Fredag 7. juni 2013

Fra instituttledeR

Første store begivenhet over sommerferien er Fysikermøtet 2013 7.- 10.august her i Bergen! Har du ikke allerede registret deg så kan du gjøre det her hvor det også finnes mer informasjon om programmet. Merk at Norsk Fysisk Selskap vil støtte studentdeltakelse ved årets Fysikermøte ved å gi fritak for konferanseavgift til alle studenter som får et bidrag godkjent for presentasjon ved møtet. Ellers er fristen for fristen for påmelding med "lav" konferanseavgift 15. juni.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Informasjonsmøte om ny SFI-utlysning

Alle interesserte er velkomne til informasjonsmøte om utlysning av nye SFI-sentre i 2015, der programkoordinator Liv Jorunn Jenssen kommer og informerer om planer, krav til skisser og søknader mm.

 • Onsdag 12. juni kl 13.00 – 14.30 ved Hordaland Fylkeskommune, 1. etasje, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen

Påmelding senes til Atle Markussen innen 10. juni. Det er ingen avgift for deltagelse. Ellers er det flott om potensielle søkere tar kontakt med instituttledelsen slik at vi kan ordne med støtte fra UiB i prosessen.

 

Valg av representanter til fakultetsstyret er forlenget til onsdag 12. juni kl. 12.00

Grunnet en del problemer knyttet til masseutsendelse av e-post til personer med stemmerett ved fakultetet, er valget på representanter for gruppe A, C og D forlenget fram til onsdag 12. juni kl. 12.00.

 

Alle stemmeberettigede skal få tilsendt informasjon om valget og framgangsmåte for å avgi stemme i individuell epost, men dersom noen av de stemmeberettigede ikke mottar e-post fra valgstyret, kan de likevel stemme ved å følge denne lenken direkte til "valglokalet".

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Anja Hegen er ansatt som administrativ koordinator på SFF Birkeland Center fra 1.6.2013. Anja har doktorgrad i biologi fra Universität Freiburg i Tyskland og har vært ansatt som EU-rådgiver på Forskningsadministrativ avdeling de siste fire årene.

Anja Hegen started to work as administrative coordinator at SFF Birkeland Center on June 1st. She has a PhD in Biology from the University of Freiburg in Germany and has worked as an EU adviser at UiBs division of research administration for the past four years

  Master

Ary Najmadin Ahmed skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

 • En eksperimentell studie CO2 injeksjon for økt oljeutvinning i oppsprukket kalk

Torsdag 13. juni kl 10:15 i rom 546, Allegaten 55. Veiledere har vært Martin Fernø og Arne Graue.

_______________________________________________________________________________

Stig André Winter Langlo skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

 • Enhanced Oil Recovery by CO2 and CO2-foam Injection in Fractured Limestone Rocks

Torsdag 13. juni kl 13:15 i rom 546, Allegaten 55. Veiledere har vært Martin Fernø og Arne Graue.

_______________________________________________________________________________

Linn-Kristine G. Ødegaard skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

 • Recalibration of the MEPED Proton Detectors Onboard NOAA POES Satellites

Torsdag 13. juni kl 13:15 i rom 366, Allegaten 55. Veileder har vært Kjellmar Oksavik.

_______________________________________________________________________________

Kamal Najmadin Ahmed skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

 • CO2 injeksjon for økt oljeutvinning i kalk

Fredag 14. juni kl 10:15 i rom 546, Allegaten 55. Veiledere har vært Martin Fernø og Arne Graue.

_______________________________________________________________________________

Vårin R. Andvik Holm skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

 • Detection of CO2 in N2 and H2O using photoacoustics

Fredag 14. juni kl 10:15 i rom 316, Allegaten 55. Veiledere har vært Bjørn Tore Hjertaker og T. Nguyen.

_______________________________________________________________________________

Joachim Søreng Bjørge skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi med oppgaven:

 • Scenario based analysis of fire escalation in a gas process plant

Fredag 14. juni kl 10:15 i rom 292, Allegaten 55. Veiledere har vært Svein Jacob Nesheim (HSH), Bjarne Paulsen Husted (HSH), Gudmundur Kristjansson (Gassco) og Bjørn J. Arntzen.

_______________________________________________________________________________

Zahra Bayati skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

 • Hydrate Monitoring using Capacitive Sensors

Fredag 14. juni kl 13:15 i rom 368, Allegaten 55. Veiledere har vært Bjørn Tore Hjertaker, Richard Thorn og Kjetil Folgerø, CMR.

_______________________________________________________________________________

Christer van der Meeren skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

 • A multi-instrument study of GPS scintillation in the nightside polar cap over Svalbard

Fredag 14. juni kl 13:15 i rom 316, Allegaten 55. Veileder har vært Kjellmar Oksavik.

_______________________________________________________________________________

Tom Ydstebø skal opp til avsluttende mastergradseksamen i petroleumsteknologi med oppgaven:

 • Enhanced Oil Recovery by CO2 and CO2-Foam in Fractured Carbonates

Fredag 14. juni kl 13:15 i rom 546, Allegaten 55. Veiledere har vært Martin Fernø og Arne Graue.

_______________________________________________________________________________

Ingunn Haraldseid skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi med oppgaven:

 • The effect of emergency lighting on evacuation effectiveness

Fredag 14. juni kl 13:15 i rom 292, Allegaten 55. Veiledere har vært Bjarne Christian Hagen (HSH), Bjarne Paulsen Husted (HSH), Angunn Eikeland (Aibel) og Bjørn J. Arntzen.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Sorngard, Stian Astad; Simonsen, Sigrid Ina; Hansen, Jan Petter: High-order harmonic generation from graphene: Strong attosecond pulses with arbitrary polarization PHYSICAL REVIEW A  Volume: 87   Issue: 5     Article Number: 053803   DOI: 10.1103/PhysRevA.87.053803  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Single hadron response measurement and calorimeter jet energy scale uncertainty with the ATLAS detector at the LHC EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 3     Article Number: 2305   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2305-1  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Jet energy measurement with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 3     Article Number: 2304   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2304-2  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Multi-channel search for squarks and gluinos in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector at the LHC  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 3     Article Number: 2362   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2362-5 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the tau plus jets channel using the ATLAS detector  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 3     Article Number: 2328   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2328-7

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Jet energy resolution in proton-proton collisions at root s 7 TeV recorded in 2010 with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 3     Article Number: 2306   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2306-0  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of ZZ production in pp collisions at root s=7 TeV and limits on anomalous ZZZ and ZZ gamma couplings with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 3     Article Number: 128   DOI: 10.1007/JHEP03(2013)128  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the flavour composition of dijet events in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 2     Article Number: 2301   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2301-5  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.