Fredag 23. august 2013

Fra instituttledeR

Ombyggingen ved instituttet er nå inne i siste fase med 5. etasje og vi ber dere alle om fortsatt forståelse for at det fortsatt blir en del støy og ubehag fremover. Ombyggingen av arealet til administrasjonen er på det nærmeste ferdig – det huser må 10 arbeidsplasser mot 7 tidligere. Dette arbeidet har også berørt kjøkkenet som derfor også har fått en solid oppgradering. Tran er tilbake fra ferie og det er flott, som tidligere anmodet, om flest mulig bruker kantinen og samtidig pleier fellesskapet med kolleger og studenter.

Riktig god helg
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Olaf Amm, Finnish Meteorological Institute, Arctic Research Unit, Helsinki, Finland holder foredrag:

Torsdag 29. august kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

  IFT fellesseminar program for høsten

Nå er programmet for høstens fellesseminarer på plass. I den forbindelse oppfordres forskergruppene til å bidra med forelesere, som er på besøk ved IFT, eller som de ønsker vi skal invitere hit. Ledige fredager fremgår fra terminlisten. I tillegg oppfordres alle sterkt til å delta både på fellesseminarene i auditoriefløyen og på Horisontforelesningene.

  Dannelsesemner- Sentrale spørsmål i forskning og samfunn

På UiB kan du ta valgfrie emner med et tverrfaglig fokus. Dannelsesemnene gir deg mulighet til å diskutere brennaktuelle tema med forelesere og studenter fra ulike fagområder. Du vil øve opp evnen til kritisk refleksjon over forholdet mellom ulike kunnskapsformer og vitenskapsfelt. I tillegg får du utvikle intellektuelle ferdigheter til å engasjere deg i forskningsbasert, tverrfaglig diskusjon om sentrale samfunnsspørsmål. Undervisningen består av forelesninger og diskusjonsseminarer. I høst vil emnet VIT212, Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?, gå.

Ta kontakt med Synnøve Fluge ved eventuelle spørsmål, eller ved ønske om mer informasjon.

  Nye retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier

Det er nå kommet nye retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier ved UiB.

  Korreksjon instituttråd

Oversikten over nytt instituttråd som ble sendt ut forrige uke, inneholdt feil. Her finnes en korrigert utgave.

PhD

 

  Disputaser

Stian Astad Sørngård

Sigrid Ina Simonsen

MSc Stian Astad Sørngård disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Torsdag 29. august kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Morten Førre og Jan Petter Hansen.

 

 

 

MSc Sigrid Ina Simonsen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 30. august kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Jan Petter Hansen, Ladislav Kocbach og Morten Førre.

Master

 

  Kurs i medisinsk strålingsfysikk

I høst starter kurset Medisinsk fysikk i stråleterapi, som i fjor ble kjør som et prøveprosjekt. I kursen blir man introdusert til fysikken bak strålebehandling – det vil si, strålningens vekselvirkning i kroppen. De grunnleggende begrepene, de ulike behandlingstypene, samt de sikkerhetskrav som stilles til strålebehandling gjennomgås. I tillegg gis det innblikk i en fysikers ulike arbeidsoppgaver innenfor det kliniske arbeidet og en introduksjon til de største forskningsområdene innenfor denne disiplinen.

Bachelor

 

h-bar

H-bar åpner for høsten, i kveld, 19.00-01.00. Dette feires med quiz og super-happy hour.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne! Fra neste fredag vil det bli to ny ølsorter å smake: ATLAS og Heavy Flavour – de av oss som smakte på ASIM under Fysikermøtet 2013 har store forventninger!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Jebsen, Nina L.; Muren, Ludvig P.; Eide, Geir E.; et al.: Patterns of Local Recurrence and Dose Fractionation of Adjuvant Radiation Therapy in 462 Patients With Soft Tissue Sarcoma of Extremity and Trunk Wall INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS  Volume: 86   Issue: 5   Pages: 949-955   DOI: 10.1016/j.ijrobp.2013.04.015  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for t(t)over-bar resonances in the lepton plus jets final state with ATLAS using 4.7 fb(-1) of pp collisions at root s=7 TeV  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 1     Article Number: 012004   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.012004  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Measurement of CP-violating asymmetries in B-0 -> (rho pi)(0) decays using a time-dependent Dalitz plot analysis PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 1     Article Number: 012003   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.012003

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.