Fredag 31. mai 2013

Fra instituttledeR

Denne uken gratulerer vi to av våre yngre forskere: Først Beate Krøvel Humberset med tildelingen av EGU Outstanding Student Poster for sitt bidrag på konferansen til European Geosciences Union. Dernest Spiros Kotopoulis som har fått artikkelen Treatment of human pancreatic cancer using combined ultrasound, microbubbles and gemcitabine: a clinical case study, akseptert i det prestisjetunge tidsskriftet Medical Physics - sammen med 4 medforfattere. Gratulerer begge to! Les flotte intervjuer i På Høyden med Beate og Spiros.

Ellers oppfordrer vi alle nok en gang om å bruke stemmeretten, denne gangen for medlemmer i fakultetsstyret. Se mer informasjon under.

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Symposium for Jakob Stamnes

Alle er velkomne til markering av at Jakob Stamnes går av med pensjon:

·      Jakobian Symposium

Fredag 7. juni kl 13.00 i auditorium B, Allegaten 66

  Valg til fakultetsstyret

Valg på medlemmer til fakultetsstyret begynner fredag 31. mai - bruk stemmeretten!

Her finner du mer informasjon om kandidatene og valget som avsluttes 7. juni kl. 12.00.

 

  IT-avdelingen og arbeid søndag 2. juni

IT-avdelingen skal utføre diverse arbeid på søndag 2. juni. Mange systemer vil derfor være ute av drift søndag 2. juni. kl 08.00 - ca 18.00. IT-avdelingen anbefaler at alle unngår å bruke UiBs IT-systemer i denne perioden, da tjenester kan være ustabile i den grad de er tilgjengelige. IT-avdelingen skal flytte diverse filomåder til nye servere. For IFT betyr det også at lokal-driftede linuxmaskiner (for eksempel portal 1 og 2) ikke vil ha tilgang til brukerfiler på søndag. I tillegg må vi legge om montering av disker, slik at det kan være nedetid på vår lokaldriftede maskiner til mandag formiddag. Se detaljert informasjon her og her.

  Administrasjonen flytter inn på Bachelor-rommet i sommer

Mandag 10. juni starter ombyggingen i administrasjonsarealet, når dette er ferdig vil hele administrasjonen være samlet på ett sted. Dette arbeidet blir så omfattende at administrasjonen må flytte helt ut. Vi kommer derfor til å flytte inn på bachelor-rommet i sommer, de første flytter i løpet av fredag 7. juni og resten i løpet av den neste uken. Dette gjelder hele administrasjonen bortsett fra Hanne I. og Terje, som først flytter når ombyggingen er ferdig. 

For å unngå for mye uro i kontorlandskapet ber vi om at henvendelser til administrasjonen i størst mulig grad skjer via e-post, og at nødvendige samtaler i kontorlandskapet blir så korte som mulig. Dersom man vil diskutere en sak med en av «beboerne» i kontorlandskapet bør samtalen så langt mulig tas et annet sted.

Ombyggingen skal etter planen være ferdig til 1. august, slik at vi kan være på plass igjen til semesterstart.

 

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Bjarne Christian Hagen vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Har passivhus og lavenergihus en realistisk fremtid i Norge?

Tirsdag 4. juni kl 13.15 i rom 546, IFT

MSc Stian Astad Sørngård vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Den kosmiske mikrobølgebakgrunnen

Fredag 7. juni kl 10.15 i rom 292, IFT

  Master

Alexander B. Skeltvedt skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

  • A study of the relativistic runaway electron avalanche and the feedback theory to explain terrestrial gamma-ray production

Tirsdag 4. juni kl 10:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Nikolai Østgaard.

Thomas Mathiassen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

  • En eksperimentell studie av CO2 lagring i sedimentære bergarter ved bruk av ulike avbildningsteknikker

Torsdag 6. juni kl 09:00 i rom 546, IFT. Veiledere har vært Geir Ersland og Arne Graue.

Reza Hossainpour skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

  • Catalysts for Enhanced CO2 – CH4 Exchange in Natural Gas Hydrates - An experimental feasibility study of exchange enhancement by use of chemical additives

Torsdag 6. juni kl 12:00 i rom 546, IFT. Veiledere har vært Geir Ersland og Arne Graue.

Christian Hågenvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

  • CO2 Injection in Hydrate Bearing Sediments with Excess Water

Torsdag 6. juni kl 14:15 i rom 292, IFT. Veiledere har vært Geir Ersland og Arne Graue.

Stuart Aleksander Daae Baird skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

  • CO2 EOR by diffusion in fractured chalk

Fredag 7. juni kl 09:00 i rom 546, IFT. Veiledere har vært Martin Fernø og Arne Graue.

Hans Berge skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

  • Hydrate formation and CO2 – CH4 exchange in sandstone - An experimental study with emphasis on the role of initial brine saturation and salinity

Fredag 7. juni kl 13:15 i rom 546, IFT. Veiledere har vært Geir Ersland og Arne Graue.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Oterhals, Age; Kvamme, Bjorn: Optimization of an oil leaching process to reduce the level of dioxins and dioxin-like PCBs in fishmeal  JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE  Volume: 93   Issue: 7   Pages: 1649-1659   DOI: 10.1002/jsfa.5942  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for single b*-quark production with the ATLAS detector at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 721   Issue: 4-5   Pages: 171-189   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.03.016   Published: APR 25 2013

o   Cohen, D.; Sommersten, E. R.; Stamnes, J. J. et al.: Comparison of discrete ordinate and Monte Carlo simulations of polarized radiative transfer in two coupled slabs with different refractive indices  OPTICS EXPRESS  Volume: 21   Issue: 8   Pages: 9592-9614   DOI: 10.1364/OE.21.009592  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   Measurement of electrons from beauty hadron decays in pp collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 721   Issue: 1-3   Pages: 13-23   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.01.069  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for displaced muonic lepton jets from light Higgs boson decay in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 721   Issue: 1-3   Pages: 32-50   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.02.058  

o   CTA Consortium: Buanes T, Dale O, Lipniacka A , Sandaker H et al.:  Introducing the CTA concept ASTROPARTICLE PHYSICS  Volume: 43   Special Issue: SI   Pages: 3-18   DOI: 10.1016/j.astropartphys.2013.01.007  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.