Fredag 14. juni 2013

Fra instituttledeR

På tampen av denne uken minner vi om to viktige gjøremål for alle i fast vitenskapelig stilling: 1) Husk å stemme på representanter til instituttrådet innen 18. juni kl 12:00. 2. De som er ansvarlige for emner til høsten og ennå ikke har lagt ut informasjon om innhold, pensumlister og lignende, må gjøre det snarest. Fristen var 1. juni.

Riktig god helg;
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Semesterets siste IFT-post

Neste uke blir siste utgave av IFT-posten før sommerferien. Neste utgave blir 16. august. Send informasjon som dere vil ha med før den tid til Kristine innen 20.juni kl.12.00.

 

  Siste frist for levering av reiseregninger, refusjon av utlegg, timelister o.l.

Grunnet ferieavvikling ved lønnskontoret, settes frist for innlevering av reiseregninger, timelister, refusjon av utlegg o.l. til 18.juni. Det som kommer inn etter denne fristen er ikke garantert å komme med til augustlønn.

  Revidert utgave av kvalitetshåndboken

Nå er den 4.utgaven av Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia tilgjengelig som PDF.

Dette skal være en rettleder i det praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet. Håndboken skal etter vedtak i styret tjene som grunnlag for universitetet sitt systematiske arbeid med vedlikehold og videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.

  Treffe andre unge og være kreativ – noe for deg?

Bli med på EnergiRike Studentforum 2013 i Stavanger 21.-23. juni! Tema for årets arrangement og caseoppgave er Bærekraftige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Deltakeravgift, bespisning, sosialt arrangement og eventuell overnatting blir betalt av medlemsbedriftene i EnergiRike gjennom arrangementsstøtte. Informasjon og påmelding her. Kontakt EnergiRikes studentkontakt Kristoffer Johansen (476 52 101) for spørsrmål.

  EnergiRikekonferansen 2013

Velkommen til EnergiRikekonferansen 2013 i Haugesund 6.-7. august.!

Tema er Energikultur 2020. Hva gjør vi i dag for å nå målene for miljøvennlig energi fram mot 2020? Dette vil bli belyst av foredragsholdere fra industri- næringslivs-, politikk- og forskningssektoren.

For mer informasjon og påmelding, se energirike.no.

Meld deg på og delta i debatten!

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Sigrid Ina Simonsen vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

 • Oppdagelsen av atmosfæren til Venus

Onsdag 19. juni kl 13.15 i rom 292, IFT

_____________________________________________________________________________________________

MSc Knut Arne Birkedal vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

 

 • Energiforbruket i en bils livsløp, fra utvinning av råstoffer til kondemnering: Bruker en hybridbil mindre energi enn en SUV?

 

Fredag 21. juni kl 14.15 i rom 546, IFT

Master

Ragnhild Myren Østensen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Simulation of Low Salinity Water Flooding

Mandag 17. juni kl 09:15 i Auditorium 4, Realfagbygget. Veileder har vært Arne Skauge (Uni CIPR).

_____________________________________________________________________________________________

Iselin Cecilie Salmo skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Simulation of Enhanced Oil Recovery: Waterflooding and Polymer Injection at Adverse Mobility Ratio

Mandag 17. juni kl 11:15 i Auditorium 4, Realfagbygget. Veileder har vært Arne Skauge (Uni CIPR).

_____________________________________________________________________________________________

Sindre Fotland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

 • Instrumentering av eksperimentell vannkolonne for studier av mikroalgers vertikalforflytning

Tirsdag 18. juni kl 10:15 i rom 292, IFT. Veileder har vært Bjørn Tore Hjertaker, Øyvind Frette og Svein Rune Erga, BIO.

_____________________________________________________________________________________________

Tjalve Svendsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i teoretisk fysikk og energifysikk med oppgaven:

 • Hydroelectric Power in Present and Future Energy Systems

Tirsdag 18. juni kl 10:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Jan Vaagen.

_____________________________________________________________________________________________

Sindre Velle skal opp til avsluttende mastergradseksamen i teoretisk fysikk og energifysikk med oppgaven:

 • Two particle correlation effects from rotation and instabilities in heavy ion collisions

Onsdag 19. juni kl 10:30 i rom 546, IFT. Veileder har vært Laszlo Csernai.

_____________________________________________________________________________________________

Vegard Holsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i mikroelektronikk med oppgaven:

 • Upgrade of the readout electronics for the ALICE TPC

Onsdag 19. juni kl 10:15 i rom 292, IFT. Veileder har vært Kjetil Ullaland.

_____________________________________________________________________________________________

Lise Fimland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • Linear Elastic Response of Tubes Subjected to Internal Detonation Loading

Fredag 21. juni kl 09:15 i rom 292, IFT. Veiledere har vært Pawel Kosinski og Boris Balakin.

_____________________________________________________________________________________________

Hanna Utkilen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

 • Numerical study of dust lifting using the Eulerian approach

Fredag 21. juni kl 11:15 i rom 292, IFT. Veiledere har vært Pawel Kosinski og Boris Balakin.

_____________________________________________________________________________________________

Rune Hauge skal opp til avsluttende mastergradseksamen i akustikk med oppgaven:

 • Finite element modeling of ultrasound measurement systems for gas. Comparison with experiments in air.

Fredag 21. juni kl 10:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Per Lunde, Magne Vestrheim og Jan Kocbach (CMR).

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Eckhoff, Rolf K.: Influence of dispersibility and coagulation on the dust explosion risk presented by powders consisting of nm-particles POWDER TECHNOLOGY  Volume: 239   Pages: 223-230   DOI: 10.1016/j.powtec.2013.02.007  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurements of top quark pair relative differential cross-sections with ATLAS in pp collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 1     Article Number: 2261   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2261-1  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for pair-produced massive coloured scalars in four-jet final states with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=7 TeV  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 1     Article Number: 2263   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2263-z  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.