Fredag 21. juni 2013

Fra instituttledeR

Da leser dere siste utgave av IFT-posten på denne siden av sommeren. Over sommeren går vi inn i en ny 4-års periode med ny ledelse på UiB sentralt og på fakultetet. IFT skal fortsette å bidra til at UiB i enda større grad kan fylle visjonen om å være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Vi takker de som har gjort en stor innsats over flere år og ønsker alt godt for det nye lederskapet. En spesiell gratulasjon til vår nye dekan Helge K. Dale som ble tilsatt av Universitetsstyret i går.

Jeg ønsker alle en riktig god sommerferie når så langt kommer. Husk å sette av mye tid til ingenting og husk også ellers at vi fysikere har en utmerket mulighet til en flott start på høstsemesteret ved å delta på Fysikermøtet – program og påmelding her.

Beste hilsen
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Oppstart og mottak av nye studenter

Fakultetet har et av de beste mottakene av nye bachelorstudenter i landet. I høst tar vi imot det største antallet nye studenter noensinne. Bli kjent med mange av tilbudene studentene møter her.

  Nytt fakultetsstyre ved MatNat

Det er nå foretatt valg på nye medlemmer til fakultetsstyret. Det nye fakultetsstyret vil fra 1. august 2013 bestå av åtte valgte medlemmer, i tillegg til fakultetets nye dekan, Helge K. Dale.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Njål Brekke vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

 • Hvordan oppstår tornadoer?

Tirsdag 25. juni kl 10.15 i rom 546, IFT

_____________________________________________________________________________________________

MSc Mahdi Purmohammadi vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

 • Double slit experiments - gedanken and real - with electrons

Fredag 28. juni kl 11.15 i rom 546, IFT

  Disputaser

Bjarne Christian Hagen

MSc Bjarne Christian Hagen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 28. juni kl 11:00 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Bjørn J. Arntzen og Vidar Frette – Høgskolen Stord/Haugesund.

  Master

Maxim Lunev skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystemer med oppgaven:

 • Development of Theory and a Fortran Code to Couple Computational Fluid Dynamics and Population Balance Modeling for Solid-Liquid Flows 

Fredag 21. juni kl 10:15 i rom 546, IFT. Veiledere har vært Boris Balakin og Alex Hoffmann.

_____________________________________________________________________________________________

Thomas Bjørnsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i mikroelektronikk med oppgaven:

 • Development of Electronic Ground System Equipment for the ASIM Project

Mandag 24. juni kl 10:15 i rom 546, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Kjetil Ullaland

_____________________________________________________________________________________________

Muhammad Inam skal opp til avsluttende mastergradseksamen i partikkelfysikk med oppgaven:

 • The ATLAS and LHC upgrades Some silicon pixel test results, and study of possible graviton production

Mandag 24. juni kl 11:15 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Bjarne Stugu og Per Osland

_______________________________________________________________________________________________

Kim Nes Leirvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i separasjon med oppgaven:

 • Fundamental aspects of water methane separation in zeolites

Mandag 24. juni kl 11:15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova

_____________________________________________________________________________________________

Knut Dundas Morå skal opp til avsluttende mastergradseksamen i akustikk med oppgaven:

 • Dark Matter Searches with ATLAS and Fermi

Torsdag 27. juni kl 10:15 i rom 546, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Heidi Sandaker

_____________________________________________________________________________________________

Eivind Mosland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i akustikk med oppgaven:

 • Reciprocity calibration method for ultrasonic piezoelectric transducers in air

Torsdag 27. juni kl 13:15 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Magne Vestrheim og Per Lunde og Jan Kocbach, CMR

_____________________________________________________________________________________________

Steffen Mæland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i partikkelfysikk med oppgaven:

 • Reciprocity calibration method for ultrasonic piezoelectric transducers in air

Mandag 1. juli kl 10:30 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Gerald Eigen

_____________________________________________________________________________________________

Zhuo Zhou skal opp til avsluttende mastergradseksamen i partikkelfysikk med oppgaven:

 • Characterization of Plastic Scintillator Strips for the Prototype of SuperB Backward EMC

Mandag 1. juli kl 13:15 i rom 292, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Gerald Eigen

_____________________________________________________________________________________________

Truls Hamre Håheim skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

 • Methane Production from Natural Gas Hydrates - Impact of Temperature on CH4-CO2 Exchange rate in Hydrate Bearing Sandstone

Fredag 28. juni kl 09:00 i rom 546, IFT. Veiledere har vært Geir Ersland og Arne Graue.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Study of the decay (B)over-bar(0) -> Lambda(+)(c) (p)over-bar pi(+) pi(-) and its intermediate states PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 9     Article Number: 092004   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Study of e(+)e(-) -> p(p)over-bar via initial-state radiation at BABAR PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 9     Article Number: 092005   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.092005  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Observation of Associated Near-Side and Away-Side Long-Range Correlations in root S-NN=5.02 TeV Proton-Lead Collisions with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 18     Article Number: 182302   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.182302   Published: MAY 1 2013

o   Soraas, Finn; Laundal, Karl M.; Usanova, Maria: Coincident particle and optical observations of nightside subauroral proton precipitation JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 118   Issue: 3   Pages: 1112-1122   DOI: 10.1002/jgra.50172  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.