Fredag 16. august 2013

Fra instituttledeR

Da er det en stor glede å ønske alle sammen vel møtt tilbake til et nytt semester – et spesielt velkommen til alle de nye studentene. Vi håper dere finner dere godt til rette lar dere fascinere av fysikk og teknologi!

NOKUT har tatt beslutning om hvilke skisser til sentre for fremragende utdanning som går videre til siste runde. IFTs skisse nådde dessverre ikke frem i konkurransen. Vi takker Bjørn Tore Hjertaker sammen med Stein Dankert Kolstø, Kjellmar Oksavik, Anna Lipniacka, Pawel Kosinski, Kjartan Olafsson, Hulda Fadnes og Rune Stadsnes, for deres fremragende innsats i arbeidet med skissen - det har ikke vært forgjeves! Vi gratulerer Institutt for biologi som er med i finalerunden med sin SFU-skisse og ønsker alt godt for den videre prosessen.

Vi vil også rette en hjertelig takk til Anna Lipniacka som sammen med Per Osland, Kjellmar Oksavik, Geir Ersland og Håvard Helstrup, gjorde en stor innsats for at Fysikermøtet 2013 ble en suksess både faglig og sosialt. Godt jobbet! Og takk til alle som sluttet opp om og deltok på Fysikermøtet 2013.

Til slutt vil jeg på vegne av oss alle takke Per Osland for hans innsats som president i Norsk Fysisk Selskap. Professor Åshild Fredriksen ved Universitetet i Tromsø ble valgt til ny president på selskapets årsmøte.

God helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Fysikermøtet 2013

7-10 august ble Fysikermøtet 2013 arrangert i Bergen, av Anna (leder), Geir E, Håvard og Kjellmar. Møtet samlet nesten 100 deltakere. Høydepunktene var foredrag om LHC-fysikk, radioterapi, Birkelandssenteret, høyenergetisk kosmisk stråling, fysikk i oljeleting, Niels Bohr, ikke-lineær optikk på nanoskala og undervisning. Foredragene er tilgjengelige her.

 

Prof. Eric Mazur

Et nytt innslag var utdeling av Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave, som ble tildelt Anders Kvellestad (UiB, 2011) og Tomas K Eriksen (UiO, 2012).

 

Prisvinnere med Martin Landrø

Høydepunktet på det sosiale programmet var hjemturen med ”DS OSTER” etter omvisning på Mongstad. En Legomodell av ATLAS-detektoren (9517 klosser), ble bygd av entusiastiske ungdommer, inkludert Lego League, Bergen.

 Nytt instituttråd 2013-2017

I juni ble det foretatt valg til nytt instituttråd, som skal virke i fire år fra 1.8.2013. Valget for gruppe D (studentene) er ennå ikke klart, her vil valget gjennomføres så snart som mulig etter at studentene er tilbake for høstsemesteret. Her er oversikt over de nye representantene.

  Seminar om Open Access

Alle er velkomne til seminar om Open Access:

  • Fremtiden er åpen!

onsdag 25. september.

I den nye forskingsmeldingen krever regjeringen at forskningsresultater som er et resultat av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig for alle. I den forbindelse arrangerer Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole og Høgskolen i Bergen i samarbeid med CRIStin et seminar om Open Access. Seminaret er for deg som vil vite mer om Open Access, hvilke føringer som er lagt for Open Access i Norge og EU og hvordan det påvirker din arbeidshverdag. Seminaret er åpent for alle, men er primært rettet mot forskere, faglige ledere og forskningsadministrasjon. Påmelding innen 1.september.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

Christer van der Meeren er fra 05.08.13 ansatt som stipendiat i romfysikk ved Birkeland Centre for Space Science for en periode på 3 år.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Sigurd Askeland vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Radiografi med kosmiske myoner - kan vi "se" inn i pyramider og vulkaner?

Mandag 19. august kl 10.15 i rom 292, IFT

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Net-Charge Fluctuations in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 15     Article Number: 152301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.152301  

o   Kotopoulis, Spiros; Dimcevski, Georg; Gilja, Odd Helge; et al., Postema Michiel : Treatment of human pancreatic cancer using combined ultrasound, microbubbles, and gemcitabine: A clinical case study MEDICAL PHYSICS  Volume: 40   Issue: 7     Article Number: 072902   DOI: 10.1118/1.4808149  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for nonpointing photons in the diphoton and E-T(miss) final state in root s=7 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 1     Article Number: 012001   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.

o   Oksavik K.; Ribeiro, A. J.; Ruohoniemi, J. M.; Ponomarenko, P. V.; et al.; A comparison of SuperDARN ACF fitting methods RADIO SCIENCE  Volume: 48   Issue: 3   Pages: 274-282   DOI: 10.1002/rds.

