde følgende seminar over selvvalgt emne for PhD-graden:

  • Artificial Intelligence - in the foreseeable future?

Onsdag 29. mai kl 14.15 i rom 546, IFT

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Hansen, JP. Kozak, M.; Preclikova, J.; Fregenal, D.: Title: State-selective Rydberg excitation with femtosecond pulses PHYSICAL REVIEW A  Volume: 87   Issue: 4     Article Number: 043421   DOI: 10.1103/PhysRevA.87.043421  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Net-Charge Fluctuations in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 15     Article Number: 152301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.

o   Chejara, A ; Kvamme, B; Vafaei, M T; Jemai, K: Simulations of long term methane hydrate dissociation by pressure reduction using an extended RetrasoCodeBright simulator ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT  Volume: 68   Pages: 313-323   DOI: 10.1016/j.enconman.2012.09.003  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for charged Higgs bosons through the violation of lepton universality in t(t)over-bar events using pp collision data at root s=7 TeV with the ATLAS experiment  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 3     Article Number: 076   DOI: 10.1007/JHEP03(2013)076  

o   Ostgaard, N.; Humberset, B. K.; Laundal, K. M.; Reistad, J. P.: Evolution of auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during two substorms (pg 38, L03101, 2011) GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS  Volume: 40   Issue: 3   Pages: 471-471   DOI: 10.1002/grl.50123  

o   Gasson, James R.; Barth, Tanja; Genov, Georgi: Comparison of the gas hydrate plugging potentials of a set of crude oils from the Norwegian continental shelf using chemometric decomposition of GC-FID data  JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING  Volume: 102   Pages: 66-72   DOI: 10.1016/j.petrol.2013.01.010  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.