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Observation of Associated Near-Side and Away-Side Long-Range Correlations in root S-NN=5.02 TeV Proton-Lead Collisions with the ATLAS Detector  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 18     Article Number: 182302   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.182302  

o   Eigen, G.; Zhou, Z.; Chao, D.; et al.: A LYSO calorimeter for the SuperB factory  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 718   Pages: 107-109   DOI: 10.1016/j.nima.2012.11.100  

o   Bellerby, Richard R. G. J.; Rerolle, Victorie M. C.; Floquet, Cedric F. A.; Harris, Andy J. K.; et al.: Development of a colorimetric microfluidic pH sensor for autonomous seawater measurements  ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 786   Pages: 124-131   DOI: 10.1016/j.aca.2013.05.008  

o   Balakin, Boris V.: Reply on the comments on "Collision efficiency in a shear flow" by J. Kumar CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE  Volume: 97   Pages: 108-108   DOI: 10.1016/j.ces.2013.04.034  

o   Soraas, Finn; Sorbo, Marita Low altitude observations of ENA from the ring current and from the proton oval  JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS  Volume: 99   Special Issue: SI   Pages: 104-110   DOI: 10.1016/j.jastp.2012.10.003 

o   Vovchenko, V.; Anchishkin, D.; Csernai, L. P. Longitudinal fluctuations of the center of mass of the participants in heavy-ion collisions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 88   Issue: 1     Article Number: 014901   DOI: 10.1103/PhysRevC.88.014901  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for resonant diboson production in the WW/WZ -> lvjj decay channels with the ATLAS detector at root s=7 TeV PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 11     Article Number: 112006   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.112006  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   Measurement of the inclusive differential jet cross section in pp collisions at root s=2.76 TeV  PHYSICS LETTERS B  Volume: 722   Issue: 4-5   Pages: 262-272   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.04.026  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for long-lived, multi-charged particles in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector  PHYSICS LETTERS B  Volume: 722   Issue: 4-5   Pages: 305-323   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.04.036  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for a heavy narrow resonance decaying to e mu, e tau, or mu tau with the ATLAS detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC PHYSICS LETTERS B  Volume: 723   Issue: 1-3   Pages: 15-32   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.04.035  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Search for B -> K-(*()) v(v)over-bar and invisible quarkonium decays  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 11     Article Number: 112005   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.112005  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurements of W gamma and Z gamma production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 11     Article Number: 112003   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.112003  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of W+W- production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous WWZ and WW gamma couplings PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 11     Article Number: UNSP 112001   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.112001 

o   Moortgat-Pick, G.; Osland, P.; Pankov, A. A.; et al.: Unique heavy lepton signature at e(+)e(-) linear collider with polarized beams  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 9     Article Number: 095017   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.095017  

o   Hobaek, Halvor; Forland, Tonje Nesse: Characterization of Target Spheres for Broad-Band Calibration of Acoustic Systems  ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA  Volume: 99   Issue: 3   Pages: 465-476   DOI: 10.3813/AAA.918627  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of k(T) splitting scales in W -> l nu events at root s=7 TeV with the ATLAS detector  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 5     Article Number: 2432   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2432-

o   Ssebiyonga, Nicolausi; Erga, Svein Rune; Hamre, Borge; Stamnes, Jakob J. ; Frette, Oyvind: Light conditions and photosynthetic efficiency of phytoplankton in Murchison Bay, Lake Victoria, Uganda LIMNOLOGICA  Volume: 43   Issue: 3   Pages: 185-193   DOI: 10.1016/j.limno.2012.09.005  

o   Hjertaas, Johannes Just; Fossa, Henrik; Dybdahl, Grete Lunestad; Gruner, Renate ; Lunde,  Per Matre, Knut: ACCURACY OF REAL-TIME SINGLE- AND MULTI-BEAT 3-D SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY IN VITRO  ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY  Volume: 39   Issue: 6   Pages: 1006-1014   DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2013.01.

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.